Αγγελίες ανδρών [ Gentlemen ]


Αγγελίες ανδρών [ Gentlemen ]
Επισκεφτείτε τη νέα μας Υπηρεσία Διακεκριμένων Αγγελιών VIP & VIP PLUS
Visit our new service of Special Ads VIP & VIP PLUS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ [ABROAD]
ΕΥΡΩΠΗ [EUROPE]
Κτηνίατρος , 41 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , αρρενωπός , χαμηλών τόνων με
ενδιαφέροντα το τένις , την κολύμβηση και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και
τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , γλυκιά ,
ήρεμη , με οικογενειακής αρχές .Διαμονή στην Ισπανία για πέντε έτη.[ΚΩΔ:FE00014217]
Veterinarian , 41 years old , divorced without obligations , masculine , low profil , with interests
tennis , swimming and music , looking for a lady with the purpose of marriage and creation of family ,
regardless of financial and family and status , sweet , low profile , with family principles.
Accommodation in Spain for five years. [CODE: FE00014217]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Διαφημιστής , 38 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , μορφωμένος , με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό
και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , καλλιεργημένη .
Διαμονή στο Βέλγιο .[ΚΩΔ:FE00014216]
Advertiser, 38 years old free , nice look , educated ,with interests in sports and music , looking for
a lady with the puspose of marriage, free, good looking , cultivated.
Accommodation in Belgium. [CODE: FE00014216]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Aρτοποιός , 29 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τις εκδρομές ,
αναζητά νέα με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις ,
πρόσχαρη , με καλούς τρόπους , δυνατότητα ταξιδίων στη Τσεχία .[ΚΩΔ:RE00014215]
Baker , 29 years old , free , masculine , with interests in music and excursions , looking for a lady
with the purpose of a serious relationship , free or divorced , without obligations , cheerful ,
with good mannered , able to travel to the Czech Republic. [CODE: RE00014215]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μετεωρολόγος , 56 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικός , λογικός , κοινωνικός, λάτρης των
πτήσεων και της αθλητικής κολύμβησης , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένη , αθλητική , σταθερή .
Διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο .[ΚΩΔ:CE00014214]
Meteorologist , 56 years old , widowed without obligations , charming, reasonable, social ,with interests
flights and swimming , looking for a lady with the purpose of cohabitation with regardless of marital status,
cultivated , athletic , stable.
Accommodation in United Kingdom. [CODE: CE00014214]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Χειρούργος Πλαστικός , 48 ετών , διαζευγμένος , εμφανίσιμος , χαμηλών τόνων , προσγειωμένος ,
με ενδιαφέροντα το θέατρο και τον κινηματογράφο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη ,
μορφωμένη , κατά προτίμηση από τον ιατρικό κλάδο , συνειδητοποιημένη , σοβαρή .
Διαμονή στη Γερμανία . [ΚΩΔ:FE00014213]
Plastic Surgeon , 48 years old , divorced , nice look , low profil , landing ,with interests theater
and cinema , looking for a lady with the purpose of marriage, free ,educated , preferably from
the medical industry , conscious , serious.
Accommodation in Germany. [CODE: FE00014213]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Επιχειρηματίας , 54 ετών , διαζευγμένος , αρρενωπός , δυναμικός , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα
την ενημέρωση , τη μουσική και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , προσεγμένης εμφάνισης , δραστήρια , κοινωνική .
Διαμονή στην Ιταλία ή στην Ελλάδα.[ΚΩΔ:RE00014212]
Businessman , 54 years old , divorced , masculine , dynamic , charming , with interests
international information , music and travels , looking for a lady with the purpose of serious relationship,
indifferent of family and financial status , beautiful , active, social.
Accommodation in Italy or Greece. [CODE: RE00014212]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ζαχαροπλάστης , 44 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ψηλός , με ενδιαφέροντα τη μουσική και
το τζόκινγκ , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
καλαίσθητη , πρόσχαρη .Διαμονή στη Γαλλία για 5 έτη .[ΚΩΔ:FE00014211]
Confectioner , 44 years old , free, nice look , tall , with interests music and jogging, looking for
a lady with the purpose of marriage and creation of family , free, charming, happy.
Accomondation in France for 5 years. [CODE: FE00014211]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μουσικοσυνθέτης , 37 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , μορφωμένος , με ενδιαφέροντα την
κολύμβηση και τον κινηματογράφο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας,
ελεύθερη , εμφανίσιμη , καλλιεργημένη , μουσικόφιλη .
Διαμονή στην Ιταλία [ΚΩΔ:FE00014209]
Musician - Composer , 37 years old , free, charming , educated , with interests swimming and cinema ,
looking for a lady with the purpose of marriage and creation of family ,free , beautiful , cultured,
to loves music .Accommodation in Italy [CODE: FE00014209]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μηχανικός Λογισμικού , 42 ετών , χήρος χωρίς παιδιά , σοβαρός , ευπαρουσίαστος , δυναμικός ,
με ενδιαφέροντα την ιππασία και το διάβασμα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη , συμπαθητική , χαμηλών τόνων , με οικογενειακής αρχές .
Διαμονή στην Αυστρία .[ΚΩΔ:FE00014210]
Software Engineer , 42 years old , widowed without children , serious , beautiful , dynamic,
with interests in horse riding and reading books , looking for a lady with the purpose of marriage and
creation of family , free or divorced , nice look , low profil , with family principles.
Accommodation in Austria .[CODE: FE00014210]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Δημοσιογράφος , 39 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , μορφωμένος , με ενδιαφέροντα τη φωτογραφία
και την ποδηλασία , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
μορφωμένη , χαμηλών τόνων , με κοινωνικές ευαισθησίες .
Διαμονή στην Ιταλία .[ΚΩΔ:FE00014204]
Journalist , 39 years old , free, presentable, educated , with interests in photography and cycling ,
looking for a lady with the purpose of marriage and creation of family , free , educated , low-profil ,
socially sensitive.
Accommodation in Italy. [CODE: FE00014204]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Προπονητής Υδατοσφαίρισης , 55 ετών , χήρος , ψηλός , εμφανίσιμος , με χιούμορ , με αγάπη για τα παιδιά
και τον αθλητισμό , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής
κατάστασης , αθλητικού στυλ , με ήθος και ευγένεια , πνευματώδης , δραστήρια .
Διαμονή οκτώ μήνες το χρόνο στη Γαλλία και τέσσερις μήνες στην Ελλάδα .[ΚΩΔ:RE00014208]
Coach Polo , 55 years old , widowed , tall , nice look , with humor and love for the kids
and sports, looking for a lady with the purpose of serious relationship, indifferent family's
and finances's situation , athletic style, moral ,courtesy, witty, active .
Accommodation in France eight months and in Greece four months a year. [CODE: RE00014208]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εμπροϋπάλληλος , 34 ετών , πολύ εμφανίσιμος , μορφωμένος , γλωσσομαθής , κοινωνικός , με ενδιαφέροντα
την ελεύθερη πτώση και την ιππασία , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερη , εμφανίσιμη , καλλιεργημένη , πρόσχαρη .Διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία .[ΚΩΔ:RE00014203]
Commercial Employee , 34 years old , very nice look , educated , speaks four foreign languages, social,
with interests free fall and horse riding, looking for a lady with the purpose of marriage and creation of family,
free, charming , cultivated, Αccommodation in United Kingdom . [CODE: RE00014203]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Iστορικός Συγγραφέας , 53 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , γοητευτικός με λίγα κιλά παραπάνω ,
πρόσχαρος , με έξυπνο χιούμορ , λάτρης των ταξιδίων και της μουσικής , αναζητά κυρία με σκοπό
τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , επικοινωνιακή , απλή , πνευματώδης .
Διαμονή στην Ισπανία ή στη Σάμο .[ΚΩΔ:CE00014207]
Historical Writer , 53 years old , divorced , independent , charming , with a few pounds above, cheerful
with clever humor, loves to travel and playing piano , looking for a lady with the puspose of cohabitation,
indifferent situation family's , communicative, simple, witty.
Accommodation in Spain or Samos in Greece.[CODE:CE00014207]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Κτηνίατρος , 43 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και
τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , μορφωμένη
δυναμική , κοινωνική .Διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία .[ΚΩΔ:RE00014206]
Veterinarian , 43 years old , free , masculine, loves excursions in nature and reading books ,
looking for a lady with the purpose of marriage and creation of family, free, educated
dynamic, social. Accommodation in UK [CODE: RE00014206]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Oδηγός , 45 ετών , ελεύθερος , ψηλός , αθλητικός , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τις εκδρομές , αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , απλή
σοβαρή με ηθικές αρχές , συνειδητοποιημένη για οικογένεια , κατα προτίμηση ελληνικής καταγωγής .
Διαμονή στο Βέλγιο .[ΚΩΔ:FE00014205]
Motorist, 45 years old , free , tall , athletic , with interests in music and excursions, looking for a
lady with the purpose of marriage and creation of family , free or divorced without obligations, simple ,
serious with ethical principles, conscious for family, preferably with Greek origin.
Accommodation in Belgium. [CODE: FE00014205]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Τραπεζικό Στέλεχος , 57 ετών , χήρος , γοητευτικός , ψηλός , λάτρης του jogging και της μουσικής , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης κατά προτίμηση να έχει παιδιά , δυναμική , ευχάριστη .
Δεκτές κυρίες και από την ελληνική περιφέρεια .Διαμονή στις Βρυξέλλες -Βέλγιο . [ΚΩΔ:FE00013339]
Bank manager 57 years old , widowed , charming, tall , loves jogging and music , looking for a lady with the purpose of
marriage ,with independent economic situation ,preferably having children , dynamic, simple, pleasant.
Accepted ladies from the province.Accommodation in Brussels - Belgium. [CODE: FE00013339]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Καθηγητής Πανεπιστημίου στη Γερμανία , 51 ετών , χήρος χωρίς παιδιά , γοητευτικός , επικοινωνιακός , με ενδιαφέροντα
το σκάκι και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , μορφωμένη,
ευπρεπής , με αγάπη για τα ταξίδια .Δεκτές Κυρίες από όλη την Ευρώπη .[ΚΩΔ:RE00013681]
Professor of University in Germany, 51 years old, widowed without children, charming, communicative, with interests
the chess and music, looking for a lady with the purpose of serious relationship, indifferent family status, educated
decent, with love for travel.Accepted Ladies from all over Europe [CODE: RE00013681]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Γεωπόνος , 34 ετών , ελεύθερος , ψηλός , εμφανίσιμος , αθλητικός , λάτρης της κολύμβησης , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης , δραστήρια,
σοβαρή .Διαμονή στην Ολλανδία .[ΚΩΔ:FE00014176]
Agricultural Scientist , 34 years old, free, tall, athletic, athletic, loving swimming, looking for a free lady
with the purpose of marriage and creation of family, indifferent economic and educational situation
active, serious.Accommodation in the Netherlands [CODE: FE00014176]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Καθηγητής Ιατρικής Συνταξιούχος , 69 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , ευπαρουσίαστος , επικοινωνιακός
με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση
χήρα ή ελεύθερη , ανεξάρτητη ,καλλιεργημένη ,δυναμική.Διαμονή στο Λουξεμβούργο .[ΚΩΔ:CE00015012]
Professor of Medicine , retired, 69 years old , widowed without obligations ,athletic, communicationalist
with interests readingand and travels, looking for a lady with the purpose of cohabitation
widow or free, independent, cultivated, dynamic.Accommodation in Luxembourg [CODE: CE00015012]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΚΑΝΑΔΑΣ [CANADA]
Νευρολόγος , 41 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα τα υπερατλαντικά ταξίδια και την
επιστημονική έρευνα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
εμφανίσιμη , ευκατάστατη .Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ: FC00015699]
Neurologist , 41 years old , free, charming , with interests in transatlantic travel and scientific research,
looking for a lady with the purpose of marriage and creation of family , free , educated , beautyful, wealthy .
Accommodation in Canada. [CODE: FC00015699]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Κατασκευαστής Ακινήτων , 56 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικός , δυναμικός , πρόσχαρος,
λάτρης της ελληνικής κουζίνας , της μουσικής και των ταξιδίων , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο ,
αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , καλής εμφάνισης , παραδοσιακή , δραστήρια .
Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ: FC00015698]
Manufacturer of Real Estate , 56 years old , widowed without obligations , charming , dynamic ,
loves greek gastronomy , music and travel, looking for a lady with the purpose of marriage,
indifferent of family and financial status , nice look , traditional , active.
Accommodation in Canada. [CODE: FC00015698]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Γυμναστής , 29 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ψηλός , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα την κολύμβηση
και τη μουσική , αναζητά νέα με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , απλή , ηθική .
Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ: FC00015697]
Gymnast , 29 years old , free , nice look , tall , slim with interests swimming and music, looking for
a lady with the purpose of marriage and creation of family , free , simple , ethical.
