Νέα ζευγάρια

Nέα Ζευγάρια
Σοβαρή Σχέση -Συμβίωση -Γάμος
New Relationships -Communities -Weddings
Η Εκπαιδευτικός 28 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 37 ετών Μηχανικό Αυτοκινήτων.
Lady , 28 years old , School Teacher , is in serius relationship with the gentleman 37 years old , Car Engineer .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Δημόσιος Υπάλληλος 40 ετών παντρεύτηκε με τον 46 ετών Προϊστάμενο Λογιστηρίου.
Lady , 40 years old , State Employee married with the gentleman , 46 years old , Chief Accountant.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Συνταξιούχος Φαρμακοποιός 65 ετών συμβιώνει με τον 72 ετών Απόστρατο Αξιωματικό.
Lady , 65 years old , Retired Pharmacist cohabitating with the gentleman 72 years old , Retired Army .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Δασκάλα Κλασσικού Χορού 43 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 46 ετών Ιδιωτικό Υπάλληλο.
Lady , 43 years old Classical Dance Teacher , is in serius relationship with the gentleman 46 years old ,
Private Employee

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
H Δημοτικός Υπάλληλος 41 ετών παντρεύτηκε με τον 47 ετών Ναυτικό .
Lady , 41 years old , Municipal Employee married with the gentleman 47 years old , Seaman .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Φυσικός 33 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 35 ετών Διαφημιστή.
Lady , 33 years old , Physicist is in serius relationship with the gentleman 35 years old , Advertiser.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Αισθητικός 27 ετών παντρεύτηκε με τον 35 ετών Μηχανικό Αυτοκινήτων .
Lady , 27 years old married with the gentleman 35 years , Car Engineer .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Λογίστρια 52 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 59 ετών Συνταξιούχο Ιδιωτικού Τομέα.
Lady , 52 years old , Accountant is in serius relationship with the gentleman 59 years old ,
Retired Private Employee.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Οικονομολόγος 38 ετών παντρεύτηκε με τον 42 ετών Επιχειρηματία.
Lady , 38 years old , Economist , married with the gentleman 42 years old , Businessman .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Συνταξιούχος Παιδαγωγός 65 ετών συμβιώνει με τον 60 ετών Συνταξιούχο Πολιτικό Μηχανικό.
Lady , Retired Educator , 65 years old cohabitating with the gentleman 60 years old , Retired Civil Engineer .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Κοινονιολόγος 29 ετών είναι παντρεύτηκε με τον 41 ετών Μαθηματικό.
Lady , Sociologist , 29 years old married with the gentleman 41 years old , Professor of Mathematics .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Εισοδηματίας 62 ετών είναι συμβιώνει με τον 59 ετών Συνταξιούχο Ελεύθερο Επαγγελματία.
Lady , Rentier , 62 years old cohabitating with the gentleman 59 years old , Retired Merchant .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Εκπαιδευτικός Ξένων Γλωσσών 30 ετών αρραβωνιάστηκε με τον 38 ετών Ηχολήπτη.
Lady , Foreign Language Teacher , 30 years old getting ready for wedding with gentleman 38 years old ,
Audio Engineer .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Χημικός 44 ετών παντρεύτηκε με τον 46 ετών Τραπεζικό Στέλεχος.
Lady , Chemical , 44 years old married with gentleman 46 years old , Banking Officer .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comH Νομικός 34 ετών αρραβωνιάστηκε με τον 36 ετών Τελωνειακό Προϊστάμενο.
Lady , Legal , 34 years old getting ready for wedding with gentleman 36 years old , Chief Accountant.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Φοιτήτρια Νοσηλευτικής 23 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 26 ετών Ιδιωτικό Υπάλληλο.
Lady , Nursing Student , 23 years old is in serius relationship with gentleman 26 years old , Private Employee .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Παθολόγος 42 ετών παντρεύτηκε με τον 43 ετών Πιλότο και διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο .
Lady , Pathologist , 42 years old married with the gentleman 43 years old , Pilot and living in Cyprus .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΚυρία 45 ετών Διοικητικό Στέλεχος παντρεύτηκε με τον ελληνοαμερικανo Επιχειρηματία 57 ετών
και διαμένουν μόνιμα στο Σικάγο.
Lady , Commander , 42 years old married with the gentleman Greek - American origin's 47 years old Businessman
and living in Chicago .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Ιδιωτική Υπάλληλος 46 ετών παντρεύτηκε με τον Δημόσιο Υπάλληλο 52 ετών
και διαμένουν μόνιμα στην περιφέρεια.
Lady , Private Employee , 46 years old married with the gentleman Civil Servant 52 years old
and living in greec village .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Χημικός Επιστήμονας 55 ετών συμβιώνει με τον 68 ετών Απόστρατο Αξιωματικό.
Lady , Chemical Scientist , 55 years old cohabitating with the gentleman 68 years old , Retired Army Officer.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Μαθηματικός 33 ετών αρραβωνιάστηκε με τον 35 ετών Μanager Εμπορικού Τμήματος.
Lady , Mathematical , 33 years old , getting ready for wedding with the gentleman 35 years old
Manager Commercial Department.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Ιδιωτική Υπάλληλος 48 ετών παντρεύτηκε με τον 53 ετών Ελεύθερο Επαγγελματία.
Lady , Private Employee , 48 years old married with the gentleman 52 years old Free Merchant.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com


