Αγγελίες γυναικών [ Ladies ]

Αγγελίες γυναικών [ Ladies ]
Επισκεφτείτε τη νέα μας Υπηρεσία Διακεκριμένων Αγγελιών VIP & VIP PLUS
Visit our new service of Special Ads VIP & VIP PLUS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ [ABROAD]
ΕΥΡΩΠΗ [EUROPE]
Χειρούργος , 45 ετών , ελεύθερη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και τη γυμναστική , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , σοβαρό , μορφωμένο .
Διαμονή στο Βέλγιο .[ΚΩΔ:FE00013979]
Surgeon, 45 years old, free, beautyful, landed, with interests theater and gym , looking for a gendleman
with the purpose of marriage and family creation, free, serious, educated.
Accommodation in Belgium [CODE: FE00013979]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Οδοντίατρος Συνταξιούχος , 62 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το θέατρο
και τον τουρισμό , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης ,
μορφωμένο , κατά προτίμηση , από τον ιατρικό κλάδο .Διαμονή στη Γερμανία .[ΚΩΔ:RE00013978]
Dentist Retired, 62 years old, divorced, independent , low-profil with interests theater
and tourism,looking for a gendleman with the purpose of serius relationship, regardless of marital status,
educated, preferably by the medical profession. Accommodation in Germany [CODE: RE00013978]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 36 ετών , ελεύθερη , γλυκιά , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα τη γιόγκα και τη μουσική ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερο , παραδοσιακό , κοινωνικό .
Διαμονή στη Μ.Βρετανία ή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ:FE00013977]
Hotel Manager 36 years old, free, sweet, communicative, with interests yoga and music looking for a gendleman
with the purpose of marriage and the creation of family, free, traditional, social.
Accommodation in Great Britain or Greece. [CODE: FE00013977]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εισοδηματίας , 68 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γοητευτική , με ενδιαφέροντα το χορό , τις εκδρομές και τα ταξίδια ,
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ευκατάστατο , δυναμικό , καλλιεργημένο .
Διαμονή στη Γαλλία .[ΚΩΔ:CE00013976]
Rentier 68 years old, widow, independent, charming, with interesting dance, excursions ,
looking for a gendleman with the purpose of cohabitation ,rich , dynamic , independent .
Accommodation in France [CODE: CE00013976]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων , 28 ετών , ελεύθερη , όμορφη , αθλητική , λάτρης των ταξιδίων ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο , μορφωμένο , ευγενικό .
Διαμονή στη Μ.Βρετανία . [ΚΩΔ:RE00013975]
Postgraduate Business Administration Student, 28 years old, free, beautiful, athletic, with interests travels and sports ,
looking for a gendleman with the purpose of serius relationship , free or divorced, independent, educated, polite.
Accommodation in Great Britain. [CODE: RE00013975]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Tραπεζικό Στέλεχος , 43 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τον αθλητισμό ,
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , χαμηλών τόνων , μορφωμένο .
Διαμονή στην Ελβετία .[ΚΩΔ:CE00013974]
Banker 43 year old , divorced, independent, with interests reading and sports,
looking for a gendleman with the purpose of cohabitation, regardless of family status, low profil , educated.
Accommodation in Switzerland [CODE: CE00013974]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιδιωτική Υπάλληλος στο χώρο της διαφήμισης , 34 ετών , ελεύθερη , πολύ εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο , αρρενωπό , δυναμικό .
Διαμονή στην Ιταλία ή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ:RE00013973]
Private Employer in Advertising, 34 years old, free, very beautyful, with interests the travels
and the gymnastics, looking for a gendleman with the purpose of serius relationship, free, masculine, dynamic
Accommodation in Italy or Greece [CODE: RE00013973]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΞεναγός , 40 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη μουσική και την ποδηλασία , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , χωρίς υποχρεώσεις , έξυπνο ,
κοινωνικό , γλωσσομαθή , με αθλητικό στυλ .
Διαμονή στη Γαλλία.[ΚΩΔ:FE00013972]
Tour quide, 40 years old , free , beautyful , cheerful,with interest in music and cycling ,looking for a gendleman
with th purpose of marriage and creation of family , free or free or divorced , without obligations , smart , social,
to know foreign languages , with athletic style .
Accommodation in France [CODE: FE00013972]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com

Eκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 66 ετών , χήρα , ψηλή , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και το κολύμπι
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένο , χαμηλών τόνων .
Διαμονή στην Ιταλία ή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ:RE00013971]
Teacher Retired, 66 years old, widow, tall, beautyful , with interests reading and swimming
looking for a gentleman with th purpose of serious relationship, regardless of family situation,educated , low profil .
Accommodation in Italy or in Greece [CODE: RE00013971]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ασφαλίστρια , 35 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , λάτρης του αθλητισμού και της υγιεινής ζωής , αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , καλής εμφάνισης , δυναμικό .
Διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία .[ΚΩΔ:FE02019397]
Ιnsurer, 35 years old , free,beautiful , loves of sports and healthy life, looking for a gentleman with the purpose
of marriage and creation of family , educated, with nice look , dynamic.
Accommodation in Great Britain [CODE: FE02019397]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιατρός , 39 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , σοβαρή , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και την επιστημονική
έρευνα αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , δυναμικό .
Διαμονή στη Γερμανία .[ΚΩΔ:FE00014604]
Doctor, 39 years old, free, independent , low key, serious, with interests reading and scientific research, looking for a
gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free, educated, dynamic .
Accommodation in Germany .[CODE: FE00014604]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εκπαιδευτικός , 42 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , ψηλή , εμφανίσιμη , δυναμική , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και το κολύμπι αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο ,κατά προτίμηση μορφωμένο , ψηλό , εμφανίσιμο .
Δυνατότητα διαμονής στη Γερμανία .[ΚΩΔ:FE00013203]
Teacher 42 years old , divorced , independent , tall , nice look , dynamic, with interests the music and swimming,
looking for a gentleman with the purpose of marriage , preferably educated , tall , nice look .
Ability to live in Germany .[CODE: FE00013203]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΟικονομολόγος , 47 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , απλή , λάτρης του αγγλικού θεάτρου , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο
ελεύθερο , μορφωμένο , κοινωνικό , κατά προτίμηση επιστήμονα .Διαμονή μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία .[ΚΩΔ:FE00013970]
Economist, 47 years old , free, charming, simple, lover of English theater, looking for a gentleman with the purpose of
marriage free, educated , preferably scientist.Accommodation permanently in Great Britain [CODE: FE00013970]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εμπορικός Αντιπρόσωπος , 53 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , λάτρης της γυμναστικής
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμο , ανοιχτόμυαλο , με κοινωνικές ευαισθησίες .
Δυνατότητα ταξιδίων σε Ευρώπη και Ασία .[ΚΩΔ:RE00013732]
Commercial Representative , 53 years old , divorced , independent , beautiful , educated , loves gymnastic
looking for a gentleman with the purpose of serious relationship, without obligations , nice look , open minded
with social sensibilities.Travels possibility in Europe and in Asia .[CODE: RE00013732]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Φυσικοθεραπεύτρια , 46 ετών χήρα , συμπαθητική , υπεύθυνη , ρομαντική , λάτρης του σκι , αναζητά κύριο με σκοπό
σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και μορφωτικής κατάστασης , πρόσχαρο , αθλητικό , πνευματώδη .
Διαμονή στην Ιταλία .[ΚΩΔ:RE00013459]
Physiotherapist, 46 years old , widow, sympathetic, responsible , romantic , loves skiing, looking for a gentleman with
the purpose of serious relationship, regardless educational status, cheerful, athletic, witty.
Accommodation in Italy. [CODE: RE00013459]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΚΑΝΑΔΑΣ [CANADA]
Εκπαιδευτικός , 36 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , λάτρης της υγιεινής ζωής και του αθλητισμού , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , αρρενωπό , αθλητικό , ειλικρινή .
Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ:FC00013301]
Teacher, 36 years old, free, charming, loves hygiene life and sports, looking for a gentleman with the purpose of
marriage, free or divorced without obligations, masculine, athletic, honest.
Accommodation in Canada [CODE: FC00013301]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιατρός , 39 ετών , ελεύθερη , σοβαρή , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το σκάκι και το θέατρο , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , ανάλογου μορφωτικού επιπέδου ,
σοβαρο , προσγειωμένο .Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ:FC00013299]
Doctor, 39 years old, free, serious, low profile, with interests the chess and theater , looking for a gendtleman
with the purpose of marriage and the creation of family, free, educated ,serious, landed .
Accommodation in Canada or in Greece [CODE: FC00013299]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Κοινωνική Λειτουργός , 28 ετών , ελληνοκαναδέζα , ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , αδιάφορου μορφωτικού
επιπέδου καλλιεργημένο , δραστήριο .Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ:FC00013469]
Social worker , 28 years old , free, beautiful , educated , with interests in music and travel, looking for a gentleman with
the purpose of marriage and creation of family ,free, indifferent educational level , cultivated , active.
Accommodation in Canada . [CODE:FC00013469]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Αρχιτέκτονας , 43 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική , λάτρης των μουσείων και της τέχνης , αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξάρτητο , μορφωμένο , φιλόζωο , με κοινά ενδιαφέροντα .
Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ:FC00013530]
Architect , 43 years old , free ,nice look , socially , loves museums and art , looking for a gentleman with the purpose of
marriage and creation of family , independent, educated , to love animals , with common interests.
Accommodation in Canada . [CODE: FC00013530]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιδιοκτήτρια Εστιατορίου , 64 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , σοβαρή , προσγειωμένη , παραδοσιακή , λάτρης
των διακοπών στην Ελλάδα , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , χωρίς υποχρεώσεις , δυναμικό , προσγειωμένο , ευχάριστο
ειλικρινή .Διαμονή στην Ελλάδα ή στον Καναδά .[ΚΩΔ:FC00013967]
Restaurant owner , 64 years old , widow , independent , nice look , serious , traditional , loves holidays in Greece, looking
for a gentleman with the purpose of marriage without obligations, dynamic , serious , pleasant , honest.
Accommodation in Greece or in Canada [CODE: FC00013967]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Διευθύνον Σύμβουλος , 53 ετών , ελεύθερη , ευκατάστατη , πολύ εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα το κολύμπι
και το διάβασμα αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο κατά προτίμηση διαζευγμένο με παιδιά , ευαίσθητο , χαμηλών τόνων
συνειδητοποιημένο .Διαμονή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ:FC00013298]
Managing Director , 53 years old , free, wealthy , beautiful , cheerful , loves to swim and read , looking for a gentleman
with the purpose of marriage preferentially divorced with children, sensitive, low-key , conscious.
Accommodation in Greece. [CODE: FC00013298]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η.Π.Α. [ U.S.A.]
Νοσηλεύτρια , 44 ετών , ελεύθερη , ψηλή , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τα ταξίδια , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ευπαρουσίαστο , ευχάριστη προσωπικότητα , δυναμικό .
Διαμονή στη Μασσαχουσέτη .[ΚΩΔ:FS00013838]
Nurse, 44 years old, free, tall, cheerful, with interests music and traveling,looking for a gentleman with the purpose
of marriage and the creation of family, presentable, pleasant personality, dynamic.