Accommodation in Canada. [CODE: FC00015697]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μάγειρας , 35 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τη μουσική και το χορό , αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής
κατάστασης , γλυκιά , χαμηλών τόνων , σοβαρή .Διαμονή στον Καναδά [ΚΩΔ: FC00015696]
Chef , 35 years old , free , masculine , with interests music and dance , looking for a lady
with the purpose of marriage and creation of family , free , indifferent of finances situation ,
sweet, low profil , serious. Accommodation in Canada [CODE: FC00015696]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Φυσικοθεραπευτής , 38 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , επικοινωνιακός , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τον κινηματογράφο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
απλή , παραδοσιακή , κοινωνική .Διαμονή στην Οττάβα του Καναδά .[ΚΩΔ: FC00015695]
Physiotherapist , 38 years old , free, charming , communicative, with interests the music
and cinema , looking for a lady with a purpose of marriage and creation of family , free ,simple,
traditional , social . Accommodation in Ottawa of Canada. [CODE: FC00015695]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Επιχειρηματίας , 68 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικός , δυναμική προσωπικότητα ,
με ενδιαφέροντα τις πτήσεις και το μπριτζ , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη ,
ανεξάρτητη , ευπαρουσίαστη , γλωσσομαθής , χαμηλών τόνων .Διαμονή στο Μόντρεαλ του Καναδά .
Businessman , 68 years old , widowed without obligations , charming , dynamic personality ,with interests
flights and playing bridge, looking for a lady with the purpose of cohabitation, widow or divorced ,
independent , presentable , to speak English or French, low profile.
Accommodation in Montreal of Canada.[CODE: CC00015693]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ασφαλιστής , 44 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ψηλός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και
το τέννις , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , εμφανίσιμη ,
κατα προτίμηση μορφωμένη , σοβαρή , ειλικρινής .Διαμονή στο Τορόντο του Καναδά .[ΚΩΔ: FC00015964]
Insurer , 44 years old , free , nive look , tall , dynamic , with interests tennis and trips , looking for a lady
with the purpose of marriage and creation of family , free , beautyful ,serious , honest.
Accommodation in Toronto of Canada. [CODE: FC00015694]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ιδιοκτήτης Εστιατορίου , ελληνοκαναδός , 58 ετών , χήρος , δυναμικός , πρόσχαρος , λάτρης της τεχνολογίας
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξάρτητη , καλής εμφάνισης , ελληνίδα , κατά προτίμηση νησιώτισσα
παραδοσιακή, επικοινωνιακή .Διαμονή στοΤορόντο του Καναδά .[ΚΩΔ: FC00013644]
Restaurant Owner , 58 years old , widowed , dynamic, pleasant , loves technology , looking for a lady
with the purpose of marriage ,without obligations , nice look , preferably from greek island ,
traditional , communicative.Accommodation in Toronto of Canada .[CODE: FC00013644]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Κατασκευαστής από το Μόντρεαλ του Καναδά , 62 ετών , χήρος , μορφωμένος , γοητευτικός , πρόσχαρος
με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τον τουρισμό , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση
χήρα ή διαζευγμένη , ανεξάρτητη , δυναμική , ειλικρινής .
Δεκτές Κυρίες από όλη την Ελλάδα .[ΚΩΔ: RC00017114]
Manufacturer from Montreal Canada, 62 years old, widowed, educated, charming, cheerful, with interests reading
and tourism, looking for a lady with the purpose of serious relationship, widow or divorced, independent, dynamic,
honest.Accepted Ladies from all over Greece [CODE: RC00017114]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com

Μηχανικός Λογισμικού , 35 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα το τρέξιμο και τη μουσική , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης μορφωτικής και οικονομικής κατάστασης ,
χαμηλών τόνων , προσγειωμένη , δραστήρια .Διαμονή στον Καναδά .[ΚΩΔ: FC00015692]
Software Engineer, 35 years old, free, nice look , with interests the gymnastic and music, looking for a free lady
with the purpose of marriage and creation of family, indifferent educational and economic status, low profil ,
landing, active .Accommodation in Canada [CODE: FC00015692]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Η.Π.Α. [ U.S.A.]
Προγραμματιστής , 34 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , ψηλός , απλός , φιλόζωος , με ενδιαφέροντα
την ποδηλασία , το μπάσκετ και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερη , καλλιεργημένη , προσεγμένης εμφάνισης , έντιμη .
Διαμονή στο Νιου Τζέρσεϊ.[ΚΩΔ: FS00013268]
Developer , 34 years old , free , charming , tall , simple , friendly , with interests cycling , basketball
and excursions , looking for a lady with the purpose of marriage and creation of family , free , cultivated,
nice look, honest.Accommodation in New Jersey. [CODE: FS00013268]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Χειρούργος , 44 ετών , ελεύθερος , ευπαρουσίαστος , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα την ορειβασία ,
τα θαλάσσια σπορ και την κιθάρα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερη , εμφανίσιμη , ψηλή , καλαίσθητη , κοινωνική , καλλιεργημένη .
Διαμονή στο Λος Άντζελες .[ΚΩΔ: FS01219570]
Surgeon , 44 years old , free , presentable , wealthy , with interests mountaineering,water sports
and playing guitar , looking for a lady with the purpose of marriage and creation of family ,free,
beautiful , tal l, elegant , social , cultivated.Accommodation in Los Angeles. [CODE: FS001909542]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Σεφ , 46 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , ψηλός , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τον κινηματογράφο ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς
υποχρεώσεις , συνειδητοποιημένη .Κατά προτίμηση με δικό της εστιατόριο .
Διαμονή στη Νέα Υόρκη .[ΚΩΔ: FS01119559]
Chef , 46 years old , free , charming , tall , with interests the music and cinema , looking for a lady
with the purpose of marriage and creation of family , free or divorced without obligations .
Preferably with own restaurant.Accommodation in New York. [CODE: FS01119559]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Επιχειρηματίας , 49 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , εμφανίσιμος , μορφωμένος , πρόσχαρος , δυναμικός ,
με ενδιαφέροντα το τέννις , το ποδόσφαιρο και τις κρουαζιέρες με σκάφος , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς παιδιά , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης,
έντιμη , ειλικρινής , σοβαρή , δυναμική , προσεγμένης εμφάνισης .
Διαμονή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ: FS001909542]
Businessman of Boston , 49 years old , divorced without children , nice look , educated , cheerful , dynamic ,
with interests in tennis , soccer and boat cruises , looking for a lady with the purpose of marriage and creation
of family , free or divorced without children , regardless of financial status, honest, serious , dynamic ,
attentived looking.Accommodation in Greece. [CODE: FS001909542]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Βιομηχανικός Μηχανικός , 38 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , με χιούμορ , με ενδιαφέροντα το ίντερνετ
και τον κινηματογράφο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
μορφωμένη , ανεξάρτητη , νοικοκυρά , ήρεμη , κατά προτίμηση με γνώσεις παιδαγωγικής .
Διαμονή στην Ουάσινγκτον .[ΚΩΔ: FS00013263]
Industrial Engineer , 38 years old , free , charming , humorous , with interests the internet
and cinema , looking for a lady with the purpose of marriage and creation of family , free , educated ,
independed , housewife , calm , preferably with pedagogical knowledge.
Accommodation in Washington. [CODE: FS00013263]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Πλαστικός Χειρουργός , 55 ετών , διαζευγμένος , ευκατάστατος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τη συλλογή
πολίτιμων λήθων και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , καλής εμφάνισης , μορφωμένη , πνευματώδης , με ενδιαφέροντα .
Διαμονή στην Καλιφόρνια .[ΚΩΔ: RS00013266]
Plastic Surgeon , 55 years old , divorced, wealthy , masculine, cosmopolitan and gem collector ,
looking for a lady with the purpose of serious relationship, independent family's status , with good looking,
educated, witty , with interests.
Accommodation in California. [CODE: RS00013266]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Οικονομολόγος , 29 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ευχάριστη προσωπικότητα , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ελεύθερη ή διαζευγμένη ,
ανεξαρτήτου μορφωτικής και οικονομικής κατάστασης , εμφανίσιμη , πρόσχαρη , μοντέρνα .
Διαμονή στην Ουάσινγκτον .[ΚΩΔ: CS00013267]
Economist , 29 years old , free , nice look , pleasant personality , with interests gymnastic and walking ,
looking for a lady with the purpose of cohabitation , free or divorced ,indifferent education and financial
status , nice look , pleasant , modern .
Accommodation in Washington. [CODE: CS00013267]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Διευθυντής Μάρκετινγκ , 43 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , κοινωνικός , φιλόζωος , με ενδιαφέροντα
το τζόκινγκ και τους παραδοσιακούς χορούς , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη , ανεξαρτήτου
μορφωτικής και οικονομικής κατάστασης , αθλητική , φυσιολάτρης , δραστήρια .
Διαμονή στο Νιου Τζέρσεϊ .[ΚΩΔ: FS00013264]
Marketing Manager , 43 years old , free , visible , social , friendly , with interests jogging and traditional
dances , looking for a free lady with the purpose of marriage , indiffered educational and financial situation,
to loves the nature , athletic, active.
Accommodation in New Jersey. [CODE: FS00013264]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Καθηγητής Πανεπιστημίου , 52 ετών , ελεύθερος , σοβαρός , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και την κολύμβηση , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη , ώριμη , μορφωμένη , ήρεμη .
Δεκτές κυρίες και μεγαλύτερης ηλικίας .Διαμονή στο Σαν Φρανσίσκο . [ΚΩΔ: FS00013265]
University Professor , 52 years old , free , serious , low profil , with interests reading books and swimming ,
looking for a lady with the purpose of marriage , free , mature , educated , calm .
Accepted older Ladies.Accommodation in San Francisco [CODE: FS00013265]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Προγραμματιστής , 37 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , ψηλός , εμφανίσιμος , λάτρης του αθλητισμού , αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερη ή διαζευγμένη , γοητευτική , απλή , δυναμική .
Διαμονή στην Καλιφόρνια .[ΚΩΔ: FS00013448]
Developer, 37 years old, divorced without children, tall, nice look , loves sports , looking for a lady with the purpose of
marriage and the creation of family, free or divorced, charming, simple, dynamic.
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Αρχιτέκτονας , 44 ετών , χήρος χωρίς παιδιά , ευπαρουσίαστος , κοινωνικός , λάτρης του τουρισμού
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
μορφωμένη , επικοινωνιακή , δοτική .Διαμονή στο Σικάγο .[ΚΩΔ: FS00013674]
Architect , 44 years old, widowed without children, nice look, social, loves tourism , looking for
a lady with the purpose of marriage, indifferent family and ecomimic situation
educated, communicative, Accommodation in Chicago. [ΚΩΔ: FS00013674]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Απόστρατος Αξιωματικός Συνταξιούχος , 69 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , ανδροπρεπής , με ενδιαφέροντα
το περπάτημα και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξάρτητη , προσεγμένη
σταθερή .Διαμονή στην Ουάσινγκτον .[ΚΩΔ: CS00013719]
Officer Retired, 69 years old, widowed, independent, manly, with interests the walking and music
looking for a lady with the purpose of cohabitation, independent, nice look, stable.
Accommodation in Washington [CODE: CS00013719]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Αναλυτής , 42 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και την τεχνολογία
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , μορφωμένη , ήρεμη , προσγειωμένη .
Διαμονή στη Νέα Υόρκη .[ΚΩΔ: FS00013109]
Analyst, 42 years old, free, masculine, low profil , with interests technology and reading , looking for
a free lady with the purpose of marriage and creation of family, educated, calm, landed.
Accommodation in New York. [CODE: FS00013109]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com

Οικονομικός Διευθυντής , 48 ετών , διαζευγμένος , ευκατάστατος , αρρενωπός , παραδοσιακός , με ενδιαφέροντα
τα ταξίδια και το καγιάκ , αναζητά κυρία ελεύθερη με σκοπό το γάμο , ελληνίδα , χωρίς υποχρεώσεις
μορφωμένη , ψηλή , καλής εμφάνισης , χαμηλών τόνων .Διαμονή στην Ουάσινγκτον. [ΚΩΔ: FS00013326]
Financial Director , 48 years old , divorced, wealthy, masculine, traditional, with interests trips and the kayak
looking for a free Greek lady with the purpose of marriage , without obligations , educated
high , good look , low profil.Accommodation in Washington [CODE: FS00013326]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Διευθυντής Εργοστασίου , 49 ετών , διαζευγμένος , μορφωμένος , εμφανίσιμος , ευκατάστατος
συλλέκτης έργων τέχνης , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής
και μορφωτικής κατάστασης , ευπρεπής , κατά προτίμηση μελαχρινή .
Διαμονή στο Ιλλινόις .[ΚΩΔ: FS00013962]
Director of the Factory , 49 years old , divorced , educated , nice look , wealthy , art collector, looking for
a lady with the purpose of marriage , regardless educational status , decent , preferably brunette .
Accommodation in Illinois [CODE: FS00013962]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com

Ιατρός Συνταξιούχος , 72 ετών , χήρος , με ελληνική καταγωγή , ευπαρουσίαστος , μοντέρνος , με ενδιαφέροντα
το ψάρεμα και το bingo , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , από Ελλάδα ή Εξωτερικό
ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης , χαμηλών τόνων , ειλικρινής .
Διαμονή στο Μαϊάμι ή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ: FS00013087]
Doctor Retired , 72 years old , widowed, of Greek origin , presentable, modern, loves fishing and plays bingo,
looking for a lady with the purpose of marriage ,from Greece or Abroad, regardless of educational
and financial status, low tone , honest.