Η Καθηγήτρια Φιλολογίας 29 ετών αρραβωνιάστηκε με τον 37 ετών Προγραμματιστή.
Lady , Professor of Philology , 29 years old getting ready for wedding with the gentleman 37 years old
Programmer.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Δικηγόρος 35 ετών παντρεύτηκε με τον 45 ετών Στρατιωτικό.
Lady , Lawyer 35 years old married with the gentleman 45 years old , Officer of the Army.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Ερευνήτρια Γεννετικής 49 ετών παντρεύτηκε με τον 53 ετών Νομικό και διαμένουν μόνιμα στη Νέα Υόρκη.
Lady , Genetics Researcher , 49 years old married with the gentleman 53 years old , Legal and living in New York.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Γραμματέας 25 ετών παντρεύτηκε με τον 28 ετών Αξιωματικό Εμπορικού Ναυτικού.
Lady , Secretary 25 years old married with the gentleman 28 years old , Officer Merchant Navy's .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Λογίστρια 37 ετών αρραβωνιάστηκε με τον 47 ετών Επιχειρηματία.
Lady , Accountant , 37 years old getting ready for wedding with the gentleman , 47 years old , Businessman .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Νηπιαγωγός 24 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 28 ετών Ιδιωτικό Υπάλληλο.
Lady , Teacher of Kindergarden, 24 years old is in serious relationship with the gentleman 28 years old ,
Private Employee.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Γεωπόνος 26 ετών παντρεύτηκε με τον 30 ετών Γυμναστή .
Lady , Agriculturist , 26 years old married with the gentleman 30 years old , Gymnastic Trainer.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Στρατιωτικός 39 ετών παντρεύτηκε με τον 42 ετών Ακτινολόγο .
Lady , Officer of the Army , 39 years old married with the gentleman 42 years old , Radiologist.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Ξενοδοχοϋπάλληλος 53 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 58 ετών Αυτοκινητιστή .
Lady , 53 years old , Hotel Employee is in serious relationship with the gentleman 58 years old Taxi Driver .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η Βοηθός Μάγειρα 31 ετών παντρεύτηκε με τον 34 ετών Τεχνικό Δικτύων.
Lady , 31 years old Cook Assistant married with the gentleman 34 years old , Network Technician.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Κοινονιολόγος 34 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 38 ετών Νοσηλευτή.
Lady , Sociologist 34 years old is in serious relationship with the gentleman 38 years old , Nurse .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Φαρμακοποιός 60 ετών συμβιώνει με τον 73 ετών Εισοδηματία.
Lady , Pharmacist 60 years old cohabitating with the gentleman 73 years old , Rentier.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Συνταξιούχος Δημοσίου 54 ετών παντρεύτηκε με τον 58 ετών Πνευμονολόγο.
Lady , Retired Civil Servant 54 years old married with the gentleman 58 years old , Pulmonologist.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Δημόσιος Υπάλληλος 49 ετών συμβιώνει με τον 60 ετών Διευθυντή Ιατρικού Τομέα.
Lady , 49 years old State Employee cohabitating with the gentleman 60 years old , Hospital Director.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Φιλόλογος 33 ετών παντρεύτηκε με τον 41 ετών Κτηματομεσίτη.
Lady , Philologist 33 years old married with the gentleman 41 years old , Estate Agent.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com


