Υπηρεσιες

Γνωριμίες - Συνοικέσια - Στοχευμένα προσωπικά ραντεβού!

Γνωριμίες με ανθρώπους όλων των ηλικιών!

Άνθρωποι απο όλα τα μέρη της Ελληνικής επικράτειας!

Βασικός στόχος είναι οι σοβαρές και στοχευμένες γνωριμίες.


Στο Vip Dating Club παρέχεται:

-Ασφάλεια (αφού γνωρίζουμε προσωπικά όλα τα μέλη μας κατόπιν εγγραφής με τα στοιχεία και την ταυτότητά τους) και εχεμύθεια.

-Πλήθος ανθρώπων που είναι (διαπιστευμένα) ελεύθεροι και τους ενδιαφέρει η σοβαρή γνωριμία.

-Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό του Vip Dating Club που πάντα σας εξυπηρετεί-βοηθά-παροτρύνει όποτε και όταν το χρειαστείτε.

-Η συνεχής επικοινωνία που έχουμε μεταξύ μας!

Null