Accommodation in Miami or in Greece[CODE: FS00013087]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ [AUSTRALIA ]
Χρηματιστής , 32 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , επικοινωνιακός , λάτρης των ταξιδίων και της μουσικής ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , ανεξάρτητη , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , προσγειωμένη , παραδοσιακή .Διαμονή στο Σίνδεϊ της Αυστραλίας .[ΚΩΔ:FA00013627]
Stockbroker , 32 years old , free , beautyful , communicative ,with interests travel and music , looking for a lady
with the purpose of marriage and creation of family , free , indifferent of financial situation ,nice look landing ,
traditional.Accommodation in Sydney of Australia. [CODE: FA00013627]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Οικονομολόγος , 49 ετών , διαζευγμένος , ψηλός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και τα ταξίδια,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , διαζευγμένη ή ελεύθερη , μορφωμένη , κομψή.
Διαμονή στη Νέα Νότια Ουαλία. [ΚΩΔ:FA00013626]
Economist , 49 years old , divorced , tall , dynamic , with interests reading books and travels, looking for
a lady with the purpose of marriage and creation of family , divorced or free , educated , elegant.
Accommodation in New South Wales. [CODE: FA00013626]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.comΑναισθησιολόγος , 55 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , γοητευτικός , ελληνοϊταλικής καταγωγής , με ενδιαφέροντα
τα θεατρικά μιούζικαλ και την κλασσική μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας,
Ιταλίδα ή Ελληνίδα , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένη , απλή , ανοιχτόμυαλη.
Διαμονή στη Βικτώρια της Αυστραλίας .Μία φορά το χρόνο ταξίδια σε Ελλάδα και Ιταλία .[ΚΩΔ:FA00013625]
Anesthesiologist , 55 years old , widowed , independent , charming , Greek - Italian origin΄s , with interests
theatrical musicals and classical music, looking for a lady with the purpose of marriage and creation of family ,
Italian or Greek origin , indifferent of marital status , cultivated , simple , open-minded.
Accommodation in Victoria of Australia. Once a year trips to Greece and Italy. [CODE: FA00013625]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Λογοθεραπευτής , 31 ετών , ελεύθερος , πολύ εμφανίσιμος , πρόσχαρος , κοινωνικός , ηθικός , με ενδιαφέροντα
την κολύμβηση , τη μουσική και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερη , ανεξαρτήτου μορφωτικής και οικονομικής κατάστασης , καλής εμφάνισης με κοινωνικές
ευαισθησίες .Διαμονή στο Μπρισμπέϊν της Αυστραλίας .[ΚΩΔ:FA00013624]
Speech therapist , 31 years old , free, beautiful , cheerful , social , ethical , with interests swimming,
music and excursions , looking for a lady with the puspose of marriage and creation of family , free,
indifferent of education and financial status, with social sensitives .
Accommodation in Brisbane, Australia .[CODE: FA00013624]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Διευθυντής Κατασκευαστικών Έργων , 56 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , καλής εμφάνισης , δυναμικός
με ενδιαφέροντα την κολύμβηση και την ενημέρωση , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , διαζευγμένη ή χήρα
εμφανίσιμη , πρόσχαρη , καλλιεργημένη , ανοιχτόμυαλη .
Διαμονή στη Βικτώρια της Αυστραλίας .[ΚΩΔ:FA00013623]
Construction Manager , 56 years old , divorced , independent , nice look , dynamic , with interests swimming
and international information , looking for a lady with the purpose of marriage, divorced or widow ,visible ,
cultivated , open-minded.
Accommodation in Victoria of Australia. [CODE: FA00013623]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Αρχιμάγειρας , 40 ετών , ελεύθερος , γλυκός , έντιμος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα το ψαρεμα και τις βόλτες
στην εξοχή , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
με ή χωρίς παιδιά , απλή , ηθική , παραδοσιακή .
Διαμονή στη Μελβούρνη της Αυστραλίας .[ΚΩΔ:FA00013622]
Chef, 40 years old, free, sweet, honest, cheerful, with interests the fishing and walks in the countryside,
looking for a lady free or divorced with children , with the purpose of marriage and creation of family,
simple, moral, traditional.
Accommodation in Melbourne of Australia. [CODE: FA00013622]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μηχανικός Αυτοκινήτων , 34 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , γλυκιά , ήρεμη , καλλιεργημένη .
Διαμονή στο Σίνδεϊ της Αυστραλίας .[ΚΩΔ:FA00013621]
Car mechanic , 34 years old , divorced without children , athletic , with interests the music and travels,
looking for a free lady with the purpose of marriage and creation of family, indifferent financial status, sweet,
calm, cultivated.
Accommodation in Sydney, Australia. [CODE: FA00013621]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Μεταλλοκατασκευαστής , 44 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , δυναμικός , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία
και τα ταξίδια αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , διαζευγμένη ή ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής
κατάστασης , εμφανίσιμη ,απλή, σοβαρή .Διαμονή στο Μπρισμπέϊν της Αυστραλίας .[ΚΩΔ:FA00013619]
Metalmaker, 44 years old, divorced, independent, dynamic, with interests in cycling and traveling,
looking for a divorced or free ladywith the purpose of marriage, indifferent economic situation
nice look , simple, serious.Accommodation in Brisbane, Australia. [ΚΩΔ: FA00013619]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Πολιτικός Μηχανικός , 39 ετών , ελεύθερος , ευκατάστατος , δυναμικός , με χιούμορ , λάτρης του σέρφινγκ
αναζητά κυρία ελεύθερη με σκοπό τη δημιουργία οικογένειας ,αδιάφορης μορφωτικής και οικονομικής
κατάστασης , εμφανίσιμη , ανοιχτόμυαλη .Διαμονή στην Βικτώρια Αυστραλίας .[ΚΩΔ:FA00013011]
Civil Engineer , 39 years old , free , wealthy , dynamic, humorous , loves surfing , looking for a free lady
with the purpose of marriage and creation of family ,indifferent educational and financial status ,nice look,
open-minded.Accommodation in Victoria of Australia [CODE: FA00013011]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Οδοντίατρος , 52 ετών , χήρος , ευπαρουσίαστος , ευκατάστατος , λάτρης της όπερας , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο κατά προτίμηση χήρα ,ανεξάρτητη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , καλλιεργημένη ,
δραστήρια , καλής εμφάνισης σοβαρή .Διαμονή στη Νέα Νότια Ουαλία [ΚΩΔ: FΑ00013730]
Dentist , 52 years old , widowed , courteous , wealthy , loves opera , looking for a lady with the purpose of
marriage, preferably widow ,independent , indifferent financial situation, cultivated, active, nice look , serious .
Accommodation in New South Wales[CODE: FA00013730]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com

ΚΥΠΡΟΣ [ CYPRUS ]
Τραπεζικός Υπάλληλος , 41 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , ευπαρουσίαστος , σοβαρός , πνευματώδης,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη, χωρίς υποχρεώσεις,
μορφωμένη , χαμηλών τόνων , συνειδητοποιημένη για οικογένεια.Διαμονή στη Λάρνακα.[ΚΩΔ:RG0009292]
Banking Officer , 41 years old , divorced without children , nice look , serious , witty , looking for a lady
with the purpose of marriage and creation of family , free or divorced , without obligations ,educated , low profil.
Accommodation in Larnaca. [CODE: RG0009292]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Αθλητής , 26 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , δυναμικός , με χιούμορ , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τα ταξίδια , αναζητά νέα με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη , εμφανίσιμη , έξυπνη , προσγειωμένη .
Δεκτές κυρίες και λίγο μεγαλύτερες .Διαμονή στη Λάρνακα .[ΚΩΔ:RG0009291]
Athlete , 26 years old , free , nice look , dynamic,with humore , with interests music and travels ,
looking for a young lady ,with the purpose of serious relationship , free , smart , landing.
Accepted and slightly older ladies .Accommodation in Larnaca. [CODE: RG0009291]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Ηθοποιός Συνταξιούχος , 72 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , σοβαρός , καλλιεργημένος , προοδευτικός ,
με ενδιαφέροντα την παρακολούθηση ντοκιμαντερ και το περπάτημα , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση ,
ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης ,ήρεμη , με καλλιτεχνικές ευαισθησίες και θεατρική παιδεία ,
με αυτοσεβασμό , ειλικρινής .Διαμονή στη Λευκοσία ή στην Ελλάδα .[ΚΩΔ:CG0009289]
Actress Retired 72 years old , widowed without obligations , serious , cultured , progressive, with interests
watching documentary and walking , looking for a lady with the purpose of cohabitation , indifferent of
marital status , calm , with artistic sensibilities and theatrical education .
Accommodation in Nicosia or Greece. [CODE: CG0009289]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Εισοδηματίας , 47 ετων , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , καλής εμφάνισης , δραστήριος , κοινωνικός,
με ενδιαφέροντα την κολύμβηση και το πιάνο , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , διαζευγμένη ή χήρα,
ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης.Διαμονή στη Λεμεσό.[ΚΩΔ:CG0009289]
Rentier , 47 years old , divorced without children , nice look , active, social , with interests swimming and piano,
looking for a lady with the purpose of cohabitation , divorced or widow , independent, beautiful ,
indifferent of financial situation .Accommodation in Limassol. [CODE: CG0009289]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Νομικός , 46 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , ψηλός , με λίγα κιλά παραπάνω , δυναμικός , με ενδιαφέροντα
την καλή διασκέδαση και το διάβασμα , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένη ή ελεύθερη ,
χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένη , δυναμική , ανεξάρτητη .Διαμονή στη Λάρνακα.[ΚΩΔ:RG0009288]
Legal , 46 years old , divorced , charming , tall , with a few pounds over , dynamic , with interests
the good fun and reading , looking for a lady with a purpose of serious relationship ,divorced or free ,
without obligations , educated , dynamic , independent.Accommodation in Larnaca.COM: RG0009288]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Φιλόλογος , 31 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , πρόσχαρος , χαμηλών τόνων , αθλητικός με ενδιαφέροντα
το μπάσκετ και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
μορφωμένη , αθλητικού στυλ .Διαμονή στη Λευκωσία.[ΚΩΔ:FG0009287]
Philologist , 31 years old , free , nice look , cheerful , low profil , athletic , with interests in basketball and travel,
looking for a lady with the purpose of marriage and creation of family , free , educated , with athletic style.
Accommodation in Nicosia. [CODE: FG0009287]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Χονδρέμπορος , 55 ετών , διαζευγμένος , καλής εμφάνισης , μορφωμένος , με ενδιαφέροντα το θέατρο
και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης , απλή , παραδοσιακή , γλυκιά , νοικοκυρά .
Διαμονή στη Λεμεσό .[ΚΩΔ:CG0009286]
Wholesaler , 55 years old , divorced , nice look , educated , with interests theater and music ,
looking for a lady with the purpose of cohabitation , indifferent of family and financial status ,
simple, traditional , sweet , housewife.Accommodation in Limassol. [CODE: CG0009286]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Λογιστής , 28 ετών , ελέυθερος , αρρενωπός , σοβαρός , με ενδιαφέροντα την αθλητική σκοποβολή
και τον κινηματογράφο , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη , προσεγμένης εμφάνισης
κατά προτίμηση μορφωμένη .Διαμονή στην Λάρνακα.[ΚΩΔ:RG0009285]
Accountant , 28 years old , free, masculine , serious , with interests the spor shooting and cinema ,
looking for a lady with the purpose of serious relationship , free , nice look , preferably educated.
Accommodation in Larnaca. [CODE: RG0009285].
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Παθολόγος Συνταξιούχος , 71 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , δραστήριος , αθλητικός , με ενδιαφέροντα
το τζόκινγ και την κολύμβηση , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης , μορφωμένη , δυναμική , καλής εμφάνισης .
Διαμονή στην Πάφο .[ΚΩΔ:CG0009284]
Pathologist Retired , 71 years old , widowed , active , athletic , with interests jogging and swimming ,
looking for a lady with the purpose of coexistence, indifferent family and financial condition, educated,
dynamic, good looking.Accommodation in Paphos. [CODE: CG0009284]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Έμπορος , 52 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , ψηλός , πρόσχαρος , δυναμικός , με ενδιαφέροντα
την καλή διασκέδαση και τη ποιοτική γαστρονομία , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση ,
ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , ανεξάρτητη , εμφανίσιμη , δραστήρια .
Διαμονή στη Λευκωσία .[ΚΩΔ: FG0009283]
Dealer , 52 years old , divorced , charming , tall , happy , dynamic ,with interests good fun
and gastronomy , looking for a lady with the purpose of serious relationship , independent of
family's and financial's status, , visible, active.Accommodation in Nicosia. [CODE: FG0009283]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Καθηγητής Μουσικής , 35 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , πρόσχαρος , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
τα θεατρικά μιούζικαλ και τα ταξίδια στην Ελλάδα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υπόχρεώσεις , εμφανίσιμη , μουσικόφιλη , επικοινωνιακή .
Δεκτές Κυρίες και από το Ηνωμένο Βασίλειο .Διαμονή στην Πάφο ή στην Αγγλία .[ΚΩΔ: FG0009282 ]
Professor of music , 35 years old , free, nice look , cheerful , low profil , with interests
theatrical musical and trips to Greece , looking for a lady with the purpose of marriage and creation of
family , free or divorced without obligations , prominent , to loves music , communicative. Accepted Ladies
from the United Kingdom. Accommodation in Paphos or England. [CODE: FG0009282]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Στρατιωτικός , 43 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα την κωπηλασία και
τον κινηματογράφο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
σοβαρή , προσγειωμένη , καλής εμφάνισης , με ηθικές αρχές .Κατά προτίμηση μόνο Ελληνίδες .
