ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης και πολιτική προστασίας δεδομένων

1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο παρών δικτυακός τόπος www.vipdatingclub.gr (εφεξής: Ιστότοπος) και το σύνολο του περιεχομένου του αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Ελευθερίου Παμπουλίδη του Γεωργίου (ΑΦΜ 061961119, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 134074003000), ιδιοκτήτη του γραφείου γνωριμιών και συνοικεσίων με τον διακριτικό τίτλο «VIP Dating Club» (εφεξής: το Γραφείο), με έδρα την Αθήνα Αττικής, επί της οδού Ερμού αρ. 18, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.
Το Γραφείο μέσω του Ιστοτόπου προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του Ιστοτόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:
1.1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (όπως προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν από το Γραφείο προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Γραφείο ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Ιστότοπο και το Γραφείο ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του Γραφείου ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους εντός του Ιστοτόπου δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Γραφείου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

1.2. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Συνεπώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, χρησιμοποίηση, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοτόπου, με σκοπό τη δημοσίευση πορνογραφικού, πειρατικού και ρατσιστικού περιεχομένου, αρχείων προερχομένων από κλοπή, παράνομων ή τρομοκρατικών περιεχομένων, που αντιβαίνουν στους νόμους του κράτους και τους διεθνείς κανόνες του διαδικτύου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Γραφείου ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
1.3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον Ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς και αληθείς, δεν φέρουμε όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους, καθώς παρέχουμε το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Ιστοτόπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) από χρήστες του Ιστοτόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Ιστοτόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν μια προσφορά προς τον εκάστοτε χρήστη αυτού και δε δύναται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
Οι χρήστες του Ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταυρώσεως των παρεχομένων πληροφοριών. Στην Εφαρμογή ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή συμπεριληφθούν στο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον Ιστότοπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο χρήστης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το Γραφείο δε φέρει οιασδήποτε ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οιωνδήποτε δεδομένων (data) αυτού ή/και οιουδήποτε περιεχομένου των σελίδων του.
Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου, η δε σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο κλπ). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του Ιστοτόπου. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση. Το Γραφείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του Ιστοτόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
Η χρήση του Ιστοτόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ΄ αυτήν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μας.
Λαμβανομένων υπ΄ όψιν όσων ορίζονται στους παρόντες όρους και δεδομένου ότι o Ιστότοπος είναι ένας εργαλείο προώθησης του έργου του Γραφείου και διευκόλυνσης της σύναψης ετεροφυλοφιλικών σχέσεων, για οποιαδήποτε διαφορά έχετε με προβαλλόμενους, τρίτους ρητώς απαλλάσσετε το Γραφείο (και τους ανώτερους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους και γενικά τους προστηθέντες αυτού και κάθε εν γένει πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και λογαριασμό του) από οιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση του Ιστοτόπου μας.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου των δεδομένων του Ιστοτόπου δεν ευθυνόμαστε για οιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστοτόπου, τις οποίες προσπελαύνει ο χρήστης με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου παρέχονται ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δεν εγγυόμαστε ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται, δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, ούτε εγγυόμαστε σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ένεκα των παραπάνω αιτιών το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση το Γραφείο. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε άλλη αξίωση των χρηστών σε βάρος του Γραφείου απορρέει από τη χρήση του Ιστοτόπου και σχετίζεται με αυτόν παραγράφεται εντός ενός έτους από τη στιγμή που θα λάβει χώρα η γενεσιουργός της αιτία.
1.4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)
Ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρουμε, καθώς ούτε και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτούς με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και εφαρμογών στις οποία παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners και συνεπώς, για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στους διαχειριστές των αντίστοιχων ιστοσελίδων και εφαρμογών, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνιζόμαστε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των εφαρμογών στις οποία παραπέμπει ο Ιστότοπος ή ότι συνδεόμαστε με αυτές καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.
1.5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το Γραφείο δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες/επισκέπτες θα χορηγούν στον Ιστότοπο, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.
1.6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διατηρούμε σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να τροποποιούμε, προσθέτουμε, μεταβάλλουμε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνουμε αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Ιστοτόπου.
Η πρόσβαση των χρηστών στον Ιστότοπο προϋποθέτει την εκ μέρους τους ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων καθώς και της Πολιτικής προστασίας δεδομένων, όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και οιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Γραφείου και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του Ιστοτόπου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό και αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το παρόν περιγράφει την πολιτική μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τους χρήστες του Ιστοτόπου.