Accommodation in Massachusetts. [ΚΩΔ: FS00013838]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Νομικός Σύμβουλος , 53 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , ανεξάρτητη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και την
ενημέρωση , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένο ,
σοβαρό , ευγενικό .Διαμονή στο Ν.Τζέρσεϊ.[ΚΩΔ:FS00013837]
Legal Advisor, 53 years old, divorced, charming, independent, with interests reading and international information,
looking for a gentleman with the purpose of marriage , regardless of marital status, educated, serious, polite.
Accommodation in New Jersey. [ΚΩΔ: FS00013837]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Αναισθησιολόγος , 40 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ευκατάστατη , με ενδιαφέροντα την κλασσική μουσική και την όπερα
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , μορφωμένο , κατά προτίμηση από τον ιατρικό κλάδο , ψηλό , σοβαρό
χαμηλών τόνων .Διαμονή στη Νέα Υόρκη .[ΚΩΔ:FS00013598]
Anesthesiologist , 40 years old , free , beautiful , wealthy , with interests classical music and opera , looking for a gentleman
with the purpose of marriage , preferably medical, tall, serious, low profile
Accommodation in New York [CODE: FS00013598]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός , 72 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , ευκατάσταη , λάτρης των ταξιδίων , αναζητά κύριο με σκοπό
τη συμβίωση χήρο ή ελεύθερο χωρίς υποχρεώσεις , νεανικής εμφάνισης , να έχει ζήσει στο εξωτερικό .
Διαμονή στο Σαν Φρανσίσκο ή στη Σαντορίνη .[ΚΩΔ:CS00013409]
Retired Teacher, 72 years old, widow, independent, wealthy , loves traveling , looking for a gentleman with the purpose
of reconciliation , widowed or free, without obligations , youthful appearance, have lived in abroad.
Accommodation in San Francisco or Santorini in Greece .[CODE :CS00013409]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Γραμματέας Ιατρού , 35 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , ψηλή , σοβαρή , με ενδιαφέροντα το τέννις και την ποδηλασία
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , αθλητικό , ελληνικής καταγωγής .
Διαμονή στο N.Tζέρσεϊ .[ΚΩΔ:FS00013712]
Physician secretary, 35 years old , free, beautiful , tall , serious, with interests tennis and cycling, looking for a gentleman
with the purpose of marriage and creation of family , free , educated, athletic, with greek origin .
Accommodation in New Jersey . [CODE: FS00013712]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Συνταξιούχος Αρχιτέκτονας , 70 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , με ενδιαφέροντα την κηπουρική και το διάβασμα ,αναζητά
κύριο με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένο , ευπαρουσίαστο , χαμηλών τόνων .
Διαμονή στο Σικάγο .[ΚΩΔ:CS00013836]
Retired Architect, 70 years old, divorced, independent, with interests gardening and reading, looking for a gentleman with
the purpose cohabitation,indifferent family status, educated, nice look , low profile.
Accommodation in Chicago.[CODE:CS00013836]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Οικονόμος στο Μαϊάμι , 39 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , συνειδητοποιημένη , με ενδιαφέροντα τη ζωγραφική και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , ευχάριστο , παραδοσιακό , κοινωνικό .
Διαμονή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ:FS00013635]
Housekeeper in Miami , 39 years old, free, nice look , conscious , with interests painting and music, looking for a gentleman
with the purpose of marriage and creation of family , free, pleasant, traditional, social.
Accommodation in Greece [CODE: FS00013635]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Φυσικοθεραπεύτρια , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , δυναμική , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία και τη μουσική ,αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο , δυναμικό .
Διαμονή στο Λος Άντζελες .[ΚΩΔ:FS00013913]
Physical Therapist , 29 years old , beautiful , dynamic, with interesting cycling and music, looking for a gentleman with the
purpose of marriage and to creating family , free, cultivated, dynamic
Accommodation in Los Angeles [CODE: FS00013913]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Διευθυντής Πωλήσεων , 50 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , μορφωμένη , ευπαρουσίαστη , λάτρης της ιππασίας , αναζητά κύριο
με σκοπό σοβαρή σχέση χήρο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο , πολύ δραστήριο , κοινωνικό , επικοινωνιακό .
Διαμονή στο Λος Άντζελες .[ΚΩΔ:FS00013935]
Sales Manager, 50 years old, widow, independent, educated, beautyful , loving riding , looking for a gentleman with the
purpose serious relationship , widowed or divorced, independent, very active, social, communicative.
Accommodation in Los Angeles [CODE: FS00013935]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Στέλεχος Εμπορικής Επιχείρησης , 46 ετών , ελεύθερη , σοβαρή , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία και το
περπάτημα αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις , αθλητικό
δραστήριο , με χιούμορ .Διαμονή στη Νέα Υόρκη .[ΚΩΔ:FS00013252]
Merchant Stem , 46 years old , free, serious, with interests cycling and walking , looking for a gentleman with the purpose
of marriage , regardless of marital status, without obligations, athletic, active , with humor.
Accommodation in New York . [CODE: FS00013252]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [AUSTRALIA ]
Λογοθεραπεύτρια , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη μουσική και το σέρφινκγ ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , σοβαρό , ώριμο , δυναμικό .
Διαμονή στο Σίδνεϋ .[ΚΩΔ:RA00013571]
Speech therapist, 29 years old, free, beautyful, cheerful, interests the music and surfing,
looking for a gentleman with the purpose of serious relationship, regardless of his family status, serious, mature, potential.
Accommodation in Sydney [CODE: RA00013571]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Νηπιαγωγός , 32 ετών , ελεύθερη , ελληνοαυστραλέζα , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , ζωόφιλη , με ενδιαφέροντα το
διάβασμα και το κολύμπι , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο
με ελληνική καταγωγή , παραδοσιακό .Διαμονή στη Μελβούρνη .[ΚΩΔ:FA00013193]
Teacher of Kindergarten , 32 years old , free, Greek-Australian, beautiful , low profile, loves animals , with interests reading
and swimming, looking for a gentleman with the purpose of marriage and creation of family , free, cultivated ,
of greek origin , traditional. Accommodation in Melbourne. [CODE: FA00013193]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μεταφράστρια , 42 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , παραδοσιακή , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τη γαστρονομία
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο , δυναμικό , ανοιχτόμυαλο .
Διαμονή στη Μελβούρνη .[ΚΩΔ:FA00013341]
Translator, 42 years old, free, beautyful, traditional, with interests excursions and gastronomy, looking for a gentleman
with the purpose of marriage and and to creating family , free, cultivated, dynamic, open-minded.
Accommodation in Melbourne.[CODE: FA00013341]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 74 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή διαζευγμένο , χωρίς υποχρεώσεις ,
προσγειωμένο , απλό .Διαμονή στην Βικτώρια .[ΚΩΔ:CA00013570]
Retired Private Employee, 74 years old , widow, independent, nice look , with Interests reading and traveling , looking for
a gentleman with the purpose cohabitation , widowed or divorced, without obligations, landed, simple.
Accommodation in Victoria [ΚΩΔ: CA00013570]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Οικονομολόγος , 38 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική , ευχάριστη , με ενδιαφέροντα την κηπουρική και το θέατρο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , πολύ δυναμικό , προσγειωμένο
με κοινωνικές ευαισθησίες .Διαμονή στο Σίδνεϋ .[ΚΩΔ:FA00013898]
Economist , 38 years old , free, nice look , pleasant , with interests the gardening and theater, looking for a gentleman
with the purpose of marriage and creation of family, very dynamic, serious , with social sensitivities.
Accommodation in Sydney .[CODE: FA00013898]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Πολιτικός Μηχανικός , 47 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , ψηλή , ευκατάστατη , λάτρης της γυμναστική , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο ,ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , πολύ εμφανίσιμο , κατά προτίμηση μελαχρινό
ευκατάστατο , αθλητικό . Διαμονή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ:FA00013119]
Civil Engineer , 47 years old , divorced , charming , tall , wealthy , loves the gymnastic, looking for a gentleman
with the purpose of marriage, regardless of marital status, very beautiful , preferably brunette , wealthy , athletic.
Accommodation in Greece. [CODE: FA00013119]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Οπτικός , 50 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , λάτρης του πιάνου και της μουσικής , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο , ανεξάρτητο , καλλιεργημένο , κατά προτίμηση να γνωρίζει ξένες γλώσσες .
Διαμονή στο Newcaslte .[ΚΩΔ: FA00013729]
Optical , 50 years old , widow, independent , nice look , cheerful, loves play piano , looking for a gentleman
with the purpose of marriage, independent, cultured, preferably knowing foreign languages .
Accommodation in Newcaslte .[CODE: FA00013729]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΚΥΠΡΟΣ [ CΥPRUS ]
Παθολόγος , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και το διάβασμα , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , αρρενωπό , κατά προτίμηση επιστήμονα .
Διαμονη στη Λεμεσό .[CODE: FG00099114 ]
Pathologist, 45 years old, free , social, with interests traveling and reading, looking for a gentleman
with the purpose of marriage and the creation of family, free, masculine, preferably scientist.
Accommodation in Limassol [CODE: FG00099114]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Λογίστρια , 39 ετών , διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτική , λάτρης της μουσικής και της γυμναστικής ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , γοητευτικό ,
προσγειωμένο , έξυπνο .Διαμονή στη Λάρνακα .[CODE: FG00099113 ]
Accountant, 39 years old, divorced without obligations , charming , with interests the music and gymnastic ,
looking for a gentleman with the purpose of marriage and to creation of family, free or divorced, charming,
landed, smart.Accommodation in Larnaca [CODE: FG00099113]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εκπαιδευτικός , 28 ετών , ελεύθερη , πολύ εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία και το τέννις , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο , εμφανίσιμο , καλλιεργημένο , αθλητικό .
Διαμονή στη Λάρνακα .[CODE: RG00099115 ]
Educator 28 year old , free, very beautyful, with interests in cycling and tennis, looking for a gentleman with the
purpose of serious relationship, free, nice look, cultivated, athletic.
Accommodation in Larnaca. [CODE: RG00099115]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Βοηθός Μάγειρα , 53 ετών , χήρα ,χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτική , δυναμική , με ενδιαφέροντα τις βόλτες
και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , απλό ,
παραδοσιακό , ειλικρινή .Διαμονή στην Πάφο . [RG00099115]
Assistant Cook, 53 years old, widow, without obligations, charming, dynamic, with interests walking
and the theater, looking for a gentleman with the purpose of serious relationship, regardless of marital status, simple,
traditional, honest. Accommodation in Paphos. [RG00099115]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Οδοντίατρος , 36 ετών , ελεύθερη , ψηλή , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τη μουσική ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο ,αρρενωπό , σοβαρό .
Διαμονή στη Λάρνακα .[CODE: FG009041 ]
Dentist, 36 years old, free, tall, beautyful , cheerful, with interests gymnastic and music, looking for a gentleman
with the purpose of marriageand to creating family, free, educated, masculine, serious.
Accommodation in Larnaca. [CODE: FG009041]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 29 ετών , ελεύθερη , ψηλή, εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα το χορό και τον κινηματογράφο
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , κατά προτίμηση ελεύθερο , ανεξάρτητο , δραστήριο , καλλιεργημένο , ευγενικό .
Διαμονή στην Πάφο.[ΚΩΔ:RG009105]
Private Employe , 29 years old , free , tall, , very beautyful , social , with interests the dance and cinema , looking
for a gentleman with the purpose of serious relationship , preferably free, independent, active, cultured, polite .