Διαμονή στην Κύπρο .[ΚΩΔ: FG0009281 ]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
Επιχειρηματίας , 42 ετών , ελεύθερος , πολύ γοητευτικός , μορφωμένος , λάτρης των ταξιδιών στην Ελλάδα ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις
εμφανίσιμη , μορφωμένη .Δεκτές Κυρίες από την Ελλάδα ή Ελληνίδες του Εξωτερικού
Διαμονή στη Λεμεσό .[ΚΩΔ: FG0009207 ]
Businessman, 42 years old, free, very charming, educated, loves traveling to Greece, looking for a lady
with the purpose of marriage and creation of family, without professional obligations, nice look , educated.
Accepted Ladies from Greece or Greek Women from Abroad.
Accommodation in Limassol [CODE: FG009207]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com


Μαθηματικός , 39 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με χιούμορ , με ενδιαφέροντα το πιάνο και την ποδηλασία
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλλιεργημένη
με καλούς τρόπους , προσχαρη .Διαμονή στη Λάρνακα .[ΚΩΔ: FG009104 ]
Mathematician, 39 years old, free, masculine , with humor, with interests play piano and cycling, looking for
a free lady with the purpose of marriage and the creation of family, cultivated, in good ways.
Accommodation in Larnaca [CODE: FG0009104]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Serious Dating Vip Dating Club - 18 Ermou Palace - Syntagma -Athens tel. 210.3315800 mob. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ - Monday to Friday 10am-9pm - Saturday 10am-2pm
E-mail: vipdatingclub.or@gmail.com
ΑΘΗΝΑ

Ιδιωτικός Υπάλληλος , 40 ετών , ελεύθερος , καλής εμφάνισης , με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό
και τον κινηματογράφο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , πρόσχαρη , δοτική , ήρεμη .[ΚΩΔ: F00220588]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 49 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , ανεξάρτητος , με ενδιαφέροντα , τις εκδρομές
και τις οικογενειακές συγκεντρώσεις , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερη , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης , ηθική , απλή , με αρχές .[ΚΩΔ: F00220587]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 62 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ήρεμος , πρόσχαρος , αθλητικός ,
λάτρης του τέννις , του στίβου και της θάλασσας , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη 'η διαζευγμένη
χωρίς υποχρεώσεις , απλή , πρόσχαρη , χαμηλών τόνων .[ΚΩΔ: F00220586]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 70 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , γλυκήτατος , κοινωνικός , με ενδιαφέροντα
τη ζωγραφική , τις συναυλίες και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό τη συντροφικότητα , δεκτός και γάμος ,
ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , γλυκιά , δοτική , τρυφερή , καλλιεργημένη .
[ΚΩΔ: F00220585]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νοσηλευτής , 50 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , σοβαρός , χαμηλών τόνων , λάτρης της θάλασσας και
της μουσικής , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις ,
δραστήρια , ευαίσθητη , απλή .[ΚΩΔ: F00220584]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συγγραφέας , 61 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , καλής εμφάνισης , χαμηλών τόνων , με κοινωνικές
ευαισθησίες , σκεπτόμενος ,με ενδιαφέροντα αναζητά κυρία με σκοπό τη δημιουργική συντροφικότητα ,
πνευματώδης , δοτική .[ΚΩΔ: F00220583]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Πλωτάρχης , 50 ετών , διαζευγμένος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τις μουσικές σκηνές , το θέατρο
και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , δραστήρια
με χιουμορ , μεσογειακής ομορφιάς .[ΚΩΔ: F00220582]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ

Ερευνητής , 43 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , χαμηλών τόνων , απλός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμοι και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , μορφωμένη
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , συγκροτημένη , ήρεμη , με ηθικές αρχές , δοτική .[ΚΩΔ: F00220581]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 41 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική , τη μουσική και
το θέατρο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη ή διαζευγμένη , αδιάφορης οικονομικής
κατάστασης , δυναμική , ειλικρινής , σοβαρή .[ΚΩΔ: F00220580]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 52 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , δραστήριος , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τα σπορ αυτοκίνητα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις,
αδιαφορης οικονομικής κατάστασης , καλής εμφάνισης , με θηλυκότητα , γλυκιά , προσγειωμένη .
[ΚΩΔ: F00120579]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός , 44 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , αρρενωπός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό
και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένη , προσεγμένης εμφάνισης , λογική , συνειδητοποιημένη για οικογένεια.
[ΚΩΔ: F00120578]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Aπόστρατος Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος , 57 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις ,
γοητευτικός , αθλητικού στυλ , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τον κινηματογράφο , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , καλής εμφάνισης , φιλόζωη ,
με καλούς τρόπους .[ΚΩΔ: F00120577]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικονομολόγος Δημοσίου , 37 ετών , ελεύθερος , πολύ εμφανίσιμος , συγκροτημένος , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και τα ταξίδια , αναζήτά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη ή διαζευγμένη , μορφωμένη,
προσγειωμένη , επικοινωνιακή .[ΚΩΔ: R00120576]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 77 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , παραδοσιακός , ήρεμος,
νοικοκύρης , αναζητά σύντροφο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής
κατάστασης , κοινωνική , ευγενική , σοβαρή .[ΚΩΔ: C00120575]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εμποροϋπάλληλος , 42 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και το θέατρο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη ,
συμπαθητική , με θηλυκότητα , δυναμική , ήρεμη .[ΚΩΔ: F00120574]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αυτοκινητιστής Συνταξιούχος , 63 ετών , ελεύθερος , καλής εμφάνισης , μοντέρνος , κοινωνικός ,
με ενδιαφέροντα τη φωτογραφία και το τραγούδι , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση ,
χωρίς υποχρεώσεις , ειλικρινής , τρυφερή , με οικογενειακές αρχές .[ΚΩΔ: R00120573]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τραπεζοϋπάλληλος , 42 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τον κινηματογράφο , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς παιδιά ,
έντιμη , σοβαρή , με ενδιαφέροντα .[ΚΩΔ: C00120572]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητής Τραπέζης Συνταξιούχος , 72 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , εμφανίσιμος , αρχοντικός ,
με ενδιαφέροντα το θέατρο και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου
μορφωτικής και οικογενειακής κατάστασης , προσεγμένης εμφάνισης , δοτική με καλούς τρόπους .
[ΚΩΔ: C001219571]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικοδόμος Συνταξιούχος , 62 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , γλυκός , με λίγα κιλά παραπάνω ,
λάτρης των εκδρομών και των οικογενειακών συγκεντρώσεων , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση ,
ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , παραδοσιακή , συντροφική .[ΚΩΔ: C001219569]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τεχνικός Αεροσκαφών , 47 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , ψηλός , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα
τις εκδρομές και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , καλής εμφάνισης , επικοινωνιακή , ειλικρινής .[ΚΩΔ: R001219568]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φυσικοθεραπευτής , 34 ετών , ελεύθερος , γλυκός , ήρεμος , δραστήριος , με ενδιαφέροντα την
ποδηλασία , τη μουσική και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη ή
διαζευγμένη με ένα παιδί , χαμηλών τόνων , ώριμη .[ΚΩΔ: R001219567]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 31 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , χαμηλών τόνων , με αρχές , με ενδιαφέροντα
τη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική , αναζητά νέα με σκοπό σοβαρή σχέση , ανοιχτό το ενδεχόμενο
γάμου , ελεύθερη , συναισθηματική , ζεστός άνθρωπος , προσεγμένης εμφάνισης .[ΚΩΔ: R001219566]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 53 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , σοβαρός , με ενδιαφέροντα τις εκδηλώσεις , τη μουσική
και το θέατρο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλοδιατηρημένη .
[ΚΩΔ: F001219565]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Aυτοκινητιστής , 58 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , αρρενωπός , παραδοσιακός , με ενδιαφέροντα
την καλή ελληνική κουζίνα και τη θάλασσα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , μεσογειακής εμφάνισης , πρόσχαρη , ευχάριστη .[ΚΩΔ: F001219564]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγητής Ξένων Γλωσσών , 47 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
το διάβασμα και την ξένη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερη , ανεξαρτήτου οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης , απλή , συναισθηματικά ώριμη .
[ΚΩΔ: F001219563]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικονομολόγος , 52 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμος , ψηλός , αθλητικός
με ενδιαφέροντα την ενημέρωση και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση ,
ανεξαρτήτου οικογενειακής , οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης , καλλιεργημένη ,
προσεγμένης εμφάνισης .[ΚΩΔ: R001219562]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος Ιατρικού Τομέα , 26 ετών , ελεύθερος , εμφανίσμος , απλός , δυναμικός ,
με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τη μουσική , αναζητά νέα με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη
πρόσχαρη , δραστήρια , προσγειωμένη .Δεκτές νέες από όλη την Ελλάδα .[ΚΩΔ: R001119561]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Nοσηλευτής , 37 ετών , ελεύθερος , ανεξάρτητος , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και το διάβασμα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
χωρίς υπιοχρεώσεις , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , μέχρι λίγα κιλά παραπάνω , γλυκιά , σοβαρή .
[ΚΩΔ: F001119560]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μηχανολόγος Πτυχιούχος , 64 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα
την ποδηλασία και τον τουρισμό , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη , ανεξαρτήτου
οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης , απλή , προσγειωμένη , ηθική .[ΚΩΔ: F001119558]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 47 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος με μοντέρνο στυλ , πρόσχαρος , λάτρης
της θάλασσας και των ταξιδίων στο εξωτερικό , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας,
ελεύθερη , ανεξάρτητη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης ,καλής εμφάνισης .[ΚΩΔ: F001119557]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Καθηγητής Μαθηματικών Συνταξιούχος , 69 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , καλής εμφάνισης ,
με ενδιαφέροντα τη F1 , το τέννις και τη μαγειρική , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , χήρα
ή διαζευγμένη , ανεξάρτητη , μορφωμένη , εμφανίσιμη , να έχει ελεύθερο χρόνο .[ΚΩΔ: F001119556]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογιστής , 45 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , ευκατάστατος , με ενφιαφέροντα τα μακρινά ταξίδια και
τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , ανεξαρτήτου
οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης .[ΚΩΔ: F001119555]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 35 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , δυναμικός , με ενδιαφέροντα τη μουσική και
τις εκδρομές , αναζητά νέα με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , σοβαρή , χαμηλών τόνων , προσγειωμένη .[ΚΩΔ: F001119554]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εργοδηγός Συνταξιούχος , 57 ετών , ελεύθερος , σοβαρός , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το θέατρο
και το περπάτημα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , απλή
καλός άνθρωπος .[ΚΩΔ: F001119553]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός , 53 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , εμφανίσιμος , επικοινωνιακός , με ενδιαφέροντα
τα ταξίδια και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης,
καλλιεργημένη , δυναμική , ευχάριστη προσωπικότητα .Δεκτές Κυρίες του Εξωτερικού .[ΚΩΔ: R001019552]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Σεφ Συνταξιούχος , 81 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τη παραδοσιακή μουσική , αναζητά σύντροφο με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , πρόσχαρη , δοτική , νοικοκυρά .Διαμονή σε εξοχική κατοικία στα περίχωρα Αττικής .
[ΚΩΔ: R001019550]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τεχνίτης , 32 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , πρόσχαρος , ρομαντικός , φυσιολάτρης , αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης ,
απλή , παραδοσιακή , ηθική , γλυκιά .[ΚΩΔ:F001019549]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ναυπηγός Συνταξιούχος , 61 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμος , ψηλός , ευγενικής
παρουσίας , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο , αδιάφορης οικονομικής , μορφωτικής και οικογενειακής κατάστασης ,προσεγμένης εμφάνισης .
[ΚΩΔ: F001019548]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 47 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , αθλητικός , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και την
κολύμβηση , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις ,
καλλιεργημένη , χαμηλών τόνων , με καλούς τρόπους , προσγειωμένη .[ΚΩΔ: R001019547]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 36 ετών , ελεύθερος , ψηλός , γοητευτικός , σοβαρός , χαμηλών τόνων , μουσικόφιλος
με ενδιαφέροντα το μπουζούκι , τις βόλτες με αυτοκίνητο και τα ταξίδια σε νησιά , αναζητά κυρία με σκοπό
σοβαρή σχέση , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , δραστήρια , πρόσχαρη , έντιμη .
Δεκτές και Ελληνίδες του Εξωτερικού ,διαμονή Ελλάδα .[ΚΩΔ: R001019546]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας του Εξωτερικού , 49 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , ευκατάστατος , εμφανίσιμος ,
μορφωμένος , με ενδιαφέροντα το τέννις και τα ταξίδια με σκάφος , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς παιδιά , μορφωμένη , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , σοβαρή , συνειδητοποιημένη για οικογένεια , έντιμη .[ΚΩΔ: F001019542]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός Σωμάτων Ασφαλείας , 44 ετών , ελεύθερος , ψηλός , εμφανίσιμος , με μοντέρνο στυλ ,
πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα τη μουσική , την καλή διασκέδαση και τις εκδρομές , αναζητά κυρία
με σκοπό σοβαρή σχέση , εμφανίσιμη , αθλητικού στυλ , προσγειωμένη , να ξέρει τι θέλει .