Το γραφείο γνωριμίας και συνοικεσίων με το διακριτικό σήμα «VIP Dating Club» (εφεξής: το Γραφείο), του οποίου ο ιδιοκτήτης κύριος Ελευθέριος Παμπουλίδης ορίζεται και ο μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Ιστοτόπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (Κανονισμός 2016/679/ΕΕ, Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που ενδέχεται συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση και αναλυτικότερη παράθεση. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση vipdatingclub.or@gmail.com.
2.1. ΣΥΛΛΟΓΗ
Ο ιστότοπος ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του και δ) όταν συμμετέχει στους διαγωνισμούς. Τα κύρια προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να συλλέγονται με τη συναίνεση του επισκέπτη / χρήστη είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία χρήστη, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, προσωπική φωτογραφία, ορισμός κωδικού πρόσβασης, ΑΦΜ, τηλεφωνικός αριθμός.
Είναι, επίσης, δυνατόν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη:
(α) πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του καθώς και με τις επισκέψεις του, και τη δραστηριότητά του, σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων της δικής του διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές).
(β) πληροφορίες που χορηγούναι κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένης της δικής του διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
(γ) πληροφορίες που χορηγούνται κατά την συμπλήρωση του προφίλ του στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων: του ονόματός του, των φωτογραφιών του προφίλ του, του γένους του, της ημερομηνίας γέννησής του, της οικογενειακής του κατάστασης, των ενδιαφερόντων και ασχολιών του, των λεπτομερειών εκπαίδευσης και επαγγελματικής τους πορείας).
(δ) πληροφορίες που παρέχει στον ιστότοπο με σκοπό την εγγραφή του ως συνδρομητή στις ενημερώσεις και στα ενημερωτικά δελτία του ιστοτόπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συμπεριλαμβανομένων του ονόματός του και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του).
(ε) πληροφορίες που παρέχει στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων του χρόνου, της συχνότητας και του τρόπου της χρήσης των υπηρεσιών).
(στ) πληροφορίες που σχετίζονται με αγορές που πραγματοποιεί σε προϊόντα / υπηρεσίες / προϊόντα ή/και υπηρεσίες του ιστοτόπου ή άλλες συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοτόπου ή μέσω συνδεόμενων εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων του ονόματός του, της διεύθυνσής του, του αριθμού τηλεφώνου του, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας).
(ζ) κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που επιλέγουν να αποστέλλεται στον ιστότοπο, και
(η) παροχή λεπτομερειών σχετιζόμενων με άλλες πληροφορίες που έχουν συλλεγεί.
2.2. ΧΡΗΣΗ
Προσωπικά δεδομένα που χορηγούνται μέσω του ιστοτόπου, ή συνδεόμενων εφαρμογών, θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική ή στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου ή σε σχετιζόμενες εφαρμογές.
Ο ιστότοπος δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για :
(α) τη διαχείριση του ιστότοπου και των συνδεόμενων εφαρμογών και δραστηριοτήτων,
(β) να εξατομικευτεί για τον χρήστη ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές,
(γ) να ενεργοποιηθεί για τον χρήστη η δυνατότητα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών,
(δ) να αποσταλούν προϊόντα που έχουν αγοραστεί μέσω του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών στον χρήστη,
(ε) να προωθηθούν λογαριασμοί, τιμολόγια και υπομνήσεις πληρωμής καθώς και για να εισπραχθούν από τον ιστότοποπληρωμές από τον χρήστη,
(στ) να αποστέλλονται στο χρήστη εφ’ όσον το έχει επιλέξει εμπορικές ενημερώσεις,
(ζ) να αποστέλλονται στο χρήστη ειδοποιήσεις τις οποίες έχει ειδικά ζητήσει να λαμβάνει,
(η) να αποστέλλονται στο χρήστη ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ’ όσον το έχει επιλέξει (μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώσει τον ιστότοπο πως δεν επιθυμεί να είναι πλέον συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο),
(θ) να ενημερώνει ο ιστότοπος για προωθητικές ενέργειες σχετιζόμενες με τη δραστηριότητά του (ή για τις δραστηριότητες προσεκτικά επιλεγμένων τρίτων επιχειρήσεων) που μπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη, εάν έχει συναινέσει σε αυτό, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συναφούς τεχνολογίας (μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώνει τον ιστότοπο πως δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις για προωθητικές ενέργειες),
(ι) να παρέχει ο ιστότοπος σε τρίτα μέρη στατιστικές πληροφορίες που αφορούν στους χρήστες (χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να προσωποποιήσουν κανέναν χρήστη μέσω αυτών),
(ια) να διαχειρίζεται ο ιστότοπος ερωτήματα και παράπονα που προέρχονται από, ή αναφέρονται στους, χρήστες του ιστοτόπου ή συνδεόμενες εφαρμογές,
(ιβ) να διατηρείται ο ιστότοπος καθώς και οι συνδεόμενες εφαρμογές ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες και
(ιγ) να επαληθεύεται η συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου προσωπικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του ιστοτόπου ή της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων συνδεόμενων εφαρμογών).