Accommodation in Pafos. [CODE: RG009105]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Αισθητικός , 42 ετών , ελεύθερη , πολύ εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία και το κολύμπι , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο , ρομαντικό
καλής εμφάνισης .Διαμονή στη Λεμεσό .[CODE: FG009065 ]
Aesthetic, 42 years old, free, very good, social, with interests cycling and swimming, looking for a gentleman with the
pirpose of marriage and creation of family, free or divorced, independent, romantic
Accommodation in Limassol [CODE: FG00099065]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ Monday to Friday 10am-9pm & Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΑΘΗΝΑ
Φαρμακοποιός , 30 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , σοβαρή , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό άμεσα το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερο ,
ανεξάρτητο , ευγενικό , δυναμικό .[ΚΩΔ:F00719389]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιστήμονας , 38 ετών , ελεύθερη , με μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού , πρόσχαρη , ανοιχτόμυαλη
με ενδιαφέροντα τη μουσική και τον κινηματογράφο , φιλόζωη , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και
τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , προσγειωμένο , κατά προτίμηση ναυτικό .
[ΚΩΔ: R00719441]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Eπιχειρηματίας , 42 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , σοβαρή , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
στο εξωτερικό και τις επιχειρήσεις , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ανάλογης κοινωνικής επιφάνειας , μορφωμένο , εμφανίσιμο .[ΚΩΔ: R00719440]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθύντης Προσωπικού Συνταξιούχος , 68 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα
τη χειμερινή κολύμβηση και το περπάτημα , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , αρρενωπό , κοινωνικό , καλλιεργημένο .[ΚΩΔ: R00719444]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός Συνταξιούχος , 70 ετών , χήρα χωρίς παιδιά , πολύ εμφανίσιμη , καλλιεργημένη , επικοινωνιακή ,
με ενδιαφέροντα τη yoga και τη μαγειρική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένο , αριστοκρατικό , δραστήριο .[ΚΩΔ: R00719437]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 69 ετών , χήρα , λεπτή , ψηλή , πρόσχαρη , λάτρης των κοινωνικών συναναστροφών
και της μαγειρικής , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή ανεξάρτητο , χωρίς υποχρεώσεις ,
σοβαρό , κοινωνικό , καλλιεργημένο .[ΚΩΔ: C00619436]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Iδιωτική Υπάλληλος , 41 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το χορό και τον κινηματογράφο ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , εξωστρεφή , μοντέρνο ,
με κοινωνική μόρφωση .[ΚΩΔ: F00619435]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμΓραμματέας , 40 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , φιλόζωη , με ενδιαφέροντα τη μουσική και
τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , ψηλό , προσγειωμένο , σοβαρό .[ΚΩΔ: F00619433]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ


Διευθύντικό Στέλεχος , 41 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ψηλή , δυναμική ,φυσιολάτρης λάτρης των
ποδοσφαιρικών αγώνων , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο
δυναμικό , κοινωνικό , καλλιεργημένο .[ΚΩΔ: F00619432]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητικό Στέλεχος , 42 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
τη μαγειρική και το τέννις , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης
οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένο , επικοινωνιακό , με χιούμορ .[ΚΩΔ: F00519431]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ

Αισθητικός , 33 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , δυναμική , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και την ενημέρωση , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικό ,
έξυπνο , δυναμικό .Δυνατότητα Διαμονής σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: F00519430]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ

Παιδαγωγός , 37 ετών ,ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , φιλόζωος , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τα ταξίδια,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο , γοητευτικό
συνειδητοποιημένο.Δυνατότητα Διαμονής στο Εξωτερικό.[ΚΩΔ: F00519429]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικονομολόγος Συνταξιούχος , 68 ετών, διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , ειλικρινής , με ενδιαφέροντα
το χορό και το διάβασμα , αναζητά ,κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,διαζευγένο ή χήρο , ανεξάρτητο, μορφωμένο
ευγενικό.[ΚΩΔ: C00319428].
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Εμπορικού Τμήματος , 35 ετών , ελεύθερη , πρόσχαρη , φιλόζωη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και
τη μαγειρική ,αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση και αργότερα το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο ,
με ενσυναίσθηση και χιούμορ .Δυνατότητα Διαμονής σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: R00519426].
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ

Εισοδηματίας , 65 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα το θέατρο και τα ταξιδια,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση διαζευγμένο ή χήρο , χωρις υποχρεώσεις , καλλιεργημένο , δυναμικό , ζωντανό .
Δυνατότητα Διαμονής σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: R00519425].
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξενοδοχουπάλληλος , 60 ετών , διαζευγμένη , γλυκιά , χαμηλών τόνων , λάτρης της μαγειρικής , αναζητά κύριο με σκοπό
σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσης , δραστήριο , καλλιεργημένο , ευγενικό . [ΚΩΔ: R00519424].
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ασφαλίστρια, 35 ετών, ελεύθερη ,γοητευτική ,προσγειωμένη με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και το κολύμπι , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , ειλικρινή , από καλή οικογένεια .[ΚΩΔ: F00519423]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 39 ετών , ελεύθερη ,πολύ εμφανίσιμη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική Pilates και τα ταξίδια ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , δυναμικό , ισορροπημένο .[ΚΩΔ: F00519422]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 40 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και τα ταξίδια αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , γοητευτικό , ώριμο ,
οικογενειάρχη [ΚΩΔ: F00519419]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 67 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γοητευτική , δυναμική , με ενδιαφέροντα το θέατρο
και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , σοβαρό
δραστήριο , γαλαντόμο.[ΚΩΔ: R00419418]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 64 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τη μαγειρική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , καλής εμφάνισης , καλού χαρακτήρα , έντιμο , ειλικρινή .
Δεκτοί Κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: F00419417]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Υψηλόβαθμο Στέλεχος Εταιρείας , 59 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , λεπτή , σικάτη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και
τους παραδοσιακούς χορούς , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
προσεγμένης εμφάνισης , χαμηλών τόνων , σοβαρό .[ΚΩΔ: F00419416]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 51 ετών , χήρα , πολύ εμφανίσιμη , πρόσχαρη , ευγενική , με ενδιαφέροντα τη χορωδιακή μουσική
και τις συναυλίες , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένος
καλλιεργημένος με χιούμορ .[ΚΩΔ: F00319415]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συνταξιούχος Δημοσίου , 58 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη με νεανικό στυλ και χιούμορ λάτρης
της θάλασσας και των ταξιδίων , αναζητά κύριο κατά προτίμηση χήρο , εμφανίσιμο , ζωντανό
καλλιεργημένο .[ΚΩΔ: F00319413]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Αγγλικών , 29 ετών , ελεύθερη , με υψηλή μόρφωση εξωτερικού , κοινωνική , απλή , με ενδιαφέροντα
τα ταξίδια και το διαβασμα , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
ανάλογης μορφώσεως , ψηλό , επικοινωνιακό [ΚΩΔ: F00319412]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Δημοσίου , 35 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , σοβαρή , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο ,
έντιμο , συνειδητοποιημένο .[ΚΩΔ: F00319411]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 58 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , πολύ εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με χιούμορ , φυσιολάτρης , αναζητά
κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , απλό , αρρενωπό ,
δυναμικό .[ΚΩΔ: C00319410]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 32 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μαγειρική , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , ανεξάρτητο , δυναμικό .
Δεκτοί Κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: F00319409]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 56 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων ,
με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και τις εκδρομές ,αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,
χήρο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο ,απλό , προσγειωμένο .[ΚΩΔ:R00319408]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 52 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , γλυκιά , τρυφερή , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα
την κηπουρική και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
καλής εμφάνισης , ευγενικό , ειλικρινή .[ΚΩΔ: C00319406]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογοθεραπεύτρια , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ευκατάστατη , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τον κινηματογράφο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , εμφανίσιμο , ευκατάστατο , δραστήριο .
Δεκτοί και Κύριοι από το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: F00319405]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου , 54 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ευκατάστατη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τις εκδρομές
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , μορφωμένο , γοητευτικό , από καλή οικογένεια .
Δεκτοί Κύριοι από Πελοπόννησο .[ΚΩΔ: F00319404]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 60 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , μορφωμένη , λάτρης της ποιοτικής διασκέδασης
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή ελεύθερο , ανεξάρτητο , καλλιεργημένο , περιποιημένο
σοβαρό .[ΚΩΔ: R00219403]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 56 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένο ,δραστηριο
ευγενικό .[ΚΩΔ: R00219402]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το θέατρο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις
ώριμο , σοβαρό , ειλικρινή .[ΚΩΔ: F00219401]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 50 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και το χορό αναζητά κύριο ανεξάρτητο με σκοπο σοβαρή σχέση , καλλιεργημένο , απλό , σοβαρό .
[ΚΩΔ: R00219400]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 47 ετών , ελεύθερη , πολύ εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ωραία
θεάματα αναζητά κύριο ελεύθερο με σκοπό το γάμο , εμφανίσιμο , δοτικό , ευγενή
λάτρης της καλής ζωής .[ΚΩΔ: F00219399]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 50 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και τον κινηματογράφο , αναζητά
κύριο με σκοπό σοαβρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , δυναμικό , πρόσχαρο
καλλιεργημένο .[ΚΩΔ: R00219392]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 30 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , λάτρης του χορού , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , στοργικό , δοτικό , τρυφερό .