[ΚΩΔ: R001019544]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αρχιτέκτονας Δημοσίου Συνταξιούχος , 58 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , γλυκός , πρόσχαρος ,
με ενδιαφέροντα τη ζωγραφική και το περπάτημα , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση ,
αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις , χαμηλών τόνων ,
πρόσχαρη , καλός άνθρωπος .[ΚΩΔ: C001019545]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού , 35 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , σοβαρός , προσγειωμένος ,
φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό
σοβαρή σχέση , μορφωμένη , κατά προτίμηση του εκπαιδευτικού τομέα , ανοιχτόμυαλη , ευέλικτη .
Δεκτές Κυρίες και από Κόρινθο ή Αχαϊα .[ΚΩΔ: R001019543]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Έμπρος Συνταξιούχος , 67 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , σοβαρός , νοικοκύρης , οικογενειάρχης ,
χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και την κηπουρική , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή
και σταθερή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , απλή , νοικοκυρά .
[ΚΩΔ: F001019541]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 47 ετών , διαζευγμένος με μεγάλα παιδιά , νεανικό στυλ , πρόσχαρος , φιλόζωος ,
με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , διαζευγμένη ή χήρα με 1 παιδί ως 10 ετών , μοντέρνα , απλή , πρόσχαρη .
[ΚΩΔ: F000919539]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Χονδρέμπορος , 60 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , περιποιημένος με νεανικό στυλ , ευκατάστατος ,
με ενδιαφέροντα το περπάτημα και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς παιδιά και χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις ,
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , καλής εμφάνισης , καλλιεργημένη , συνειδητοποιημένη για οικογένεια .
[ΚΩΔ: F000919537]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Προϊστάμενος Ιδιωτικού Τομέα , 40 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος με αθλητικό στυλ , έντιμος , με ενδιαφέροντα
τον αθλητισμό και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο κα τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , προσγειωμένη , ειλικρινής , επικοινωνιακή .[ΚΩΔ: F000919536]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 60 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , σοβαρός , συναισθηματικός , με ενδιαφέροντα
τη μουσική και το κολύμπι , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , απλή , ανοιχτόκαρδη , συντροφική .
[ΚΩΔ: F000919534]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μηχανικός , 58 ετών , ελεύθερος , γλυκός , ψηλός , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη ,
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , με αγάπη στα παιδιά , νοικοκυρά .[ΚΩΔ: F000919533]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εργολάβος Δημοσίου Συνταξιούχος , 65 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , γοητευττικός ,
με ενδιαφέροντα το ψάρεμα και την καλή διασκέδαση , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , διαζευγμένη
ή χήρα , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , δοτική , τρυφερή , επικοινωνιακή .[ΚΩΔ: C000919531]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ

Προϊστάμενος Δημοσίου Συνταξιούχος , 68 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , εμφανίσιμος , προσγειωμένος,
με ενδιαφέροντα τα ταξίδια με σκάφη και τους περιπάτους , αναζητά κυρία με σκοπό
σοβαρή σχέση , γλυκιά , ηθική με αρχές .[ΚΩΔ: F000919530]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

Ασφαλιστής , 56 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό και τη μουσική ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς παιδιά , καλλιεργημένη , ήρεμη
ανοιχτόμυαλη .[ΚΩΔ: F000919528]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός Στρατού Ξηράς , 42 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα , τις ξένες γλώσσες
και τους περιπάτους , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις
να διαθέτει ελεύθερο χρόνο , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης .[ΚΩΔ: F000919527]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 34 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , αθλητικός , με ενδιαφέροντα τις τέχνες και
την εκλεκτή γαστρονομία , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη ή διαζευγμένη , απλή ,
φυσικής ομορφιάς , αθλητικό στυλ .[ΚΩΔ: R000919526]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δημόσιος Υπάλληλος , 35 ετών , ελεύθερος , γλυκός και επικοινωνιακός , με ενδιαφέροντα την τεχνολογία
και την καλή διασκέδαση , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις
απλή , κοινωνική , ευχάριστη .[ΚΩΔ: F000819525]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙΝομικός Συνταξιούχος , 70 ετών , χήρος , χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικός , σοβαρός , χαμηλών τόνων ,
λάτρης του θεάτρου , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης ,
καλής εμφάνισης , καλλιεργημένη .[ΚΩΔ: F000819524]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Έμπορος , 50 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό και
το περπάτημα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
καλός άνθρωπος , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης .[ΚΩΔ: F000819523]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 26 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ψηλός , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τον
κινηματογράφο , αναζητά κοπέλα με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
προσγειωμένη , ώριμη .[ΚΩΔ: F000819522]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 40 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τη μουσική, αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , απλή , σοβαρή .[ΚΩΔ: F000819521]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Oικονομολόγος , 45 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , σοβαρός , με ενδιαφέροντα τη μουσική και
την κολύμβηση , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή
διαζευγμένη χωρίς παιδιά , καλλιεργημένη , έντιμη , απλή .[ΚΩΔ: F000819519]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δημόσιος Υπάλληλος , 39 ετών , ελεύθερος , υψηλής μόρφωσης , αρρενωπός , προσγειωμένος ,
με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και το θέατρο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερη , κατά προτίμηση Δημόσιο Υπάλληλο , μορφωμένη , πρόσχαρη .
[ΚΩΔ: F000719518]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Στέλεχος Πολυεθνικής Εταιρίας , 48 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ανεξάρτητος , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και το θέατρο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερη ή διαζευγμένη , ηθική , χαμηλών τόνων .[ΚΩΔ: F000719515]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Υπεύθυνος Ξενοδοχειακής Μονάδας , 32 ετών , ελεύθερος , πρόσχαρος , με λίγα κιλά παραπάνω ,
λάτρης των ταξιδίων και της κηπουρικής , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη , κοινωνική , απλή , προσγειωμένη .[ΚΩΔ: F000719512]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 60 ετών , ελεύθερος , ευκατάστατος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα το περπάτημα
και τις φιλανθρωπίες , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης
οικονομικής και επαγγελματικής κατάστασης , πρόσχαρη , κοινωνική .[ΚΩΔ: F000719511]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 33 ετών , ελεύθερος , ανεξάρτητος , ψηλός , λιτός , με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό
και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , σοβαρή ,
αδιάφορης οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης , παραδοσιακή .[ΚΩΔ: F000719510]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Ιδιωτικού Τομέα Συνταξιούχος , 60 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , πρόσχαρος , ρομαντικός
με ενδιαφέροντα το θέατρο και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , χωρίς υποχρεώσεις , πρόσχαρη , δοτική .[ΚΩΔ: F000719509]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός , 49 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , σοβαρός , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο και
τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
μορφωμένη , εμφανίσιμη ,αδιάφορης οικονομικής κατάστασης .[ΚΩΔ: F000719506]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής , 60 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμος , δυναμικός με
ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τον αθλητισμό , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένη , προσγειωμένη , με προσωπικότητα .[ΚΩΔ: F000619504]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 55 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , με νεανικό στυλ , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα
την ιστιοπλοϊα και τις καταδύσεις , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , κοινωνική , δραστήρια , επικοινωνιακή .[ΚΩΔ: F000619503]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 55 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα το ψάρεμα
και το κυνήγι , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , εξωστρεφής , ειλικρινής
κοινωνική , επικοινωνιακή .[ΚΩΔ: F000619502]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Χονδρέμπορος , 60 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , ευκατάστατος , λάτρης της καλής κουζίνας
και του αθλητισμού , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής
κατάστασης , σοβαρή , αξιοπρεπής , καλλιεργημένη .[ΚΩΔ: F000619501]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 30 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και την κολύμβηση , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή
διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , απλή , νοικοκυρά .
[ΚΩΔ: F000619500]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νευρολόγος , 49 ετών ,ελεύθερος , γοητευτικός , χαμηλών τόνων , με ακίνητη περιουσία , με ενδιαφέροντα
την ενημέρωση και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
κατά προτίμηση από τον ιατρικό κλάδο , σοβαρή , συνειδητοποιημένη .[ΚΩΔ: F000619498]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Χημικός Μηχανικός , 44 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , αθλητικός , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική ,
το χορό και την κολύμβηση , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερη ,
προσγειωμένη , επιθυμητή η μόρφωση , προσεγμένης εμφάνισης .
[ΚΩΔ: F000619497]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός , 39 ετών , ελεύθερος , ανεξάρτητος , σοβαρός , έντιμος , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και
την επικοινωνία αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
μορφωμένη , σοβαρή .[ΚΩΔ: F000619495]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Διευθυντής Δημοσίου Συνταξιούχος , 59 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , με ενδιαφέροντα τον αθλητισμό
και τη χειμερινή κολύμβηση , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου ηλιακού πεδίου ,
πνευματώδης , επικοινωνιακή .[ΚΩΔ: F000619494]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εμπορικός Αντιπρόσωπος Συνταξιούχος , 64 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , ψηλός , εμφανίσιμος , πρόσχαρος ,
με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και τη γυμναστική , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , προσεγμένης εμφάνισης , επικοινωνιακή , με αγάπη για τις
εκδρομές .[ΚΩΔ: R000619493]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ένστολος , 28 ετών , ελεύθερος , ανεξάρτητος , εμφανίσιμος , ψηλός , σοβαρός , προσγειωμένος
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου οικονομικής , μορφωτικής και επαγγελματικής
κατάστασης , ανοιχτόμυαλη , κοινωνική .[ΚΩΔ: F000719517]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ.210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ηλεκτρολόγος Συνταξιούχος , 62 ετών , χήρος χωρίς παιδιά ,σοβαρός με ενδιαφέροντα τα ταξίδια ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης ,
συνειδητοποιημένη , χαμηλών τόνων .[ΚΩΔ: F000619492]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 39 ετών , ελεύθερος , ψηλός , εμφανίσιμος , σοβαρός , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και το θέατρο αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , ανεξάρτητη ,
συνειδητοποιημένη για οικογένεια , καλός άνθρωπος .[ΚΩΔ: F000619491]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Τραπεζικός , 45 ετών , ελεύθερος , προσγειωμένος , ρομαντικός , με ενδιαφέροντα το πιάνο και την κιθάρα ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής
κατάστασης , αθλητική , έξυπνη , ηθική .[ΚΩΔ:F000519490]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός , 52 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
και τις εκδρομές αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , καλής εμφάνισης , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , δυναμική .[ΚΩΔ:R000519483].
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας , 46 ετών, ελεύθερος , δυναμικός , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια , την γυμναστική
και το θέατρο , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , καλλιεργημένη , ανεξάρτητη
συνειδητοποιημένη .[ΚΩΔ:F000519482]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Συνταξιούχος Δημοσίου , 59 ετών , γοητευτικός , εμφανίσιμος , λάτρης του αθλητισμού , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης ,
σοβαρή .[ΚΩΔ:F000519481]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Οικονομολόγος , 58 ετών , διαζευγμένος , εμφανίσιμος , αθλητικός , με ενδιαφέροντα την ορειβασία και τις τέχνες ,
αναζητά κυρια με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , μορφωμένη ,
δυναμική , προσγειωμένη .Δεκτές Κυρίες από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ:R000519480]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μαθηματικός Συνταξιούχος , 68 ετών , διαζευγμένος , νεανικής εμφάνισης , έξυπνος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα
την ποιοτική γαστρονομία και τις εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης , καλλιεργημένη .Δεκτές Κυρίες από μεγάλες ελληνικές πόλεις , νησιά
και Κυρίες από το Εξωτερικό , Ειδικότερα από τον Καναδά .[ΚΩΔ:C000519477]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δημόσιος Υπάλληλος , 45 ετών , διαζευγμένος ,εμφανίσιμος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία
και το αϊκίντο, αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής
κατάστασης , ευχάριστη , απλή , προσεγμένης εμφάνισης .[ΚΩΔ:R000519476]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητής Τραπέζης Συνταξιούχος , 72 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , ευκατάστατος , ζωόφιλος , λάτρης των ταξιδίων
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , ανεξάρτητη
καλλιεργημένη , τρυφερή .[ΚΩΔ:R000519475]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Καθηγητής Πανεπιστημίου , 49 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , επικοινωνιακός , φυσιολάτρης ,
με ενδιαφέροντα την πεζοπορία και το διάβασμα αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και
τη δημιουργία οικογένειας , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , πνευματώδης ,
έξυπνη .[ΚΩΔ:F000319473]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Eπενδυτικός Σύμβουλος , 46 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , ψηλός , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα την όπερα
και την τζαζ μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , συνειδητοποιημένη .
Δεκτές Κυρίες από την Επαρχία και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ:F000519472]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Οικονομολόγος , 48 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , πρόσχαρος ,ευαίσθητος , με ενδιαφέροντα το κολύμπι
και τα ταξίδια στο εξωτερικό , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , καλλιεργημένη , ώριμη .