Εάν υποβάλλει ο χρήστης προσωπικά στοιχεία για δημοσίευση στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, θα δημοσιεύονται και θα γίνεται χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με την άδεια που παρέχει ο χρήστης.
Οι Ρυθμίσεις Απορρήτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των στοιχείων του χρήστη στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, και μπορούν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις απορρήτου στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.
Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του χρήστη ο ιστότοπος δεν θα διαθέσει τα προσωπικά του στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.
Ο ιστότοπος δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του ιστοτόπου σε κανένα τρίτο φορέα εκτός εάν :
- Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
- Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Ο ιστότοπος θα κοινοποιεί στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μόνο τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των πληρωμών που πραγματοποιεί ο χρήστης μέσω του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών, για την επιστροφή χρημάτων και τη διαχείριση παραπόνων και ερωτήσεων σχετιζόμενων με αυτές τις πληρωμές και επιστροφές.
2.3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ NEWSLETTER
Με την εγγραφή του στο newsletter και τη ρητή συγκατάθεσή του, ο επισκέπτης αποδέχεται να λαμβάνει ενημέρωση για τα πιο σημαντικά νέα, δώρα και διαγωνισμούς των websites που εκμεταλλεύεται εμπορικά το Γραφείο μας.
Προτού αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου στον ιστότοπο ο χρήστης, πρέπει προηγουμένως να έχει λάβει τη συναίνεση του προσώπου αυτού τόσο για την αποκάλυψη όσο και για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.
2.4. ΧΡΗΣΗ COOKIES
Κατά τη διάρκεια οιασδήποτε επίσκεψής σας στον Ιστότοπο, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή σας. Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία, τα οποία ζητούν άδεια να εγγραφούν στη μνήμη της συσκευής και αν συμφωνήσετε προς τούτο, ο server μας μέσω αυτών αναγνωρίζει την ηλεκτρονική συσκευή σας και αποθηκεύονται σε αυτήν μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας σας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχετε ζητήσει.
Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του Ιστοτόπου που η εν λόγω συσκευή έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα, ο δε χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τη συσκευή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies.
2.5. ΣΥΛΛΟΓΗ & ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό.


2.6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρείες (εκτελούσες την επεξεργασία), οι οποίες παρέχουν στο Γραφείο μας υπηρεσίες επικοινωνίας και ενεργούν για λογαριασμό μας. Οι εν λόγω Εταιρίες λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων με το Γραφείο μας και επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας. Φροντίζουμε πάντοτε και ελέγχουμε τους συνεργάτες μας ώστε να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων με το Γραφείο μας κατά τη σχετική επεξεργασία η οποία δύναται να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.
2.7. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το γραφείο μας διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2.8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Το Γραφείο και οι συνεργαζόμενοι με αυτό χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
2.9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στο Γραφείο μας ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση vipdatingclub.or@gmail.com ή και με έγγραφο αίτημα σας.
Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, το Γραφείο θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή έννομη υποχρέωση του Γραφείου αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Καθώς το Γραφείο είναι ελληνική επιχείρηση, αρμόδια εποπτική αρχή για τον έλεγχο της συμμόρφωσής της είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, www.dpa.gr)».
2.10. ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική προστασίας κατά την κρίση μας και όποτε αυτό χρειασθεί ή απαιτηθεί από το νόμο, για να ανταποκριθούμε σε αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Τυχόν τροποποιήσεις θα γνωστοποιηθούν αμέσως στον Ιστότοπο. Για τον λόγο αυτόν, παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε τακτικά τη σχετική αναρτημένη δήλωση προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι.

Null