Δεκτοί Κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: F00119389]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 42 ετών , με ναυτιλιακές σπουδές , γοητευτική , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τους παραδοσιακούς χορούς αναζητά κύριο ελεύθερο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερο , μορφωμένο , ώριμο , δυναμικό .[ΚΩΔ: F00119391]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φυσικοθεραπεύτρια , 32 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και τη γυμναστική , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργια οικογένειας , ελεύθερο , καλής εμφάνισης , φυσιολάτρη ,
να του αρέσουν τα ταξίδια .[ΚΩΔ: F00119390]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 36 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ψηλή , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και τη γυμναστική αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και η δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , ψηλό
πρόσχαρο ,επικοινωνιακό , ευγενικό .[ΚΩΔ: F00119388]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Γραμματέας Συνταξιούχος , 67 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , γλωσσομαθής , αναζητά κύριο
με σκοπό σοβαρή σχέση ,ανεξάρτητο , καλλιεργημένο , χαμηλών τόνων , εμφανίσιμο .[ΚΩΔ: R01218385]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 52 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γλυκιά , χαμηλών τόνων , ευαίσθητη , λάτρης της μαγειρικής
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο ,ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , καλόκαρδο , πρόσχαρο , τρυφερό
να αγαπά τη γυναίκα .[ΚΩΔ: F01218386]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός , 60 ετών , χήρα , χωρίς υποχρώσεις , γοητευτική , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το θέατρο
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , έντιμο ,ήρεμο , καλλιεργημένο
οικογενειάρχη .[ΚΩΔ: R01218384]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φαρμακοποιός Συνταξιούχος , 63 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , δυναμική ,
με ενδιαφέροντα τη γαστρονομία και την κηπουρική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση
χωρίς υποχρώσεις , μορφωμένο ,δραστήριο , ανοιχτόμυαλο .[ΚΩΔ: R01218382]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 69 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική , δυναμική , λάτρης της ποιοτικής διασκέδασης
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,χήρο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , ευγενικό
δυναμικό , καλλιεργημένο .[ΚΩΔ: R01218381]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 60 ετών , διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , ψηλή , σικάτη , με ενδιαφέροντα τη ραπτική
την κηπουρική και τη μαγειρική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξάρτητο , εμφανίσιμο
καλλιεργημένο , ευγενικό .[ΚΩΔ: R01218379]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ακτινολόγος , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα την έρευνα και τις επιστήμες
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο ,
σοβαρό .[ΚΩΔ: F01018378]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 62 ετών , χήρα , ευκατάστατη , γλυκιά , ήρεμη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και το θέατρο
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξάρτητο , χαμηλών τόνων , γλυκό , ηθικό
ευγενικό .[ΚΩΔ: R01218380]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια Συνταξιούχος , 61 ετών , διαζευγμένη , χωρίς παιδιά , πολύ γλυκιά , εμφανίσιμη , πρόσχαρη
με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και το διάβασμα , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση
κατά προτίμηση με παιδιά , δραστήριο , καλλιεργημένο , κομψό .[ΚΩΔ: R01018377]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 39 ετών , ελεύθερη εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , ευγενική , θεατρόφιλη με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και τη μουσική αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερο , μορφωμένο , δυναμικό , συνειδητοποιημένο για οικογένεια .[ΚΩΔ: F01018374]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 63 ετών , διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένη , εμφανίσιμη , δυναμική , με ενδιαφέροντα
την κολύμβηση και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης
μορφωμένο , αρρενωπό , δραστήριο. [ΚΩΔ: R01018376]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 41 ετών , ελεύθερη , γλυκιά , με ενδιαφέροντα το περπάτημα , το χορό και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , οικονομικά ανεξάρτητο
με ήθος και αρχές .[ΚΩΔ: F01118373]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φαρμακοποιός , 40 ετών , διαζευγμένη , μορφωμένη , ευκατάστατη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και την καλή διασκέδαση , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση κατά προτίμηση διαζευγμένο με παιδιά
μορφωμένο , ευκατάστατο , γυμνασμένο .[ΚΩΔ: R01118372]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συνταξιούχος , 74 ετών , χήρα , ανεξάρτητη ,γοητευτική δραστήρια , πρόσχαρη , χριστιανικών πεποιθήσεων , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις , ζωντανό
δυναμικό , έντιμο .[ΚΩΔ: R01118368]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 48 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική , με ενδιαφέροντα τη φωτογραφία και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης ,ανεξάρτητο ,
έξυπνο , εμφανίσιμο, απλό .[ΚΩΔ: R01118365]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μικροβιολόγος Συνταξιούχος , 70 ετών , χήρα , καλής εμφάνισης , χαμηλών τόνων , νοικοκυρά , λάτρης του θεάτρου
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , κοινωνικό ,ήρεμο
ευγενικό .[ΚΩΔ: R01118367]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φαρμακοποιός , 52 ετών , διαζευγμένη , χωρίς παιδιά , μορφωμένη , πολύ εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το μπαλέτο
τη μουσική και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
μορφωμένο , ευκατάστατο , αθλητικό , δυναμικό , ζωόφιλο .[ΚΩΔ: R01118371]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 57 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , γλυκιά , ευαίσθητη , με ενδιαφέροντα
τις εκδρομές και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο
κατά προτίμηση από τον ιατρικό τομέα , καλλιεργημένο , ηθικό .[ΚΩΔ: F01118366]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 45 ετών , ελεύθερη , μορφωμένη , ψηλή , εμφανίσιμη , λάτρης των παραδοσιακών χορών
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις
καλλιεργημένο , κατά προτίμηση όχι Δημόσιο Υπάλληλο .[ΚΩΔ: F01018360]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Γηροκόμος , 59 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γλυκιά , δοτική , στοργική , νοικοκυρά , με ενδιαφέροντα το πλέξιμο
και τη μαγειρική , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης .
Δεκτοί Κύριοι από Επαρχία , Νησία , Εξωτερικό , και Κύριοι με Ειδικές Ανάγκες .[ΚΩΔ: C01118364]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλός , 53 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη δραστήρια , λάτρης της θάλασσας και της
χειμερινής κολύμβησης αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξάρτητο , αθλητικό , έντιμο
[ΚΩΔ: C01118363]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 37 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική, με ενδιαφέροντα την αγγειοπλαστική και τη ζωγραφική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , χαμηλών τόνων
κατά προτίμηση καστανό ή μελαχροινό .[ΚΩΔ: F01018361]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικονομολόγος , 65 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , σοβαρή , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τις εκδρομές αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση και συμβίωση , χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένο
Δυνατότητα διαμονής σε Επαρχία και Νησία .Δεκτοί κύριοι από το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: C01118362]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συνταξιούχος , 69 ετών , χήρα , καλλιεργημένη , εμφανίσιμη , γλυκιά , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και τις οικογενειακές
συγκεντρώσεις , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , κατά προτίμηση χωρίς παιδιά , ανεξάρτητο , ευγενή ,
χαμηλών τόνων .[ΚΩΔ: C01018359]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 44 ετών , ελεύθερη , μορφωμένη , χαμηλών τόνων , σοβαρή , με ενδιαφέροντα το χορό και τις ξένες γλώσσες
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο
διακριτικό .[ΚΩΔ: F01018358]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 60 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , υψηλής μόρφωσης , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και το διάβασμα αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένο , περιποιημένο
κατά προτίμηση από τον ιατρικό κλάδο .Δεκτοί κύριοι Εξωτερικού .[ΚΩΔ: R01018357]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 36 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , δραστήρια , λάτρης των εκδρομών , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο , ανεξάρτητο , τρυφερό , στοργικό , ποιοτικού χαρακτήρα , [ΚΩΔ: F00918353]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 56 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα θέατρο
και το χορό αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
καλλιεργημένο , ειλικρινή , απλό [ΚΩΔ: C01018355]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Δημοσίου Συνταξιούχος , 65 ετών , διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , με
ενδιαφέροντα το διάβασμα και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο
μορφωμένο , ευγενικό χαμηλών τόνων .[ΚΩΔ: R01018356]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 38 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ευχάριστη , λάτρης της γυμναστικής , αναζητά κύριο ελεύθερο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξάρτητο , ευγενική φυσιογνωμία
κατά προτίμηση μελαχροινό .[ΚΩΔ: F00918352]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών , 54 ετών , χήρα , χωρίς υποχρεώσεις , πρόσχαρη , δυναμική , με ενδιαφέροντα τις κοινωνικές
εκδηλώσεις αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , σοβαρό
ευπρεπή .[ΚΩΔ: R00918350]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 37 ετών , ελεύθερη , πολύ εμφανίσιμη , ψηλή , λάτρης της γυμναστικής , αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο
καλλιεργημένο ,ανοιχτόμυαλο , με χιούμορ .[ΚΩΔ: F00918349]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 54 ετών , ελεύθερη , οικονομικά ανεξάρτητη , γοητευτική , λάτρης των εκδρομών και των ταξιδίων
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο ,ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσης , χωρίς υποχρεώσεις
κατά προτίμηση ένστολο . [ΚΩΔ: F00918348]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 30 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα την κιθάρα και τον κινηματογράφο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,παραδοσιακό
δυναμικό . [ΚΩΔ: F00918345]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Δημοσίου , 50 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χωρίς υποχρεώσεις , απλό , κοινωνικό
καλής εμφάνισης . [ΚΩΔ: R00918347]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός θετικών επιστημών , 34 ετών , ανεξάρτητη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα το τρέξιμο και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , μορφωμένο , ανεξάρτητο , σοβαρό .[ΚΩΔ: R00918344]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημοτικός Υπάλληλος , 52 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , χαμογελαστή , ξεκάθαρη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τις εκδηλώσεις , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , γοητευτικό , έντιμο , ευδιάθετο
δραστήριο .[ΚΩΔ: R00918346]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κομμώτρια , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τον κινηματογράφο αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , αρρενωπό , πρόσχαρο , ρομαντικό [ΚΩΔ: F00818342]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 60 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , ζωντανή προσωπικότητα , με ενδιαφέροντα τη μουσική και το θέατρο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , διαζευγμένο ή χήρο ,χριστιανικών πεποιθήσεων , σοβαρό
ειλικρινή .[ΚΩΔ: F00918343]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ

Δημόσιος Υπάλληλος , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο και το θέατρο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο , χαμηλών τόνων
κατά προτίμηση δημόσιος υπάλληλος .[ΚΩΔ: F00818340]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 77 ετών , χήρα , με ακίνητη και κτηματική περιουσία , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης
οικογενειακής και μορφωτικής καταστάσης , ανεξάρτητο , σοβαρό , προσγειωμένο .[ΚΩΔ: C00818339]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τραπεζικός Υπάλληλος , 40 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ευχάριστη , λάτρης της γυμναστικής , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο ,ελεύθερο , αθλητικό , ειλικρινή , δραστήριο . [ΚΩΔ: F00818338]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καλλιτέχνης , 30 ετών , ελεύθερη , μορφωμένη , προσγειωμένη , λάτρης της λογοτεχνίας και φιλοσοφίας , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερο , καλλιεργημένο , ηθικό ,
με δημοκρατικές απόψεις . [ΚΩΔ: F00818337]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητικό Στέλεχος Ιδιωτικού Τομέα , 46 ετών , διαζευγμένη ανευ υποχρεώσεων , εμφανίσιμη , δυναμική , με ενδιαφέροντα
το τέννις και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
αυτοδημιούργητο , σοβαρό , ευχάριστο. [ΚΩΔ: F00818336]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Παιδαγωγός , 35 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τις εκδρομές ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,σοβαρό , υπεύθυνο , έντιμο
με αγάπη στα παιδιά και την οικογένεια . [ΚΩΔ: F00818335]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισαγωγέας , 32 ετών , ελεύθερη , μορφωμένη , ψηλή , χαμογελαστή , με ενδιαφέροντα τον τουρισμό και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , δυναμικό , ανοιχτόμυαλο , πρόσχαρο .[ΚΩΔ: F00818334]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ασφαλίστρια , 60 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , ψηλή ,σικάτη , με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση κατά προτίμηση διαζευγμένο ή χήρο με παιδιά , σεβαστικό
με καλούς τρόπους .[ΚΩΔ: R00818332]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός Συνταξιούχος , 70 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , δοτική , γλυκομίλητη , λατρης της υψηλής
γαστρονομίας αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , καλλιεργημένο , κοινωνικό .[ΚΩΔ: C00818331]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικονόμος , 57 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και την πεζοπορία , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένο , εμφανίσιμο , να έχει κέφι για ζωή
κοινωνικό , χαρούμενο . [ΚΩΔ: F00818330]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 70 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το κολύμπι και τα ταξίδια
στο εξωτερικό , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσης ,
καλλιεργημένο , ηθικό , προσγειωμένο .[ΚΩΔ: R00718329]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός , 50 ετών , ελεύθερη , ευκατάστατη , ήρεμη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τη φωτογραφία και το περπάτημα
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , κατά προτίμηση με παιδιά , ευκατάστατο , καλλιεργημένο
χαμηλών τόνων . [ΚΩΔ: F00718328]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συνεργάτης σε ευρωπαϊκή εταιρία , 53 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , ψηλή , κοινωνική με ενδιαφέροντα
τον τουρισμό και τις εκδηλώσεις , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξάρτητο , ψηλό
καλλιεργημένο , περιποιημένο . [ΚΩΔ: R00618326]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια Συνταξιούχος , 57 ετών , χήρα , χωρίς παιδιά , έξυπνη , εκφραστική , κοινωνική , λάτρης των ταξιδίων
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , εμφανίσιμο , ζωντανό , ανοιχτόμυαλο . [ΚΩΔ: R00618325]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 54 ετών , ελεύθερη , ευχάριστη , με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο
ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσης , μορφωμένο κατα προτίμηση από τον ιατρικό ή νομικό κλάδο ,ευγενικό
καλής εμφάνισης . [ΚΩΔ: F00618324]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 53 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , σοβαρή , δυναμική , με ενδιαφέροντα το περπάτημα και τις βόλτες ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης μορφωτικής και οικογενειακής καταστάσης ,
απλό , παραδοσιακό ,νοικοκύρη . [ΚΩΔ: R00618323]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητικό Στέλεχος, 50 ετών , διαζευγμένη , προσγειωμένη , ρομαντική , με ενδιαφέροντα τη μουσική και το θέατρο ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο, μορφωμένο , πρόσχαρο
ρομαντικό .[ΚΩΔ: F00618320]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιστήμων Ερευνήτρια , 48 ετών , διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , ευκατάστατη , γοητευτική , σοβαρή , με ενδιαφέροντα
την παραδοσιακή μουσική και το διάβασμα , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , καλλιεργημένο , ψηλό
καλής εμφάνισης , με έντονη προσωπικότητα .[ΚΩΔ: F00518317]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φιλόλογος , 33 ετών , ελεύθερη , πολύ εμφανίσιμη , χαμογελαστή , με ενδιαφέροντα το χορό και την πεζοπορία , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , μοντέρνο , πρόσχαρο , κατα προτίμηση ένστολο .[ΚΩΔ: F00518313]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 47 ετών , ελεύθερη , ανεξάρτητη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το περπάτημα και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , μορφωμένο , ευγενικό , ευκατάστατο , κοινωνικό .[ΚΩΔ: F00518316]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 50 ετών , χήρα , χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το μαγείρεμα και τη ραπτική
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσεως , ήρεμο , ευχάριστο , έντιμο .