Η Συνταξιούχος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 72 ετών συμβιώνει με τον 79 ετών Συνταξιούχο Νομικό.
Lady , Retired University Professor , 72 years old cohabitating with the gentleman 79 years old , Retired Lawyer.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΗ Κοινωνική Λειτουργός 30 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 42 ετών Ιδιωτικό Υπάλληλο.
Lady , Social Worker , 30 years old is in serious relationship with the gentleman 42 years old , Private Employee.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.Η Μαιευτήρας 39 ετών παντρεύτηκε με τον 45 ετών Χημικό .
Lady , Obstetrician , 39 years old married with the gentleman 45 years old , Chemical Scientist.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Αισθητικός 27 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον Φυσικοθεραπευτή 35 ετών από τη νησιωτική Ελλάδα.
Lady , Aesthetic , 27 years old is in serious relationship with the gentleman 35 years old Physiotherapist
from Island of Greece .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Υπεύθυνη Πωλήσεων 38 ετών παντρεύτηκε με τον 37 ετών Ελαιοχρωματιστή .
Lady , Sales Manager , 38 years old married with the gentleman 37 years old , Builder.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Συνταξιούχος Βρεφοκόμος 60 ετών συμβιώνει με τον 60 ετών Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό.
Lady Retired Baby's Nurse , 60 years old cohabitating with the gentleman 60 years old , Retired Professor.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Λογίστρια 29 ετών παντρεύτηκε με τον 34 ετών Ιδιωτικό Υπάλληλο .
Lady , Accountant , 29 years old married with the gentleman 34 years old , Private Employee .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Ιστορικός 40 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 44 ετών Ελεύθερο Επαγγελματία.
Lady , Professor of History , 40 years old is in serious relationship with the gentleman 44 years old , Merchant.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Ασφαλίστρια 50 ετών παντρεύτηκε με τον 53 ετών Αρχιλογιστή .
Lady , Insurer , 50 years old married with the gentleman 53 years old , Chief Accountant.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Εστιάτορας 40 ετών αρραβωνιάστηκε με τον 42 ετών Μηχανικό Δικτύου.
Lady , Restaurant Owner , 40 years old getting ready for the wedding with the gentleman 42 years old
Network Technician.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Ακτινολόγος 42 ετών παντρεύτηκε με τον 52 ετών Χειρούργο Οφθαλμίατρο και διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο .
Lady , Radiologist , 42 years old , married with the gentleman 52 years old , Surgeon and living in Cyprus.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Νοσηλεύτρια 36 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 43 ετών Παθολόγο .
Lady , Nurse , 36 years old , is in serious relationship with the gentleman 43 years old , Pathologist .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Έμπορος 52 ετών παντρεύτηκε με τον 56 ετών Φυσικομαθηματικό .
Lady , Merchant , 52 years old married with the gentleman 56 years old , Physicomathematician.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Γηροκόμος 60 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 71 ετών Συνταξιούχο Εργολάβο Οικοδομών.
Lady , Nurse , 60 years old , is in serious relationship with the gentleman , 71 years old
Retired Constructioner Contractor .

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Λογοθεραπεύτρια 45 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον Ανθοπώλη 50 ετών .
Lady , Speech Therapist , 45 years old , is in serious relationship with the gentleman 50 years old , Florist.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Συνταξιούχος Ιδιωτικού Τομέα 75 ετών συμβιώνει με τον 81 ετών Συνταξιούχο Πολιτικό Μηχανικό
και διαμένουν μόνιμα στην περιφέρεια.
Lady , Retired Private Employee , 75 years old cohabitating with the gentleman 81 years old
Retired Civil Engineer.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Εμπροϋπάλληλος 25 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον Ένστολο 34 ετών .
Lady , 25 years old , Private Employee is in serious relationship with the gentleman 34 years old ,
Officer of the Army.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Αρχιτέκτονας 37 ετών συμβιώνει με τον 47 ετών Δικαστικό .
Lady , Architect , 37 years old , cohabitating with the gentleman 47 yeras old , Judicial.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Ελεύθερος Επαγγελματίας 54 ετών παντρεύτηκε με τον 54 ετών Επιπλοποιό .
Lady , Shopkeeper , 54 years old , married with the gentleman 54 years old , Furniture Maker.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Μεταφράστρια 32 ετών συμβιώνει με τον 39 ετών Χονδρέμπορο.
Lady , Translator , 32 years old , cohabitating with the gentleman 39 years old , Wholesaler.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Παραγωγός Τυροκομικών 60 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 72 ετών Συνταξιούχο Ναυτικό.
Lady , Producer of cheese products , 60 years old is in serious relationship with the gentleman 72 years old
Retired Sailor Man.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Διοικητικό Στέλεχος 43 ετών παντρεύτηκε με τον 49 ετών Παιδίατρο.
Lady , Commander , 43 years old married with the gentleman 49 years old , Pediatrician.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Μουσικός 38 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 49 ετών Καθηγητή Πανεπιστημίου .
Lady , Musician , 38 years old is in serious relationship with the gentleman 49 years old , University Professor.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Υπάλληλος Λογιστηρίου 54 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 62 ετών Συνταξιούχο Δημόσιο Υπάλληλο .
Lady , Accountant's office Employee , 54 years old is in serious relationship with the gentleman 62 years old
Civil Servant.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Εκπαιδευτικός 36 ετών συμβιώνει με τον 44 ετών Κρατικό Ελεγκτή .
Lady , Educational , 36 years old cohabitating with the gentleman 44 years old , State Auditor.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Εισοδηματίας 47 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 60 ετών Εμπορικό Αντιπρόσωπο .
Lady , Rentier , 47 years old is in serious relationship with the gentleman 60 years old , Commercial Agent.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Νομικός Συνταξιούχος 70 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 73 ετών Ιατρό Συνταξιούχο .
Lady , Retired Lawyer , 70 years old is in serious relationship with the gentleman 73 years old , Retired Doctor.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Επιχειρηματίας 54 ετών παντρεύτηκε με τον 59 ετών Χειρούργο Οφθαλμίατρο.
Lady , Businesswoman , 57 years old married with the gentleman 59 years old , Eye's Surgeon.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Η Οδοντίατρος 56 ετών είναι σε σοβαρή σχέση με τον 64 ετών Επιχειρηματία.
Lady , Dentist , 56 years old , is in serious relationship with the gentleman 64 years old , Businessman.

Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com.
Επισκεφτείτε τη νέα μας Υπηρεσία Διακεκριμένων Αγγελιών VIP & VIP PLUS
Visit our new service of Special Ads VIP & VIP PLUS
Null