Δεκτές Κυρίες από Επαρχία , Νησιά , Εξωτερικό .[ΚΩΔ:F000319470]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Νομικός Συνταξιούχος , 60 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμος , με καλούς τρόπους , λάτρης
της καλής ζωής , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
καλλιεργημένη , καλής εμφάνισης , δραστήρια .[ΚΩΔ:C000319469]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Προϊστάμενος Ιδιωτικού Τομέα , 52 ετών , ελεύθερος , ψηλός , εμφανίσιμος , γλυκός , φυσιολάτρης ,με ενδιαφέροντα
το κολύμπι και τα ταξίδια αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης,απλή , σοβαρή .[ΚΩΔ:F000319468]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Έμπορος , 55 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικός , έξυπνος , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τις εκδρομές αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένη ή χήρα , εμφανίσιμη , δυναμική
προσγειωμένη .[ΚΩΔ:R000319466]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ελεγκτής Αεροσκαφών , 56 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικός , προσγειωμένος , ρομαντικός
σινεφίλ , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη , ανεξάρτητη , μορφωμένη , ανοιχτόμυαλη
[ΚΩΔ:C000319460]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Πολιτικός Μηχανικός Συνταξιούχος , 63 ετών , διαζευγμένος , ψηλός , γοητευτικός , φυσιολάτρης , με ενδιαφέροντα
τη φιλοσοφία και το περπάτημα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης , μορφωμένη , απλή , ειλικρινής .[ΚΩΔ:F000319459]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 44 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , σοβαρός , προσγειωμένος , φιλόζωος , με ενδιαφέροντα
τη μουσική και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη ή διαζευγμένη , καλλιεργημένη ,σοβαρή .[ΚΩΔ:R000319458]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Βιοτέχνης , 55 ετών , διαζευγμένος , ψηλός , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
καλλιεργημένη , ουσιαστική, πρόσχαρη .[ΚΩΔ:R000319457]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 58 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , επικοινωνιακός ,προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα
τα καλλιτεχνικά και τον αθλητισμό , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
και οικονομικής κατάστασης, αθλητική , συνειδητοποιημένη .[ΚΩΔ:R000219455]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τραπεζικός , 42 ετών , ελεύθερος , με υψηλή μόρφωση , πρόσχαρος , κοινωνικός , με ενδιαφέροντα την πεζοπορία
και τη γυμναστική , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρη σχέση , ελεύθερη ή διαζευγμένη ανεξάρτητη , καλλιεργημένη,
καλής εμφάνισης .Δεκτές Κυρίες από Εξωτερικό .[ΚΩΔ:R000219454]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητικό Στέλεχος Συνταξιούχος ,68 ετών , γοητευτικός , ψηλός , κοσμοπολίτης , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
και το θέατρο , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , χωρίς υποχρεώσεις , εμφανίσιμη ,καλλιεργημένη,
δυναμική .[ΚΩΔ:R000219450]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ναυτικός , 52 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένος , γοητευτικός , λάτρης του κινηματογράφου
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης ,
ευχάριστη προσωπικότητα , ειλικρινής .[ΚΩΔ:R000219448]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός , 78 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξάρτητη ,καλλιεργημένη , ευπαρουσίαστη .
Διαμονή στην Αθήνα ή στην Πελοπόννησο .[ΚΩΔ:C000219444]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Απόστρατος Αξιωματικός Στρατού , 74 ετών , χήρος , γοητετικός , ευγενικος με ενδιαφέροντα τη μαγειρική
και το θέατρο αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης
καλή μαγείρισσα , ζωντανή , ευχάριστη [ΚΩΔ:C000119441]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής , 50 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , λάτρης του αθλητισμού και της υγιεινής
κουζίνας αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο ,ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , αθλητική ,
με καμπύλες συνειδητοποιημένη για οικογένεια . [ΚΩΔ:F000119440]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Επιχειρηματίας ,36 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , ευκατάστατος , ευγενής , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια
και τις εκδηλώσεις, αναζητά κυρία ελεύθερη με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης, καλλιεργημένη , ευγενική .[ΚΩΔ:F000119439]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διοικητής Δημοσίου Συνταξιούχος , 62 ετών , ελεύθερος , ψηλός , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα το τέννις
και το περπάτημα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις,
με κοινά ενδιαφέροντα .[ΚΩΔ:F000119437]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος Συνταξιούχος , 67 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , απλός , νοικοκύρης
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση διαζευγμένη ή ελεύθερη , ανεξάρτητη , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , στοργική , δοτική [ΚΩΔ:C000119435]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εργοστασιάρχης Συνταξιούχος , 86 ετών , ευκατάστατος , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένος ,
δραστήριος αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης ,
καλλιεργημένη χαμηλών τόνων ,τρυφερή [ΚΩΔ:R000119434]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Αρχικελευστής, 42 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , αθλητικός , σοβαρός , λάτρης των ιστορικών βιβλίων
και των ταξιδίων αναζητά κυρία ελεύθερη με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ανεξάρτητη
εμφανίσιμη ομιλούσα την αγγλική γλώσσα , σοβαρή . [ΚΩΔ:F000119432]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός της Αεροπορίας , 36 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , λογικός , με ενδιαφέροντα το τέννις και τα παζλ
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
δραστήρια και δυναμική .[ΚΩΔ:F000119429]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός , 43 ετών , ελεύθερος , σοβαρός , χαμηλών τόνων , φυσιολάτρης , αναζητά κυρία ελεύθερη με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,μορφωμένη ,σοβαρή , ήρεμη , μέχρι λίγα κιλά παραπάνω .
Δεκτές Κυρίες από Επαρχία και Νησιά .Διαμονή Αθήνα . [ΚΩΔ:F000119428]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
'Εμπορος , 46 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος ,πρόσχαρος , φυσιολάτρης , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή
σχέση αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , ανεξάρτητη , γλυκιά με χιούμορ .[ΚΩΔ: R000119425]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ναυτικός , 47 ετών , ελεύθερος , σοβαρός , ψηλός , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα το ψάρεμα και τις καταδύσεις
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , απλή .[ΚΩΔ: F000119424]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Ανώτατος Αξιωματικός , 80 ετών , χήρος , δραστήριος , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , καλής εμφάνισης
με κατανόηση.[ΚΩΔ: C001218422]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Μηχανολόγος Μηχανικός Συνταξιούχος , 72 ετών , διαζευγμένος , ευχάριστος , χαμηλών τόνων ,
λάτρης της ποιοτικής διασκέδασης , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , απλή , χαμηλών τόνων ,
ηθική , νοικοκυρά [ΚΩΔ: F001218418]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 34 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τη γυμνατική
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη ,γλυκιά , μοντέρνα , μορφωμένη
κατά πρότιμηση μελαχροινή [ΚΩΔ: R001218417]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Φωτογράφος , 53 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , χαμηλών τόνων , λάτρης της γυμναστικής , αναζητά κυρία
με σκοπότο γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλής εμφάνισης , σοβαρή
συνειδητοποιημένη [ΚΩΔ: F001218415]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός του Στρατού , 44 ετών , ελεύθερος , πρόσχαρος , έξυπνος , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιαφορης οικονομικής κατάστασης
λογική , με αρχές .Δεκτές κυρίες και από Εύβοια .[ΚΩΔ: F001218412]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 52 ετών , διαζευγμένος , χωρίς παιδιά , αρρενωπός , πτυχιούχος δημοσιογραφίας , ψηλός
με ενδιαφέροντα τη συγγραφή βιβλίων , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη ή διαζευγμένη με ή χωρίς παιδιά .Δυνατότητα υιοθεσίας παιδιού .[ΚΩΔ: F001218408]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 61 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , λιτός ,νοικοκύρης ,
λάτρης της μαγειρικής αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση διαζευγμένη ή χήρα , έντιμη ,
ειλικρινής , πρόσχαρη .[ΚΩΔ: R001218406]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙΦυσικοθεραπευτής Ελληνοελβετός , 53 ετών , διαζευγμένος , εμφανίσιμος , λάτρης του κινηματογράφου , αναζητά
κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου ηλικιακής ,οικογενειακής , οικονομικής ,κατάστασης
με λίγα κιλά παραπάνω , όμορφη .
Δεκτές Κυρίες από Επαρχία ,Νησιά και Εξωτερικό .[ΚΩΔ: R001118400] .
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικαστικός , 40 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , ευκατάστατος , πολύ εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα
τον αθλητισμό και την πολιτική , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη , μορφωμένη , κατά προτίμηση Γιατρός , Νομικός ή Επιστήμωνας .[ΚΩΔ: F001118397]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Πολιτικός Μηχανικός Συνταξιούχος , 81 ετών , διαζευγμένος , αρρενωπός , μορφωμένος , δυναμικός
γλετζές , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης ,
κατά προτίμηση να οδηγεί .Διαμονή στα Περίχωρα Αττικής . [ΚΩΔ: C001118396]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Επιχειρηματίας , 50 ετών , διαζευγμένος , μορφωμένος , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα τις πτήσεις , σοβαρός ,
προσγειωμένος , αναζητά κυρία ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , με σκοπό σοβαρή σχέση , μορφωμένη
εμφανίσιμη , πρόσχαρη .[ΚΩΔ: R001118394]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Υδραυλικός , 48 ετών , διαζευγμένος , χωρίς υποχρεώσεις , παραδοσιακός , φιλόζωος και φυσιολάτρης , αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , κατά προτίμηση να έχει ένα παιδί , ευχάριστη , κοινωνική .
Διαμονή στα Περίχωρα Αττικής .[ΚΩΔ: F001118391]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Απόστρατος Αξιωματικός της Αστυνομίας , 70 ετών , χήρος , δυναμικός , αναζητά κυρία με σκοπό
τη συμβίωση και το γάμο ανεξαρτήτου οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , ήρεμη
νοικοκυρά , χριστιανικών αρχών .[ΚΩΔ: F001118390]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Διευθυντής Δημοσίου Συνταξιούχος , 62 ετών , ελεύθερος , πνευματώδης , συλλέκτης παλαιών ταινιών
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , να δίνει έμφαση
στην προσωπικότητα και το πνεύμα [ΚΩΔ: F001118389]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Προϊστάμενος Δημοσίου Συνταξιούχος , 58 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , γοητευτικός με ενδιαφέροντα το περπάτημα
και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλλιεργημένη,
χαμηλών τόνων , με ήθος και αρχές .[ΚΩΔ: F001118387]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Τμηματάρχης Συνταξιούχος , 70 ετών , χήρος , γοητευτικός , με αγάπη για το σκάκι , αναζητά κυρία με σκοπό
τη συμβίωση και το γάμο , ανεξαρτήτου οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης , ήρεμη
νοικοκυρά , τρυφερή .[ΚΩΔ: F001018386]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας Συνταξιούχος , 85 ετών , διαζευγμένος , ψηλός , λεβέντης , λάτρης των ταξιδίων στο εξωτερικό
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης , εμφανίσιμη ,
δυναμική , καλλιεργημένη [ΚΩΔ: C001018382]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Υποδιευθυντής , 45 ετών , ελεύθερος , καλής εμφάνισης , δραστήριος , λάτρης των σπορ και της μουσικής
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , ανεξάρτητη
καλής εμφάνισης με λίγα κιλά παραπάνω , προσγειωμένη .[ΚΩΔ: F001018380]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 43 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , λάτρης της γυμναστικής , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , γλυκιά , κοινωνική .