Δεκτοί κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: C00518315]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νηπιαγωγός , 28 ετών , ελεύθερη , οικονομικά ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τον παραδοσιακό χορό
και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,μορφωμένο , γλυκό
ευγενικό .[ΚΩΔ: F00518314]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός , 63 ετών , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , ειλικρινής , λάτρης της μαγειρικής , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσεως , ευκατάστατο , σοβαρό , προσγειωμένο
κατά προτίμηση ένστολο .[ΚΩΔ: C00518312]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 46 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , απλή , φιλόζωος , λάτρης του κινηματογράφου , αναζητά κύριο
με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής καταστάσης , έξυπνο , ζωντανό
με λίγα κιλά παραπάνω .[ΚΩΔ: R00518308]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κοινωνιολόγος Συνταξιούχος , 68 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , σικάτη , με καλούς τρόπους , αναζητά κύριο
με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο , χωρίς υποχρεώσεις , καλλιεργημένο , καλοδιατηρημένο
με έντονη προσωπικότητα .[ΚΩΔ: R00518307]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διακοσμήτρια , 52 ετών , διαζευγμένη , ευπαρουσίαστη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τις εκδρομές
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αρρενωπό , σοβαρό , προσγειωμένο .[ΚΩΔ: R00518306]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών , 53 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα το κολύμπι και το διάβασμα
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση και το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο με ή χωρίς παιδιά , μορφωμένο
δυναμικό , με καλούς τρόπους . [ΚΩΔ: F00418305]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
'Eμπορος , 56 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , ψηλή , πρόσχαρη , ευαίσθητη , λάτρης της μαγειρικής , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή διαζευγμένο , ευπαρουσίαστο, έντιμο , πρόσχαρο
με νεανικό στυλ .[ΚΩΔ: C00418304]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 65 ετών , διαζευγμένη , ευπαρουσίαστη, με ενδιαφέροντα το κολύμπι και το διάβασμα , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , ζωντανό , πρόσχαρο
αξιοπρεπή .[ΚΩΔ: R00418303]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φιλόλογος , 54 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , λάτρης των εικαστικών , αναζητά κύριο
με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένο , αθλητικό
εκλεπτισμένο .[ΚΩΔ: R00318302]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 38 ετών , διαζευγμένη , χωρίς παιδιά , πολύ εμφανίσιμη , μορφωμένη , ευκατάστατη , λάτρης
του αθλητισμού , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , ευκατάστατο
δυναμικό .[ΚΩΔ: F00318301]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 58 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τη μουσική αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο αδιάφορης οικονομικής και οικογενειακής καταστάσεως , μορφωμένο
πρόσχαρο , ειλικρινή .[ΚΩΔ: F00618300]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός Συνταξιούχος , 65 ετών , χήρα , πολύ εμφανίσιμη , αριστοκρατική , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,χήρο ή διαζευγμένο , γοητευτικό ευπαρουσίαστο ,
καλοδιατηρημένο .[ΚΩΔ: R00318299]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 58 ετών , διαζευγμένη , μορφωμένη , εμφανίσιμη , ευκατάστατη , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης ,
καλλιεργημένο , ευκατάστατο , δυνατότητα να τη συνοδεύει σε ταξίδια του εξωτερικού
[ΚΩΔ: R00318296]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Γηροκόμος , 68 ετών , διαζευγμένη , σοβαρή , νοικοκυρά , λάτρης της ζαχαροπλαστικής , αναζητά κύριο με σκοπό
τη συμβίωση , διαζευγμένο ή χήρο με ή χωρίς παιδιά , έντιμο , ηθικό , πρόσχαρο [ΚΩΔ: C00318295]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Δημοσίου , 55 ετών , διαζευγμένη , γπητευτική , ρομαντική , λάτρης της μουσικής , αναζητά κύριο με σκοπό
σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , μορφωμένο , δυναμικό με ηγετική φυσιογνωμία . [ΚΩΔ: R00318293]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μουσικός Συνταξιούχος , 63 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , ζωντανή , ευαίσθητη , φυσιολάτρης , αναζητά κύριο με σκοπό
σοβαρή σχέση, ανεξάρτήτου οικογενειακής και μορφωτικής καταστάσης , δραστήριο ,με χιούμορ .[ΚΩΔ: R00318292]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με αρχές , λάτρης του χορού , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση
ελεύθερο , εμφανίσιμο , με έξυπνο χιούμορ .
Δεκτοί κύριοι από Επαρχία , Νησιά και Εξωτερικό .[ΚΩΔ: R00218290]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Nαυτιλιακός Υπάλληλος , 55 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , έξυπνη , με ενδιαφέροντα τη λογοτεχνία και τα ταξίδια αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο , καλλιεργημένο , γοητευτικό ,αθλητικό .[ΚΩΔ: F00318289]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 60 ετών , χήρα , γιητευτική ,χαμηλών τόνων με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και την κηπουρική , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση , καλλιεργημένο, καλής εμφάνισης , ήρεμο .[ΚΩΔ: C00218286]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός Σύμβουλος , 35 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και τα ταξίδια , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , καλής εμφάνισης , κοινωνικό κατά προτίμηση
με Ναυτιλιακές Σπουδές .Δεκτοί και κύριοι από το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: F00218285]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Χημικός Συνταξιούχος , 65 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , ευπαρουσίαστη, με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση και το γάμο , μορφωμένο , γοητευτικό , έξυπνο . [ΚΩΔ: F00118280]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οδοντίατρος , 36 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και το χορό , αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , ευπαρουσίαστο , δραστήριο .
Δεκτοί και Έλληνες Επιστήμονες Εξωτερικού. [ΚΩΔ: F00118277]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Γραμματέας Δικηγόρου , 55 ετών , διαζευγμένη , σοβαρή , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο ,ανεξαρτήτου μορφωτικής κατάστασης , γοητευτικό
αισιόδοξο .[ΚΩΔ: R01217273]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Γεωπόνος Μηχανικός , 50 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το κολύμπι
και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου μορφωτικής και οικογενειακής
κατάστασης καλλιεργημένο , δυναμικό , ευγενικό , απλό .[ΚΩΔ: R01217271]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια , 42 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τις συναυλίες και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , έντιμο , σοβαρό
Δεκτοί κύριοι από Εξωτερικό .[ΚΩΔ: F01217269]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός Συνταξιούχος , 68 ετών , διαζευγμένη ,ευπαρουσίαστη, με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη γυμναστική αναζητά κύριο
με σκοπό σοβαρή σχέση ,αδιάφορης οικογενενειακής κατάστασης , αρχοντικό
κατά προτίμηση ένστολο ή επιχειρηματία .[ΚΩΔ: R01217265]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιστήμονας , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το τέννις και τις εκδρομές , αναζητά κύριομε σκοπό το γάμο
μορφωμένο , πρόσχαρο , αθλητικό .[ΚΩΔ: F01117262]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 48 ετών , διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , έξυπνη , γοητευτική , με ενδιαφέροντα το χορό και το θέατρο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , αριστοκρατικό ,
χαμηλών τόνων .[ΚΩΔ: F01117260]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητικό Στέλεχος , 47 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη ,κοινωνική , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και την ποδηλασία
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο , εμφανίσιμο , αθλητικό
επικοινωνικό [ΚΩΔ: R01117259]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιστορικός , 38 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , σοβαρή , προσγειωμένη , με αγάπη στα εικαστικά και στο χορό αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο ανεξάρτητο , καλλιεργημένο ,
καλής εμφάνισης .[ΚΩΔ: F01017254]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας , 34 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , δραστήρια , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και την κιθάρα
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερο , επιβλητική παρουσία
εξωστρεφή .[ΚΩΔ: F00318253]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Στρατιωτικός , 46 ετών , ελεύθερη , ψηλή , καλής μεφάνισης , με ήθος και αρχές , φυσιολάτρης , αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή χήρο χωρίς υποχρεώσεις , δυναμικό , εργατικό , ζωόφιλο .
Δεκτοί κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: F00917250]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 70 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , ευκατάστατη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τις εκδρομές , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , κατά προτίμηση με παιδιά ,
καλλιεργημένο , λάτρης της κουλτούρας , ευαίσθητο , ευγενή .[ΚΩΔ: C00917247]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Βρεφοκόμος , 40 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , λάτρης της λογοτεχνίας , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , οικονομικά ανεξάρτητο ,φυσιολάτρη , κοινωνικό ,
ευαίσθητο .[ΚΩΔ: F00917246]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητικό Στέλεχος Δημοσίου , 54 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , ευχάριστη , λάτρης του παλιού ελληνικού κινηματογράφου
και της πεζοπορίας , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις ,
μορφωμένο , ειλικρινή , με κατανόηση .[ΚΩΔ: F00917245]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 50 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό και το σινεμά , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο
αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , αθλητικό , πρόσχαρο με χιούμορ , ρομαντικό . [ΚΩΔ: F00917242]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικαστικός , 58 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , μοντέρνα , με ενδιαφέροντα τη φιλανθρωπία και τη φιλοζωϊα , αναζητά
κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις ,
επιμελή , ειλικρινή , προσεγμένο , κατά προτίμηση ένστολο .[ΚΩΔ: C00817241]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τραπεζικός Συνταξιούχος , 67 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το κολύμπι και τα ταξίδια , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο , χωρίς υποχρεώσεις , δραστήριο ,πρόσχαρο
με καλούς τρόπους .[ΚΩΔ: R00817238]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εμπορικός Αντιπρόσωπος Συνταξιούχος , 68 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , με λίγα κιλά παραπάνω , λάτρης
την τεχνολογία και τη μαγειρική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο η διαζευγμένο , σοβαρό
πιστό , ευγενικό .[ΚΩΔ: R00817237]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 57 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , λάτρης των εκδρομών και του χορού , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή ελεύθερο , πνευματώδη , αθλητικό, κοινωνικό .
Δεκτοί κύριοι από Επαρχία , Νησιά , Εξωτερικό .[ΚΩΔ: R00817236]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Χορού , 42 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , καλλίγραμη , ευκατάστατη , λάτρης των καλλιτεχνικών
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερο ή διαζευγμένο
καλής εμφάνισης , ευαίσθητο , με χιούμορ .[ΚΩΔ: F00717233]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικαστικός , 50 ετών , ελεύθερη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τα ταξίδα και το κολύμπι , αναζητά κύριο με σκοπό
το γάμο αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένο ,δυναμικό , προσγειωμένο .[ΚΩΔ: F00617230]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 43 ετών , χήρα χωρίς παιδιά , εμφανίσιμη , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή χήρο , έντιμο , πρόσχαρο
κατά προτίμηση μελαχροινό .[ΚΩΔ: F00517215]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Πολιτικός Μηχανικός , 42 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , σοβαρή , με ενδιαφέροντα τη λογοτεχνία και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , γοητευτικό
χαμηλών τόνων .[ΚΩΔ: F00417203]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Συνταξιούχος , 65 ετών , χήρα , γοητευτική , με ενδιαφέροντα τη γαστρονομία
και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σοπό σοβαρή σχέση , ανεξάρτητο , καλλιεργημένο , δραστήριο.
[ΚΩΔ: R00417202]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Ιαπωνικής Φιλολογίας , 50 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική , χαμηλών τόνων
με ενδιαφέροντα το βόλεϊ και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο
καλλιεργημένο , υπεύθυνο .[ΚΩΔ: F00317193]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής , 40 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα τις συναυλίες
και τις οικογενειακέςσυγκεντρώσεις , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο
χαμηλών τόνων , φιλόζωο , ανοιχτόμυαλο .[ΚΩΔ: F01216170]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , δραστήρια , λάτρης του χορού και του κινηματογράφου , αναζητά κύριο
με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο , αρρενωπό , υπομονετικό .[ΚΩΔ: R01016148]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Προϊσταμένη Νοσοκομείου , 56 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις
πρόσχαρο , αρρενωπό με λίγα κιλά παραπάνω .[ΚΩΔ: R00517146]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 28 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το χορό και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση
ελεύθερο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο , καλής εμφάνισης , σταθερό , έμπιστο .[ΚΩΔ: R00916136]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 45 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα το περπάτημα
και τις βόλτες στη θάλασσα αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
καλλιεργημένο , καλής εμφάνισης , προσγειωμένο [ΚΩΔ: C00916128]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός , 34 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , λάτρης των ταξιδίων , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας ελεύθερο , μορφωμένο , σοβαρό , συνειδητοποιημένο .[ΚΩΔ: F00616104]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φιλόλογος , 30 ετών , ελεύθερη , χαμηλών τόνων , χριστιανικών αρχών , με ενδιαφέροντα το πιάνο και την ποδηλασία
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , ευαίσθητο
ηθικό , με αρχές .[ΚΩΔ: F00616099]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οπτικός Συνταξιούχος , 70 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , ψηλή , εμφανίσιμη , ευκατάστατη , διαμένει σε Ελλάδα
και Εξωτερικό , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,ανεξάρτητο , καλλιεργημένο , ψηλό ,αρρενωπό , δυναμικό
με έντονη προσωπικότητα .[ΚΩΔ: R01017094]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 55 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη ,μορφωμένη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και τις εκδρομές αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο , γοητευτικό
καλλιεργημένο , κοινωνικό [ΚΩΔ: F00416093]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 38 ετών , ελεύθερη , γλυκιά , με ήθος , λάτρης του κινηματογράφου και των εκδηλώσεων ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , ευκατάστατο , σοβαρό ,
οικογενειάρχη .Δεκτοί κύριοι από Επαρχία και Νησία .[ΚΩΔ: F00516089]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νηπιαγωγός , 40 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , λάτρης της λογοτεχίας , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
καλλιεργημένο χαμηλών τόνων , κοινωνικό .[ΚΩΔ: F00716085]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 47 ετών , ελεύθερη , ευκατάστατη , εμφανίσιμη , κοινωνική , λάτρης της καλής ζωής , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξάρτητο , ευκατάστατο , φιλόζωο ,αρρενωπό .[ΚΩΔ: R00116064]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τραπεζικός Συνταξιούχος , 59 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , φυσιολάτρης , αναζητά κύριο με σκοπό
τη συμβίωση , χωρίς υποχρεώσεις , κοινωνικό , ειλικρινή , σοβαρό .
Δεκτοί κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: C01215026]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κομμώτρια , 50 ετών , χήρα , χωρίς υποχρώσεις , κοινωνική , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τις εκδηλώσεις
και τις εκδρομές αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , καλλιεργημένο , ευαίσθητο , ρομαντικό .
Δεκτοί κύριοι από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ: R01115025]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκπαιδευτικός Ξένων Γλωσσών , 31 ετών , ελεύθερη , πολύ εμφανίσιμη , σοβαρή , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
επικοινωνιακό , καλλιεργημένο , ηθικό .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FΤ0023510]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Iδιωτικός Υπάλληλος , 27 ετών , εμφανίσιμη , ελεύθερη , πρόσχαρη , λάτρης της μουσικής και των εκδρομών , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , κοινωνικό , δραστήριο , καλής εμφάνισης .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FΤ0023509]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 32 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , δυναμική , με ενδιαφέροντα την ιππασία και την τοξοβολία
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , δυναμικό , κοινωνικό .
Δεκτοί Κύριοι από Κρήτη .[ΚΩΔ: FΤ000519420]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τραπεζικός Υπάλληλος , 37 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , παραδοσιακή , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τη μαγειρική αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο
ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικό , ειλικρινή , συνειδητοποιημένο .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FT00119081]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 44 ετών , χήρα , χωρίς παιδιά , δραστήρια , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και τη γυμναστική ,αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , κατά προτίμηση χήρο , χωρίς υποχρεώσεις
ήρεμο , κοινωνικό , με κατανόηση .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: CΤ0023792]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 56 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική, πρόσχαρη , λάτρης της μουσικής
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , φυσιολάτρη , έντιμο.
Δεκτοί Κύριοι από όλη την Ελλάδα .Διαμονή Θεσσαλλονίκη .[ΚΩΔ: RT0023047]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 34 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη ,αθλητική , με ενδιαφέροντα τη ποδηλασία και τη μουσική ,
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , προσγειωμένο , σοβαρό ,
κατά προτίμηση ένστολο .Δυνατότητα Διαμονής σε όλη την Ελλάδα .[ΚΩΔ: FT0023352]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 64 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , νεανικής εμφάνισης , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τα ταξίδια αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης
κοινωνικό , αρρενωπό , ηθικό .Διαμονή σε όλη την Ελλάδα .[ΚΩΔ: RT0023062]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κομμώτρια , 40 ετών , διαζευγμένη , κοινωνική , λάτρης της ελληνικής μουσικής , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή
σχέση , καλλιεργημένο ,ρομαντικό , δυναμικό .Δεκτοί κύριοι από Επαρχία , Νησιά και Εξωτερικό
Διαμονή σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό [ΚΩΔ: RT0023312]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός Συνταξιούχος , 67 ετών , χήρα , καλής εμφάνισης , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο , αδιάφορου μορφωτικού επιπέδου
καλλιεργημένο , δραστήριο .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές .[ΚΩΔ: RT0023423]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια μουσικός , 32 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , λάτρης των εικαστικών , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , προσγειωμένο , σοβαρό
κατά προτίμηση μορφωμένο .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη [ΚΩΔ: FT0023670]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 59 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση και αργότερα γάμο , καλλιεργημένο
έξυπνο , δοτικό .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: FT0023611]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Βρεφοκόμος , 39 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , γλυκιά , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μαγειρική , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο με ή χωρίς παιδιά
με λίγα κιλά παραπάνω , ειλικρινή , ηθικό , με αρχές .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FT0023114]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Παθολόγος , 48 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , δυναμική , λάτρης των ταξιδίων στο εξωτερικό , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , μορφωμένο , σοβαρό , με επάγγελμα κύρους .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FT0023253]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φωτογράφος , 43 ετών , διαζευγμένη χωρίς παιδιά , εμφανίσιμη , λάτρης της ψηφιακής τεχνολογίας , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , δυναμικό , έντιμο , κοινωνικό .Δεκτοί κύριοι από το Εξωτερικό .
Διαμονή σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: RΤ0023508]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΚΡΗΤΗ
Δημόσιος Υπάλληλος , 30 ετών , ελεύθερη , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τη φωτογραφία , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , απλό , χαμηλών τόνων , ευγενικό .
Διαμονή στhn Kρήτη .[ΚΩΔ: FR0024578]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ

Συμβολαιογράφος Συνταξιούχος , 69 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γοητευτική , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
την κολύμβηση και την ποιοτική διασκέδαση , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένο , κατά προτίμηση ψηλό , να του αρέσουν τα ταξίδια .
Διαμονή οπουδήποτε.[ΚΩΔ: RR0024578]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ

Διευθυντής Ιδιωτικού Τομέα , 56 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , με ενδιαφέροντα το χορό και τη μαγειρική ,
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και μορφωτικής κατάστασης , καλλιεργημένο ,
πρόσχαρο , κοινωνικό .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: CR0024580]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμΕκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής , 28 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , δυναμική , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα
τον αθλητισμό και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο ,κοινωνικό ,
ώριμο , προσγειωμένο .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: RR0024580]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμΙατρός , 42 ετών , ελεύθερη , δυναμική , παραδοσιακή , με ενδιαφέροντα το κολύμπι και τα ταξίδια , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ελεύθερο ή διαζευγμένο , κοινωνικά μορφωμένο , αρρενωπό , έντιμο .
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0024021]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Iδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 74 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφνανίσιμη , νοικοκυρά , δοτική , με ενδιαφέροντα
τη μαγειρική και την κηπουρική , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης ,
ανεξάρτητο δοτικό , τρυφερό , συντροφικό .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: CR0024123]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 39 ετών , διαζευγμένη , κοινωνική , δραστήρια , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία και τα ταξίδια ,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο με ή χωρίς παιδιά , ώριμο , σοβαρό , προσγειωμένο .