Δεκτές Κυρίες από Επαρχία .[ΚΩΔ: F001018379]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Iδιωτικός Υπάλληλος Ψηφιακής Τεχνολογίας , 30 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ανεξάρτητος
με ενδιαφέροντα το μπάσκετ και τη φωτογραφία , αναζητά νέα με σκοπό σοβαρή σχέση
εμφανίσιμη , μορφωμένη , γλυκιά , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης .[ΚΩΔ: R00918370]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 41 ετών , ελεύθερος , πρόσχαρος , γοητευτικός , λάτρης του κινηματογράφου ,
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με σκοπό σοβαρή σχέση , με κυρία ψηλή , ανεξάρτητη , κοινωνική
με κατανόηση [ΚΩΔ: R00918371]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κοινωνιολόγος , 36 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα το χορό Latin και το μπουζούκι
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με σκοπό τη συμβίωση κατά προτίμηση με διαφορετικά ενδιαφέροντα
[ΚΩΔ: C00918375]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός , 60 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και το θέατρο , αναζητά κυρία
με σκοπό σοβαρή σχέση , χωρίς υποχρεώσειςαδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
καλλιεργημένη , καλόκαρδη , νοικοκυρά .[ΚΩΔ: R00918376]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Στρατιωτικός Ιατρός , 30 ετών , έξυπνος , πρόσχαρος , λάτρης του αθλητισμού , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , με κοπέλα ελεύθερη , μορφωμένη , ευκατάστατη
καλής εμφάνισης [ΚΩΔ: F00718352]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δημόσιος Υπάλληλος , 47 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα τη φιλοσοφία και την ποίηση
αναζητά κυρία ελεύθερη , με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , εξωστρεφής
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης [ΚΩΔ: F00718348]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Κτηματομεσίτης , 50 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικός , λάτρης του κινηματογράφου
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , καλής εμφάνισης
κοινωνική , [ΚΩΔ: F00718346]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιστορικός Διεθνολόγος , 39 ετών , εμφανίσιμος , λάτρης των ταξιδίων στο εξωτερικό , αναζητά κυρία με σκοπό
το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , ανεξάρτητη , καλλιεργημένη ,
προσεγμένης εμφάνισης .[ΚΩΔ: F00618344]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός Δημοσίου , 53 ετών , ελεύθερος , αθλητικός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα και το κάμπινγκ
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο ,μορφωμένη , χαμηλών τόνων , αθλητική
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης . [ΚΩΔ:F00618343]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Βιοτέχνης , 60 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός μοντέρνος , λάτρης του ψαρέματος , αναζητά κυρία
με σκοπό τη συμβίωσηαδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , χαμογελαστή
επικοινωνιακή .[ΚΩΔ:C00718355]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Αυτοκινητιστής , 40 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , εμφανίσιμος , χριστιανικών πεποιθήσεων , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , σοβαρή , χαμηλών τόνων , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
[ΚΩΔ:F00618334]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Διευθυντής Ιδιωτικού Τομέα , 57 ετών , διαζευγμένος , μορφωμένος , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα τον περίπατο
και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου μορφωτικής και οικογενειακής κατάστασης
όχι αδύνατη ,γλυκιά , ευγενική .[ΚΩΔ:R00518325]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Υπάλληλος Ναυτιλιακής Εταιρίας , 55 ετών , διαζευγμένος , μορφωμένος , αθλητικός , ζωόφιλος , αναζητά κυρία
με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένη ή ελεύθερη ,εμφανίσιμη , να αγαπά τη γυμναστική , με κατανόηση
[ΚΩΔ:R00518324]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 39 ετών , ελεύθερος , καλλιεργημένος , εμφανίσιμος , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , ανεξαρτήτου μορφωτικού επιπέδου , λογική και κατασταλαγμένη
[ΚΩΔ:F00518320]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Λογιστής , 36 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ψηλός , με ενδιαφέροντα τις βόλτες και το περπάτημα ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , κατά προτίμηση
μορφωμένη , καλής εμφάνισης [ΚΩΔ:F00418316]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Στέλεχος Εμπορικής Επιχείρησης , 52 ετών , ελεύθερος , ευπαρουσίαστος , φυσιολάτρης , αναζητά κυρία ελεύθερη
με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , συμπαθητική , δυναμική , έξυπνη .[ΚΩΔ:F00418313]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 46 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , χαμηλών τόνων , λάτρης του tango και της μουσικής
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη εμφανίσιμη
σοβαρή .[ΚΩΔ:F00318307]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Εστιάτορας , 46 ετών , ελεύθερος , με ενδιαφέροντα τη μαγειρική και το περπάτημα , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο
και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , νοικοκυρά , καλός άνθρωπος .
Δεκτές κυρίες από Επαρχία και Νησιά .[ΚΩΔ:F00318304]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δημόσιος Υπάλληλος , 48 ετών , ελεύθερος , ευπαρουσίαστος , αθλητικός , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τα ταξίδια αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
αισιόδοξη , χαρούμενη , απλή .[ΚΩΔ:F00218293]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 47 ετών , ελεύθερος ,γοητευτικός , με ενδιαφέροντα την κηπουρική και τις εκδρομές
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
ευπαρουσίαστη , κοινωνική , ευαίσθητη .[ΚΩΔ:F00218286]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Τραπεζικός , 54 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα το μπάσκετ και τη ξένη μουσική , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακήςκαι οικονομικής κατάστασης , καλλιεργημένη , πρόσχαρη , δυναμική
με καμπύλες .[ΚΩΔ:F00118280]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Διπλωμάτης Συνταξιούχος , 69 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , γοητευτικός , με ενδιαφέροντα το τέννις και το κολύμπι
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο ,αδιάφορης οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης , πνευματώδη, συντροφική .
Δυνατότητα διαμονής σε Επαρχία , Νησιά , Εξωτερικό .[ΚΩΔ:F00717238]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δημόσιος Υπάλληλος , 57 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα το κολύμπι
και το περπάτημα αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
χωρίς υποχρεώσεις , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , καλοσυνάτη και δυναμική
[ΚΩΔ:F00717236]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Πολιτικός Μηχανικός Συνταξιούχος , 68 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , λάτρης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης μορφωτικής και οικονομικής κατάστασης , καλλιεργημένη
ζωντανή , αυθόρμητη .[ΚΩΔ:R00517207]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δικηγόρος Συνταξιούχος , 77 ετών , χήρος χωρίς παιδιά , με ενδιαφέροντα τη συγγραφή ιστορικών συγγραμμάτων
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση ,διαζευγμένη ή χήρα με δικά της παιδιά , αδιάφορης
οικονομικής κατάστασης , πνευματώδης , θρησκευόμενη .[ΚΩΔ:R00417199]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
Στρατιωτικός Αεροπορίας , 39 ετών , ελεύθερος , με ενδιαφέροντα το κολυμβητήριο και το σινεμά , αναζητά κυρία
με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
καλής εμφάνισης , συνειδητοποιημένη .[ΚΩΔ:F00117151]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 43 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , μορφωμένος , με ενδιαφέροντα την τεχνολογία
και το διάβασμα αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας, ελεύθερη
μοντέρνα , με χιούμορ [ΚΩΔ:F00516001]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ & Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φυσικοθεραπευτής , 33 ετών , ελεύθερος , καλής εμφάνισης , σοβαρός , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και το τζόκιν , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ,
καλλιεργημένη , συνειδητοποιημένη για οικογένεια .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FT0024960]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Καλλιτέχνης , 41 ετών , διαζευγμένος , εμφανίσιμος , πνευματώδης , δοτικός , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , ελεύθερη ή διαζευγμένη , ανεξάρτητη , φιλόζωη ,
με κοινωνικές ευαισθησίες , απλή .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ:CT0024959]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Χονδρέμπορος , 56 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , γλυκός , πρόσχαρος , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα
το ψάρεμα και την κολύμβηση , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη ,ανεξάρτητη
απλή , νοικοκυρά , ειλικρινής .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: CT0024958]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 25 ετών , ελεύθερος , ευπαρουσίαστος , μοντέρνος , με χιούμορ , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και τα ταξίδια , αναζητά νέα - εως λίγο μεγαλύτερη από τον ίδιο , με σκοπό σοβαρή σχέση
ελεύθερη ή διαζευγμένη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , να έχει ελεύθερο χρόνο , συνειδητοποιημένη .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: RT0024957]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Γυμναστής , 27 ετών , ελεύθερος , πολύ εμφανίσιμος , αθλητικός , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα
το τέννις και τη ξένη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη , εμφανίσιμη ,
δυναμική , πρόσχαρη , κοινωνική .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: RT0024956]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙΔημοτικός Προϊστάμενος , 47 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα ,
τη γυμναστική και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,
ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , κατά προτίμηση δημόσιος υπάλληλος , σοβαρή .
Διαμονή Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FT0024955]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δικηγόρος , 53 ετών , διαζευγμένος , καλής εμφάνισης , σοβαρός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα
την ποιοτική διασκέδαση και τη συλλογή νομισμάτων , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση ,
διαζευγμένη ή ελεύθερη , ανεξάρτητη , μορφωμένη , χαμηλών τόνων , προσεγμένης εμφάνισης .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: CT0024954]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Τεχνικός Δικτύων , 29 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ψηλός , με ενδιαφέροντα το μπάσκετ και τον τουρισμό ,
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη , εμφανίσιμη , δραστήρια .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: RT0024953]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Πανεπιστημιακός Καθηγητής , 45 ετών , χήρος χωρίς παιδιά , γοητευτικός , με λίγα κιλά παραπάνω ,
πρόσχαρος , με έξυπνο χιούμορ , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο και το διάβασμα , αναζητά
κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης οικογενειακής , οικονομικής και
μορφωτικής κατάστασης , απλή , καλλιεργημένη , ανοιχτόμυαλη .Δεκτές Κυρίες από το Εξωτερικό .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FT0024952]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Οδοντοτεχνίτης , 38 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , αθλητικός , με ενδιαφέροντα το σκάκι και
τα ταξίδια στο εξωτερικό , αναζητά κυρία ελεύθερη , με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
μορφωμένη , καλής εμφάνισης , δραστήρια , σοβαρή .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη .[ΚΩΔ: FT0024951]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ιατρός , 46 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ψηλός , ευκατάστατος , συλλέκτης παλαιών νομισμάτων
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , μορφωμένη , υπεύθυνη , ευπρεπής εμφάνισης .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη [ΚΩΔ: FT0023455]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Δημοσιογράφος , 53 ετών , διαζευγμένος , χωρίς υποχρεώσεις , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και το διάβασμα αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη ή διαζευγμένη , χωρίς υποχρεώσεις , καλλιεργημένη , προσγειωμένη .
Διαμονή στην Καλαμαριά [ΚΩΔ: FT0023395]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Στρατιωτικός , 50 ετών , διαζευγμένος , χωρίς υποχρεώσεις , γοητευτικός , δυναμικός , με ενδιαφέροντα τις εκδρομές
και τα ταξίδια αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
με λίγα κιλά παραπάνω , έντιμη.
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη [ΚΩΔ: FT0023922]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Αυτοκινητιστής , 60 ετών , χήρος , εμφανίσιμος , δραστήριος , με ενδιαφέροντα το ψάρεμα και το κυνήγι
αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση ,αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
καλής εμφάνισης , ήρεμη , φιλόζωη .Διαμονή στη Θεσσαλονίκη [ΚΩΔ: FT0023639]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 43 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , σοβαρός , ευγενικός , με αρχές , λάτρης των
οικογενειακών συγκεντρώσεων , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , κατά προτίμηση
χωρίς παιδιά , μορφωμένη , χαμηλών τόνων , προσγειωμένη .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη[ΚΩΔ: CT0023749]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-8μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ναυτικός Συνταξιούχος , 72 ετών , χήρος , κοσμοπολίτης , λάτρης της μαγειρικής και της κολύμβησης
αναζητά κυρίαμε σκοπό τη συμβίωση ,ήρεμη , σοβαρή , νοικοκυρά .
Διαμονή στη Θεσσαλονίκη ή στην Πελοπόννησο .[ΚΩΔ: CT0023156]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

ΚΡΗΤΗ
Εισοδηματίας , 59 ετών , διαζευγμένος , ευκατάστατος , γοητευτικός , πρόσχαρος , δυναμικός , λάτρης
των τοπικών παραδόσεων και των ταξιδίων στο εξωτερικό , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση -
συντροφικότητα , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , παραδοσιακή , σοβαρή .
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR00719513]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 46 ετών , πρόσχαρος , δυναμικός , λάτρης της παραδοσιακής ζωής , επικοινωνιακός ,
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη με 1 παιδί , έντιμη ,
ειλικρινής , δυναμική .Διαμονή στην Κρήτη ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: FR00619496]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Κτηνίατρος , 44 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ευκατάστατος , με ενδιαφέροντα τη μουσική και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , χήρα ή διαζευγμένη , με ή χωρίς παιδιά , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
καλλιεργημένη , πρόσχαρη , συντροφική .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0025206]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αξιωματικός του Στρατού , 47 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , παραδοσιακός , με ενδιαφέροντα το χορό
και το κυνήγι , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργια οικογένειας , ελεύθερη
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης ,ηθική , ήρεμη , από καλή οικογένεια .
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0025900]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εισοδηματίας , 45 ετών , ελεύθερος , δυναμικός , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα τη γυμναστική και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , πρόσχαρη , δραστήρια
Διαμονή στην Κρήτη , στην Αθήνα ή στο Εξωτερικό .[ΚΩΔ: FR0025742]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Προγραμματιστής , 25 ετών , ελεύθερος , ευπαρουσίαστος , με ενδιαφέροντα το καράτε και τη γραφιστική
επιθυμεί σοβαρή γνωριμία με σκοπό σοβαρή σχέση με νέα , ελεύθερη , ισορροπημένη , με θηλυκότητα .
Δεκτές κοπέλες από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: RR00219446]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Πολιτικός Μηχανικός , 39 ετών , ελεύθερος , ανοιχτόμυαλος , με ενδιαφέροντα το τρέξιμο και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης μορφωτικής
και οικονομικής κατάστασης , συνειδητοποιημένη για οικογένεια .
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR0025487]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
'Εμπορος , 49 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , εμφανίσιμος , με ενδιαφέροντα το ψάρεμα και το κυνήγι
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , αδιάφορης οικογενειακής κατάστασης , ευπαρουσίαστη
κοινωνική , σοβαρή .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: RR0025629]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Παραγωγός Αγροτικών Προϊόντων - Εξαγωγέας , 57 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις ,γοητευτικός
λάτρης της μουσικής , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , διαζευγμένη ή χήρα , εμφανίσιμη ,
ζωντανή , έξυπνη .Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: RE0026245]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιδιωτικός Υπάλληλος , 49 ετών , διαζευγμένος , γοητευτικός , φιλόζωος , με ενδιαφέροντα τις πολεμικές τέχνες
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο ,ανεξάρτητη , καλλιεργημένη , πρόσχαρη.
Διαμονή στην Κρήτη . [ΚΩΔ: FR01218419]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Προϊστάμενος Ιδιωτικού Τομέα , 48 ετών , ελεύθερος , σοβαρός , με ενδιαφέροντα το διάβασμα
και τη μουσική αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις με λίγα κιλά παραπάνω , δοτική
Διαμονή στην Κρήτη .[ΚΩΔ: FR01118399]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Αγρότης , 54 ετών , ελεύθερος , ψηλός , γοητευτικός , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και το περπάτημα
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη , σοβαρή , ηθική ,
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης .Διαμονή Πελοπόννησο ή Αθήνα .[ΚΩΔ:FP00919532]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 37 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , ψηλός , με ενδιαφέροντα την πεζοπορία και τη
μελέτη ψυχολογίας , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , πνευματώδης .