Διαμονή στην Κρήτη ή στην Ρόδο .[ΚΩΔ:RR0024195]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Νηπιαγωγός , 34 ετών , ελεύθερη , πρόσχαρη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα τη μουσική και το διάβασμα
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , ανεξάρτητο , δυναμικό , πρόσχαρο
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0024197]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
'Εμπορος , 53 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , δυναμική , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τις εκδρομές ,αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης ,
ευγενικό ,γοητευτικό , δραστήριο .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: RR0024203]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 60 ετών , χήρα , γλυκιά , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
τη μαγειρική και τις εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , κοινωνικό , ζωντανό , έντιμο .Διαμονή στην Κρήτη [ΚΩΔ: RR0024235]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Τραπεζικός Υπάλληλος , 37 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο
δραστήριο ,προσγειωμένο ,Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0024306]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 66 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , καλλιεργημένη , με έντονη κοινωνική δράση , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση χήρο ή διαζευγμένο ,παραδοσιακό , με κοινωνικές ευαισθησίες , απλό , ειλικρινή .
Δυνατότητα διαμονής σε όλη την Ελλάδα .[ΚΩΔ: CR0024319]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Φιλόλογος , 48 ετών , ελεύθερη ,εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα το θέατρο και τα ταξίδια , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο κατά προτίμηση με παιδιά , δραστήριο , προσγειωμένο
έντιμο .Διαμονή στην Κρήτη [ΚΩΔ: RR0024321]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 51 ετών , διαζευγμένη , ευπαρουσίαστη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και τις εκδρομές αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , διαζευγμένο ή χήρο με ή χωρίς παιδιά
έντιμο , παραδοσιακό , ήρεμο .Διαμονή σην Κρήτη .[ΚΩΔ: CR0024322]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Aσφαλίστρια Συνταξιούχος ,70 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τη μαγειρική αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , ευγενικό , ηθικό .
Διαμονή στην Κρήτη.[ΚΩΔ: RR0024340]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός , 45 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , έξυπνη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο , ελεύθερο ή διαζευγμένο , καλλιεργημένο , δυναμικό , με ήθος και αρχές .
Διαμονή στην Κρήτη [ΚΩΔ: FR0024342]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημοτικός Υπάλληλος , 47 ετών , χήρα , πολύ εμφανίσιμη , κοινωνική , απλή , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική
και την πεζοπορία αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης
φιλόζωο , δημιουργικό ,ηθικό .Διαμονή στην Κρήτη ή στην Κω .[ΚΩΔ: RR0024408]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Συνταξιούχος , 75 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , ευκατάστατη , ηθική , αναζητά
κύριο με σκοπό τη συμβιωση , κατά προτίμηση χήρο χωρίς υποχρεώσεις , κοινωνικό , ήρεμο , δραστήριο .
Διαμονή στην Κρήτη ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: RR0024413]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών , 29 ετών , ελεύθερη , καλλίγραμμη , έξυπνη , λάτρης της παραδοσιακής μουσικής
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , σοβαρό , αρρενωπό .
Δεκτοί Κύριοι από την Κύπρο και το Εξωτερικό .Διαμονή στην Κρήτη ή την Κύπρο [ΚΩΔ: FR0024420]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσοκομειακός Υπάλληλος , 40 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα την πεζοπορία
και το κολύμπι αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο
προσγειωμένο , με αρχές .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0024428]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Μικροβιολόγος , 38 ετών , ελεύθερη , χαμηλών τονων , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μουσική , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , δυναμικό , συνειδητοποιημένο , έντιμο .
Διαμονή στην Κρητη .[ΚΩΔ: FR0024451]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Έμπορος Συνταξιούχος , 67 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , με ενδιαφέροντα το περπάτημα και την
κολύμβηση , αναζητα κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο , δυναμικό , ευχάριστο.
Διαμονή στην Κρήτη [ΚΩΔ: RR0024576]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Καθηγήτρια ξένων γλωσσών , 35 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία
και τον κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο
καλής εμφάνισης , έντιμο .Διαμονή στην Πάτρα και γύρω περιοχές .[ΚΩΔ: FP0041144]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 31 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τη γυμναστική αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο
ανεξάρτητο , εμφανίσιμο συνειδητοποιημένο για οικογένεια .Διαμονή στον Πύργο .[ΚΩΔ: FP00422022]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ασφαλίστρια , 40 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη ,κοινωνική , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τον κινηματογράφο
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο
κατά προτίμηση μορφωμένο ,οικογενειάρχη , έντιμο .Διαμονή στην Τρίπολη .[ΚΩΔ: FP0042037]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 45 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , δραστήρια , με ενδιαφέροντα
την ποδηλασία και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , δυναμικό , αρρενωπό , αθλητικό .Διαμονή στην Καλαμάτα .[ΚΩΔ: RP0042054]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 37 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , δυναμικό .
Διαμονή στην Πάτρα ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: FP0041786]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 66 ετών , χήρα , γοητευτική , ελκυστική , με ενδιαφέροντα την κηπουρική
και τη ζαχαροπλαστική, αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή διαζευγμένο , αρρενωπό
κοινωνικό , καλλιεργημένο .Διαμονή στον Πύργο Ηλείας .[ΚΩΔ: CP0042021]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 43 ετών , ελεύθερη , σοβαρή , προσγειωμένη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το διάβασμα
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο
χωρίς υποχρώσεις , καλός χαρακτήρας .Διαμονή στην Kόρινθο .[ΚΩΔ: FP00319414]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 38 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη λογοτεχνία και την κολύμβηση
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , εμφανίσιμο ,
έντιμο , προσγειωμένο .Διαμονή στην Καλαμάτα .[ΚΩΔ: FP0042055]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιστορικός Συνταξιούχος , 60 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα την κηπουρική
και το κολύμπι ,αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή διαζευγμένο , δυναμικό , καλής εμφάνισης , καλλιεργημένο .
Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: CP0041852]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 32 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μουσική , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις , πρόσχαρο ,
παραδοσιακό , έντιμο .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP0041465]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 50 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το χορό και τα ταξίδια , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , ειλικρινή , δραστήριο , καλλιεργημένο .
Δεκτοί Κύριοι από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .Διαμονή στο Νομό Αρκαδίας . [ΚΩΔ: RP00119392]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Παθολόγος , 42 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , σοβαρή , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , μορφωμένο , προσγειωμένο , έξυπνο .
Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP0041790]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογοθεραπεύτρια , 47 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και τη γιόγκα
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , πνευματώδη , εναλλακτικό .
Διαμονή στην Τρίπολη .[ΚΩΔ: RP0042039]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 64 ετών διαζευγμένη , γοητευτική , πρόσχαρη, λάτρης των ταξιδίων
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , ευχάριστος , δοτικός
Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: RP0041358]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φιλόλογος , 34 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη ,χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα τη λογοτεχνία και την κιθάρα
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο
μουσικόφιλο , επικοινωνιακό .Διαμονή στην Καλαμάτα .[ΚΩΔ: FP0042063]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
'Εμπορος , 44 ετών , διαζευγμένη , ευπαρουσίαστη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το περπάτημα,
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , ανεξάρτητο , καλής εμφάνισης , ευγενικό .
Διαμονή στον Πύργο .[ΚΩΔ: RP0042012]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημοτικός Υπάλληλος , 34 ετών , ελεύθερη ,εμφανίσιμη , αθλητική , με ενδιαφέροντα το τρέξιμο και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , δραστήριο
πρόσχαρο , σοβαρό .Διαμονή στην Πάτρα.[ΚΩΔ: FP0041472]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια Συνταξιούχος , 72 ετών , χήρα , γλυκιά , χαμογελαστή , λάτρης της θάλασσας , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , ηθικό , παραδοσιακό .
Διαμονή στην Αμαλιάδα .[ΚΩΔ: FP0042125]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 40 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , λάτρης του τουρισμού , αναζητά
κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , αμφανίσιμο
δραστήριο , να του αρέσουν τα ταξίδια.Διαμονή στην Αμαλιάδα .[ΚΩΔ: RP0042069]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συνταξιούχος Δημοσίου , 76 ετών , χήρα , γοητευτική , νοικοκυρά , λάτρης της ελληνικής κουζίνας , αναζητά
κύριο με σκοπό τη συμβίωση ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , καλόκαρδο ,
με καλή φυσική κατάσταση .Διαμονή στο Αργος .[ΚΩΔ: CP0042149]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 68 ετών , χήρα , γοητευτική ,έξυπνη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τον περίπατο , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , χήρο χωρίς υποχρώσεις , περιποιημένο ,
καθαρό , φυσιολάτρη .Διαμονή στο Νομό Ηλείας .[ΚΩΔ: CP0042104]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 73 ετών , χήρα , ευπαρουσίαστη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τα εργόχειρα και
τα χειροποίητα ενδύματα , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο
ευπρεπή , φιλόζωο , ευαίσθητο .Διαμονή στη Σπάρτη .[ΚΩΔ: RP0042164]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 36 ετών , ελεύθερη , ψηλή , αθλητική, με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τους
παραδοσιακούς χορούς αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερο , δυναμικό , σοβαρό .Διαμονή στην Τρίπολη και γύρω περιοχές .[ΚΩΔ: FP0042048]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 53 ετών , χήρα , ευπαρουσίαστη , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το περπάτημα και το κολύμπι
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
απλό , ηθικό , έντιμο .Δεκτοί Κύριοι από όλη την Πελοπόννησο .Διαμονή στον Πύργο .[ΚΩΔ: RP0042017]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 46 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , κατά προτίμηση ένστολο .
Διαμονή στην Καλαμάτα .[ΚΩΔ: CP0042067]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 53 ετών , διαζευγμένη , πολύ εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και την κολύμβηση , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , ανεξάρτητο
αρρενωπό , δυναμικό , ηθικό .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: RCP0041649]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 48 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , προσγειωμένη , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , καλλιεργημένο , προσγειωμένο
κατά προτίμηση εκπαιδευτικό .Διαμονή στο Άργος .[ΚΩΔ: FP01118369]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 59 ετών ,διαζευγμένη , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τις εκδρομές αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο χωρίς υποχρεώσεις
εμφανίσιμο , σοβαρό , ειλικρινή .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP0041260]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 48 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , ευπαρουσίαστη , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική
και την κηπουρική αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις
κοινωνικό .Διαμονή στην Αμαλιάδα .[ΚΩΔ: RP0042087]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 58 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , γοητευτική , με υψηλή μόρφωση και χιούμορ , λάτρης
της θάλασσας αναζητά κύριομε σκοπό τη συμβίωση ,ανεξαρτήτου οικογενειακής και μορφωτικής
κατάστασης , παραδοσιακό , πρόσχαρο .Διαμονή στην Καλαμάτα ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: CP00418321]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας Συνταξιούχος , 65 ετών , χήρα χωρίς υποχρεώσεις , καλλίγραμμη , με ενδιαφέροντα
το τρέξιμο και τη γυμναστική ,αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβιωση , χήρο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο
δεμένη εμφάνιση , δραστήριο , ζωντανό.Διαμονή στην Κόρινθο ή στην Υπόλοιπη Ελλάδα .[ΚΩΔ: CP00117180]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 52 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , δυναμικό
αθλητικό , καλλιεργημένο .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: CP0041543]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οδοντίατρος , 46 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το κολύμπι
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής και μορφωτικής κατάστασης
καλής εμφάνισης , έξυπνος με χιούμορ .Διαμονή στην Τρίπολη .[ΚΩΔ: FP01215096]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλεύτρια , 30 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , ψηλή , φυσιολάτρης και φιλόζωη , με ενδιαφέροντα την ορειβασία
και την πεζοπορία , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο
χωρίς παιδιά , αθλητικό , δυναμικό .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP00915084]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
Baby Sitter , 45 ετών , ελεύθερη , ψηλή , πολύ εμφανίσιμη , με σκανδιναβική καταγωγή , ήρεμη ,
υπομονετική , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τη γυμναστική , αναζητά κύριο με σκοπό
τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και ηλικιακής κατάστασης , αρρενωπό , δυναμικό .
Μύκονο .Διαμονή οπουδήποτε . [ΚΩΔ: FL00719443]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμΞενοδοχοϋπάλληλος , 29 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα το περπάτημα και
τον χορό , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , εμφανίσιμο ,
συνειδητοποιημένο , με χιούμορ .Διαμονή στη Λευκάδα ή σε γύρω περιοχές .[ΚΩΔ: FL0051310]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Παθολόγος , 49 ετών , διαζευγμένη ,γοητευτική , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τον
κινηματογράφο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο , ανεξάρτητο , μορφωμένο .
Διαμονή στη Ρόδο .[ΚΩΔ: FL0051313]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμΕμποροϋπάλληλος , 39 ετών , ελεύθερη , γλυκιά , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα το περπάτημα και
την κολύμβηση , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ,
δραστήριο , συνειδητοποιημένο για οικογένεια .Διαμονή στην Αθήνα ή στην Τήνο .[ΚΩΔ: FL0051311]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ

Δικηγόρος , 30 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , προσγειωμένη, αθλητική , με ενδιαφέροντα το τρέξιμο
και το διάβασμα αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο , ψηλό , μορφωμένο
κατά προτίμηση ένστολο .Δεκτοί Κύριοι απο Κω , Ρόδο και Κρήτη .Διαμονή στην Κω .[ΚΩΔ: RL00519421]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 27 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , αθλητική , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο , χωρίς υποχρεώσεις , αρρενωπό , δυναμικό
αθλητικό .Διαμονή στη Σάμο ή στο Εξωτερικό .[ΚΩΔ: FL0051314]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 41 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , με καμπύλες , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τη ζαχαροπλαστική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , σοβαρό
κατά προτίμηση μορφωμένο , ευγενικό .Διαμονή στην Κέρκυρα .[ΚΩΔ: FL0051312]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ

Υπάλληλος Ταξιδιωτικού Γραφείου , 35 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και την ποδηλασία , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο
καλής εμφάνισης , με προσωπικότητα .
Διαμονή θερινή σεζον στη Σαντορίνη -χειμερινή σεζόν Αθήνα .[ΚΩΔ: FL0051257]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 45 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια στο εξωτερικό , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμο ,ελεύθερο ,καλής οικονομικής κατάστασης , κοσμοπολίτη .
Διαμονή στην Ερέτρια .[ΚΩΔ: FL0051233]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 63 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , πρόσχαρη , επικοινωνιακή
με ενδιαφέροντα την κιθάρα και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο
μουσικόφιλο , με χιούμορ .Δεκτοί Κύριοι από Αθήνα και Θεσσαλονίκη .
Διαμονή στη Ζάκυνθο .[ΚΩΔ: RL01218383]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός , 40 ετών , ελεύθερη, εμφανίσιμη , δυναμική , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία και την ορειβασία , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , μορφωμένο , αθλητικό .
Διαμονή στην Κεφαλονιά.[ΚΩΔ: FL0051205]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 30 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα το χορό και το διάβασμα
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , ελεύθερο , χαμηλών τόνων , γλυκό , από καλή οικογένεια .
Διαμονή στη Θήβα και γύρω περιοχές .[ΚΩΔ: RL0051290]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 57 ετών , χήρα , ανεξάρτητη , γοητευτική , απλή , με ενδιαφέροντα την ενημέρωση και τις
εκδρομές , αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή διαζευγμένο , καλλιεργημένο , με αρχές
Διαμονή Κέρκυρα ή Υπόλοιπη Ελλάδα .[ΚΩΔ: CL00616223]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Βοηθός Μάγειρα , 32 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , δραστήρια , με ενδιαφέροντα τις συναυλίες
και τη μουσική , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερο ή διαζευγμένο χωρίς υποχρεώσεις
γοητευτικό , ρομαντικό , με χιούμορ .
Διαμονή θερινή σεζον στη Μύκονο -χειμερινή σεζόν στην Αθήνα .[ΚΩΔ: RL0051274]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιοκτήτρια Εστιατορίου , 62 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , δυναμική , λάτρης των παραδοσιακών τραγουδιών
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , ψηλό , λεβέντη .
Διαμονή στην Έδεσσα .[ΚΩΔ: RL0051309]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Έμπορος , 44 ετών , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και το θέατρο , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , υπομονετικό , με χιούμορ , κατα προτίμηση
από το ναυτικό ή τον ιατρικό κλάδο .Διαμονή στο Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: FL01118375]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 68 ετών ,χήρα , ευπαρουσίαστη , έντιμη , φυσιολάτρης , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση , χήρο ή διαζευγμένο , ανεξάρτητο , καλλιεργημένο , ηθικό , πρόσχαρο.
Διαμονή στην Αλεξανδρούπολη .[ΚΩΔ: FL0051119]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξεναγός , 34 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , κοινωνική , λάτρης των ταξιδίων στο εξωτερικό , αναζητά κύριο
με σκοπό το γάμοαδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένο , πρόσχαρο , ανοιχτόμυαλο ,
Διαμονή στη Μύκονο .[ΚΩΔ: FL0051277]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός Συνταξιούχος , 67 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , ήρεμη , επικοινωνιακή , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και το θέατρο , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
και μορφωτικής κατάστασης σοβαρό , ήρεμο .Διαμονή στο Νομό Φθιώτιδας .[ΚΩΔ: RL0051307]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Πολιτικός Μηχανικός , 43 ετών , ελεύθερη , αθλητική , φυσιολάτρης , με κοινωνικές ευαισθησίες , αναζητά
κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο ,εμφανίσιμο , δυναμικό .
Διαμονή στο Βόλο .[ΚΩΔ: FL0051104]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 48 ετών , χήρα , εμφανίσιμη , λάτρης των οικογενειακών συγκεντρώσεων , αναζητά κύριο με σκοπό
τη συμβίωση αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , καλής εμφάνισης , έντιμο , απλό .
Διαμονή στη Θήβα .[ΚΩΔ: CL0051296]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογίστρια , 47 ετών , διαζευγμένη , γοητευτική , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και μορφωτικής κατάστασης
επικοινωνιακό , δραστήριο .Διαμονή στην Καβάλα .[ΚΩΔ: RL0051305]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών , 35 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , με ενδιαφέροντα τη γιόγκα
και το περπάτημα , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο
παραδοσιακό , δραστήριο , δυναμικό .
Διαμονή στις Σέρρες .[ΚΩΔ: FL01217267]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 39 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη , γλωσσομαθής , με ενδιαφέροντα την κολύμβηση
και τα ταξίδια αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο
αθλητικό , κοινωνικό .Διαμονή στη Σαντορίνη ή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FL0051258]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Έμπορος , 50 ετών , χήρα , πολύ εμφανίσιμη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τη γυμναστική
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , σοβαρό , ρομαντικό .
Διαμονή στη Βέροια .[ΚΩΔ: CL00416080]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 45 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , σοβαρή , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και το περπάτημα
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , χαμηλών τόνων , ευγενικό ,γλυκό
Διαμονή σε Νησί του Σαρωνικού .[ΚΩΔ: FL00716113]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 42 ετών , ελεύθερη , γοητευτική , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα το χορό και το κολύμπι
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης
πρόσχαρο , επικοινωνιακό , συνειδητοποιημένο για οικογένεια .Διαμονή στη Σύρο .[ΚΩΔ: FL00617223]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
'Εμπορος , 37 ετών , ελεύθερη , ευπαρουσίαστη ,μορφωμένη , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τα ταξίδια
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο , με αρχές .
Διαμονή στην Κεφαλονιά .[ΚΩΔ: FL0051204]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αισθητικός , 49 ετών , διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη , ψηλή , με ενδιαφέροντα τον τουρισμό
και τα ταξίδια αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , ψηλό
κοινωνικό , καλός άνθρωπος .Διαμονή στη Ρόδο ή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FL00517217]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 66 ετών , χήρα , γλυκιά , δοτική , λάτρης της παραδοσιακής κουζίνας
αναζητά κύριο με σκοπό τη συμβιωση , χήρο , ανεξάρτητο , γοητευτικό , συντροφικό .
Διαμονή στην Ερέτρια .[ΚΩΔ: CL0051247]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματιας , 43 ετών , διαζευγμένη χωρίς παιδιά , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τη μουσική
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο
ειλικρινή , προσγειωμένο , ευχάριστο .Διαμονή στην Πάρο .[ΚΩΔ: FL0051251]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχιερηματίας , 65 ετών , διαζευγμένη , ανεξάρτητη , προσεγμένης εμφάνισης , φυσιολάτρης , αναζητά κύριο
με σκοπό τη συμβίωση , ανεξάρτητο , με επάγγελμα κύρους .
Διαμονή στη Λήμνο .[ΚΩΔ: CL00217187]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 62 ετών , χήρα , γοητευτική , χαμηλών τόνων , λάτρης της μαγειρικής
και της κηπουρικής , αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρο ή διαζευγμένο , ήρεμο , τρυφερό
Διαμονή στο Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: RL00915083]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ

Διευθυντής Τουριστικής Μονάδας , 47 ετών ελεύθερη , εμφανίσιμη , μορφωμένη , με ενδιαφέροντα
τη χορευτική γυμναστική και τα ταξίδια , αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
δραστήριο , ευπαρουσίαστο , με θετική ενέργεια .Διαμονή στην Πάρο .[ΚΩΔ: FL0051253]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ξενοδοχοϋπάλληλος , 48 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , προσχαρη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα τη ζωγραφική
και τη μουσική αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , καλής εμφάνισης , ανοιχτόμυαλο
κοινωνικό .Διαμονή στις Σέρρες .[ΚΩΔ: RL00615082]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 43 ετών , διαζευγμένη , εμφανίσιμη , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τις εκδρομές
αναζητά κύριο με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένο ή χήρο , ευπαρουσίαστο , ηθικό
Διαμονή στην Αλεξανδρούπολη .[ΚΩΔ:RL0051130]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικονομολόγος , 33 ετών , ελεύθερη , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , κοινωνική , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία
και μαγειρική αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο , καλλιεργημένο
υπεύθυνο , χαμηλών τόνων .Διαμονή στο Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: FL00416079]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φυσικοθεραπεύτρια , 42 ετών , διαζευγμένη χωρίς παιδιά , ψηλή , δυναμική , με ενδιαφέροντα το χορό και τις εκδρομές
αναζητά κύριο με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερο ή διαζευγμένο , γοητευτικό , πρόσχαρο .
Διαμονή στην Καβάλα .[ΚΩΔ: RL0051302]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Null