Διαμονή στο Άργος .[ΚΩΔ:FP00819520]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Eισοδηματίας , 59 ετών , ελεύθερος , μορφωμένος , ψηλός, , γοητευτικός, με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και το θέατρο, αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς
υποχρεώσεις , καλής εμφάνισης ,οικονομικά ανεξάρτητη , καλλιεργημένη.
Διαμονή στην Πελοπόννησο. [ΚΩΔ: FP00419478]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιατρός , 40 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , ευπαρουσίαστος , χαμηλών τόνων , φυσιολάτρης
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
ανεξαρτήτου μορφωτικής κατάστασης ,ήρεμη , συνειδητοποιημένη .
Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP0043114]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος , 39 ετών , ελέυθερος , ευπαρουσίαστος , με ενδιαφέροντα το μπάσκετ και τη μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας ,ελεύθερη , εμφανίσιμη , καλλιεργημένη
με αθλητικό στυλ .Διαμονή στην Πάτρα .[ΚΩΔ: FP0043111]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Επιχειρηματίας Συνταξιούχος , 70 ετών , χήρος , χαμηλών τόνων , λάτρης των ταξιδίων , αναζητά
κυρία με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
γλυκιά , δοτική , νοικοκυρά .Διαμονή στην Αμαλιάδα .[ΚΩΔ:CΡ0043158]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Στρατιωτικός , 39 ετών , ελεύθερος , ευπαρουσίαστος , επικοινωνιακός , με ενδιαφέροντα τον κινηματογράφο
και τα ταξίδιααναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις , δυναμική .Διαμονή στην Τρίπολη .[ΚΩΔ: FP0043129]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Στρατιωτικός , 45 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , δυναμικός , φιλόζωος , με ενδιαφέροντα την ορειβασία
και την κολύμβηση αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
ευπαρουσίαστη , αθλητική , σοβαρή .Διαμονή στην Κόρινθο .[ΚΩΔ:FΡ0043148]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιατρός , 48 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , εμφανίσιμος , λάτρης του εσωτερικού τουρισμού
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , μορφωμένη , δραστήρια , να της αρέσουν τα ταξίδια .
Δεκτές Κυρίες από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό Διαμονή στην Τρίπολη .[ΚΩΔ: RP0043121]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Κτηματίας , 64 ετών , χήρος , δυναμικός , με ενδιαφέροντα το κολύμπι και τις εκδρομές , αναζητά κυρία
με σκοπό τη συμβίωση , αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , με λίγα κιλά παραπάνω
συντροφική , νοικοκυρά .Δεκτές κυρίες από όλη την Ελλάδα .Διαμονή στη Μεσσήνη [ΚΩΔ:CΡ01215185]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Αξιωματικός της Αστυνομίας , 40 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , σοβαρός , με ενδιαφέροντα τη μουσική
και τις πολεμικές τέχνες , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
αδιάφορης οικονομικής κατάστασης , σοβαρή .Διαμονή στο Ναύπλιο . [ΚΩΔ: FΡ0043164]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιατρός , 53 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα το σκάκι και την κλασσική μουσική
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , κατά προτίμηση μορφωμένη
όχι απαραίτητα , ήρεμη , προσγειωμένη .Διαμονή στην Κόρινθο .[ΚΩΔ: FΡ0043168]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εκπαιδευτικός , 42 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , με χιούμορ , λάτρης των κοινωνικών εκδηλώσεων
και του χορού αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη
μορφωμένη , δυναμική , παραδοσιακή .Διαμονή στο Ναύπλιο .[ΚΩΔ: FΡ0043160]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Κτηνίατρος , 47 ετών , διαζευγμένος , εμφανίσιμος , με ακίνητη περιουσία , λάτρης της παραδοσιακής μουσικής
αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης , καλλιεργημένη , φιλόζωη
Διαμονή στην Τρίπολη [ΚΩΔ: RP0043130]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Επιχειρηματίας , 56 ετών , διαζευγμένος , ευπαρουσίαστος , ψηλός , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα
τη γυμναστική και τις εκδρομές αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου
οικογενειακής κατάστασης , ειλικρινής , πρόσχαρη .Διαμονή στην Κόρινθο .
Δεκτές Κυρίες από όλη την Πελοπόννησο .[ΚΩΔ: RΡ0043162]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Έμπορος , 55 ετών , διαζευγμένος χωρίς υποχρεώσεις , αρρενωπός , κοινωνικός , με ενδιαφέροντα
τις εκδρομές και τα ταξίδια , αναζητά κύρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ανεξαρτήτου οικογενειακής
κατάστασης , δυναμική , ειλικρινής .Διαμονή στη Μεσσήνη .[ΚΩΔ: RP0043119]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
Εκπαιδευτικός , 37 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , δρατήριος , με ενδιαφέροντα το ποδόσφαιρο και
τα ταξίδια στο εξωτερικό , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ελεύθερη , προσεγμένης εμφάνισης ,
κατά προτίμηση μορφωμένη , να γνωρίζει ξένες γλώσσες , πρόσχαρη , ειλικρινής .
Διαμονή οκτώ μήνες το χρόνο στην Πάρο .[ΚΩΔ:FL0051294]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Κτηματίας , 58 ετών , διαζευγμένος , ανεξάρτητος , δυναμικός , δοτικός , με ενδιαφέροντα την πεζοπορία
και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , διαζευγμένη ή χήρα , χωρίς υποχρεώσεις ,
συγκροτημένη , παραδοσιακή , θρησκευόμενη .Διαμονή στην Καβάλα .[ΚΩΔ:CL0051293]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Στρατιωτικός , 28 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , έντιμος , με ενεδιαφέροντα τη γυμναστική και τις
εκδρομές , αναζητά κυρία με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη , ηθική , καλός άνθρωπος .
Διαμονή στη Βέροια .Δεκτές Κυρίες από γυρω περιοχές .[ΚΩΔ:RL0051292]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Διευθυντής Δημοσίου Συνταξιούχος , 66 ετών , χήρος χωρίς υποχρεώσεις , σοβαρός , παραδοσιακός
μορφωμένος , με ενδιαφέροντα το σκάκι και το θέατρο , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση ,
κατά προτίμηση χήρα χωρίς υποχρεώσεις , μορφωμένη , προσεγμένης εμφάνισης , χαμηλών τόνων .
Διαμονή στην Κεφαλονιά .[ΚΩΔ:CL0051291]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Λογοθεραπευτής , 29 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , αθλητικός , με ενδιαφέροντα το βόλεϊ και την
ποδηλασία , αναζητά νέα με σκοπό σοβαρή σχέση , ελεύθερη , κατά προτίμηση μορφωμένη ,
καλής εμφάνισης , με θηλυκότητα .Διαμονή στη Ζάκυνθο .Δεκτές κοπέλες από όλη την Ελλάδα και
το Εξωτερικό .[ΚΩΔ: FL0051290]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Αυτοκινητιστής , 36 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , με λίγα κιλά παραπάνω , πρόσχαρος με χιούμορ
λάτρης του κινηματογράφου και της μουσικής , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία
οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , γλυκιά , κοινωνική , νοικοκυρά .
Διαμονή στη Μυτιλήνη ή στην Υπόλοιπη Ελλάδα .Δεκτές Κυρίες του Εξωτερικού .[ΚΩΔ: FL0051289]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Λογιστής , 45 ετών , ελεύθερος , αρρενωπός , ψηλός , με ενδιαφέροντα το σέρφινγκ και τα ταξίδια
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής
και μορφωτικής κατάστασης , εμφανίσιμη , δραστήρια , αθλητική , συνειδητοποιημένη .
Διαμονή στη Σαντορίνη .[ΚΩΔ: FL0051288]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Παραγωγός Αγροτικών Προϊόντων , 33 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , πρόσχαρος , παραδοσιακός
με ενδιαφέροντα τους παραδοσιακούς χορούς και τις βόλτες , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και
τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , απλή , χαμηλών τόνων , προσγειωμένη .
Διαμονή στην Ερέτρια .[ΚΩΔ: FL0051287]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Πτηνοτρόφος , 39 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα τις βόλτες και την κολύμβηση
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
απλή , συνειδητοποιημένη .Δεκτές Κυρίες του Εξωτερικού .Διαμονή στη Θήβα Βοιωτίας .[ΚΩΔ: FL00919535]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 49 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , αθλητικός , με ενδιαφέροντα την ποδηλασία , την άρση βαρών
και τα ταξίδια στο εξωτερικό , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή
διαζευγμένη χωρίς υποχρεώσεις , αθλητική , χαμηλών τόνων , ώριμη .
Δεκτές και Ελληνίδες από την Αμερική .Διαμονή στη Ρόδο ή οπουδήποτε .[ΚΩΔ: FL00919538]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Χειριστής Εργοστασίου , 52 ετών , ελεύθερος , γοητευτικός , χαμηλών τόνων , πρόσχαρος , λάτρης
της χειμερινής κολύμβησης ,αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη , γλυκιά , σοβαρή . Διαμονή στο Νομό Ευβοίας . [ΚΩΔ: FL00519471]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Εισοδηματίας , 57 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , σοβαρός , προσγειωμένος , με ενδιαφέροντα
το διάβασμα και τη μουσική , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη
καλής εμφάνισης , χαμηλών τόνων , νοικοκυρά , περιποιημένη .
Διαμονή στα Κύθηρα ή στην Κέρκυρα .[ΚΩΔ: CL0051220]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Έμπορος , 39 ετών , ελεύθερος , εμφανίσιμος , κοινωνικός , με ενδιαφέροντα τα ταξίδια και τις εκδηλώσεις
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
χωρίς υποχρεώσεις , καλλιεργημένη , δοτική , πρόσχαρη .Διαμονή στη Σάμο .[ΚΩΔ: FL0051234]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ελεύθερος Επαγγελματίας , 54 ετών , διαζευγμένος χωρίς παιδιά , ψηλός , ευπαρουσίαστος
με ενδιαφέροντα το τρέξιμο και το κολύμπι , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο , ανεξαρτήτου
οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , κοινωνική , δυναμική .
Διαμονή στην Αθήνα τη χειμερινή περίοδο και στην Πάρο την καλοκαιρινή σεζόν . [ΚΩΔ: FL0051248]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Ιατρός , 43 ετών ,ελεύθερος , εμφανίσιμος , με ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό , λάτρης των ταξιδίων
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη , μορφωμένη
χαμηλών τόνων , κατά προτίμηση να γνωρίζει ξένες γλώσσες .
Διαμονή στη Μύκονο και στην Αυστρία .[ΚΩΔ: FL0051286]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Προϊστάμενος Ιδιωτικού Τομέα , 50 ετών , ελεύθερος , σοβαρός με ενδιαφέροντα το τρέξιμο και τις εκδρομές
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , ελεύθερη ή διαζευγμένη
χωρίς υποχρεώσεις , αδιάφορης οικονομικήςκατάστασης ,καλός άνθρωπος .
Διαμονή στην Κω ή στην Αθήνα .[ΚΩΔ: FL00219451]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εργολάβος Οικοδομών , 42 ετών , ελεύθερος , πρόσχαρος , δυναμικός , με ενδιαφέροντα το κυνήγι και το ψάρεμα
αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας , αδιάφορης οικονομικής κατάστασης
προσγειωμένη , γλυκιά με κατανόηση .Διαμονή στην 'Ανδρο .[ΚΩΔ: FL001018384]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
Δημόσιος Υπάλληλος Συνταξιούχος , 63 ετών , χήρος , αρρενωπός , παραδοσιακός , καλλιεργημένος
με ενδιαφέροντατο ψάρεμα και το κολύμπι ,αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση
αδιάφορης οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης , γλυκιά , με κατανόηση .
Διαμονή στην Αίγινα .[ΚΩΔ: CL006018336]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Πολιτικός Μηχανικός , 40 ετών , ελεύθερος , ψηλός , σοβαρός , χαμηλών τόνων , με ενδιαφέροντα
τη μουσική και τα ταξίδια , αναζητά κυρία με σκοπό το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας
ελεύθερη , αδιάφορο το οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο , σοβαρή , ηθική .
Διαμονή στο Νομό Φθιώτιδας . [ΚΩΔ: FL01018381]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμ
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΑ - ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
Εκπαιδευτικός Συνταξιούχος , 60 ετών , χήρος , ανεξάρτητος , γοητευτικός , πρόσχαρος , με ενδιαφέροντα
την κηπουρική και το κολύμπι , αναζητά κυρία με σκοπό τη συμβίωση , χήρα ή διαζευγμένη
χωρίς υποχρεώσεις , κατά προτίμηση μορφωμένη , πρόσχαρη , απλή .
Διαμονή στον Νομό Ευβοίας .[ΚΩΔ: CL00817248]
Σοβαρές Γνωριμίες Vip Dating Club – Μέγαρο Ερμού 18 - Σύνταγμα τηλ. 210.3315800 κιν. 6944477203
Δευτέρα ως Παρασκευή 10πμ-9μμ – Σάββατο 10πμ-2μμNull